Thông báo số 54/1999/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
4
download

Thông báo số 54/1999/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 54/1999/TB-VPCP về ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại Hội nghị lần thứ 2 về công tác chống mù chữ - phổ cập giáo dục tiểu học các tỉnh khó khăn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 54/1999/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 54/1999/TB-VPCP Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 1999 THÔNG BÁO CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 54/1999/TB-VPCP NGÀY 23 THÁNG 3 NĂM 1999 VỀ Ý KIẾN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG PHẠM GIA KHIÊM TẠI HỘI NGHỊ LẦN THỨ 2 VỀ CÔNG TÁC CHỐNG MÙ CHỮ - PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC CÁC TỈNH KHÓ KHĂN Ngày 16 tháng 3 năm 1999 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị lần thứ 2 về công tác chống mù chữ - phổ cập giáo dục tiểu học (CMC-PCGDTH) của các tỉnh Sóc Trăng, Lai Châu, Sơn La, Hầ Giang, Lao Cai, Ninh Thuận, Công Tum. Dự Hội nghị có các đồng chí: Phó bí thư tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo, Trưởng ban Tuyên giáo, Thư ký chỉ đạo CMC - PCGDTH của 7 tỉnh khó khăn; lãnh đạo và đại diện các cơ quan: Uỷ ban Văn hoá Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Ban Khoa giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban Quốc gia chống nạn mù chữ, Uỷ ban Dân tộc và Miền núi, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (CSHCM), Hội Liên hiệp Sinh viênViệt Nam. Hội nghị đã nghe báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phát biểu của các đại biểu phân tích, đánh giá tình hình, các giải pháp để thực hiện công tác CMC-PCGDTH ở các tỉnh khó khăn. Kết luận của Hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà các tỉnh đã đạt được kể từ Hội nghị lần thứ nhất (tháng 6/1998) đến nay, xác định những công việc trước mắt hết sức nặng nề, thời gian không còn nhiều, đòi hỏi các địa phương phải cố gắng hết sức mình phấn đấu thực hiện bằng được mục tiêu đã đề ra, đồng thời phải hết sức coi trọng chất lượng theo đúng tiêu chuẩn mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định, làm vững chắc và có ý nghĩa thiết thực, tuyệt đối không làm hình thức, chạy theo thành tích. Phó Thủ tướng đã nêu ra những việc cần được các tỉnh, các Bộ, ngành liên quan phối hợp, tập trung chỉ đạo: 1. Các cấp uỷ Đảng và chính quyền tiếp tục tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh công tác CMC-PCGDTH, trước mắt thúc đẩy công tác này thông qua việc chỉ đạo thực hiện đồng bộ các trương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương (như các trương trình cho vay vốn xoá đói giảm nghèo...) nhằm vào các đối tượng là những người đi học xoá mù chữ hoặc có những khuyến khích những người đi học xoá mù chữ như không phải đóng góp nghĩa vụ lao động ở địa phương. Các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường tiếp xúc với các tỉnh để kịp thời tháo gỡ những khó khăn của địa phương.
  2. 2. Đề nghị cấp uỷ Đảng giao cho Đoàn thanh niên CSHCM các cấp phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục tổ chức các đội thanh niên xung phong, huy động lực lượng có văn hoá trong thanh niên tham gia chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học. Trung ương Đoàn thanh niên CSHCM cần coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trước mắt của hoạt động đoàn ở 7 tỉnh khó khăn. Các tỉnh cần nghiên cứu kinh nghiệm về chế độ chính sách thoả đáng cho đội ngũ này như tỉnh Lai Châu, Hà Giang đã làm. 3. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu về CMC-PCGDTH, các cơ quan quản lý chức năng phải bảo đảm cấp đủ lượng kinh phí được bố trí trong chương trình mục tiêu CMC-PCGDTH năm 1999 cho 7 tỉnh ngay trong quý 2 năm 1999. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu và đề xuất giải pháp hỗ trợ thêm kinh phí cho 3 tỉnh khó khăn nhất là Lai Châu, Lao Cai và Hà Giang. 4. Các tỉnh tập trung bảo đảm bố trí đủ cán bộ có năng lực làm công tác CMC-PCGDTH từ tỉnh đến huyện, xã giúp cho các cơ quan quản lý giáo dục thực hiện tốt nhiệm vụ. Những tỉnh còn thiếu cán bộ phải có kế hoạch cân đối biên chế, làm việc với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ để bố trí cho đủ. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban Quốc gia chống nạn mù chữ và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện. Trần Quốc Toàn (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản