Thông báo số: 7305/TB-TCT năm 2016

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
23
lượt xem
0
download

Thông báo số: 7305/TB-TCT năm 2016

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số: 7305/TB-TCT năm 2016 kế hoạch tạm dừng hệ thống khai thuế qua mạng để phục vụ nâng cấp ứng dụng đáp ứng yêu cầu triển khai thí điểm dịch vụ hoàn thuế điện tử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số: 7305/TB-TCT năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH<br /> TỔNG CỤC THUẾ<br /> ----------<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<br /> --------------Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016<br /> <br /> Số: 7305/TB-TCT<br /> <br /> THÔNG BÁO<br /> KẾ HOẠCH TẠM DỪNG HỆ THỐNG KHAI THUẾ QUA MẠNG ĐỂ PHỤC VỤ NÂNG<br /> CẤP ỨNG DỤNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM DỊCH VỤ HOÀN THUẾ<br /> ĐIỆN TỬ<br /> Tổng cục Thuế thông báo tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng để phục vụ nâng cấp ứng dụng<br /> đáp ứng yêu cầu triển khai thí điểm dịch vụ Hoàn thuế điện tử tại 13 Cục Thuế, cụ thể như sau:<br /> Tạm dừng hoạt động của Hệ thống Kê khai qua mạng (https://nhantokhai.gdt.gov.vn) từ 17h00<br /> ngày 06/01/2017 đến 24h00 ngày 08/01/2017.<br /> Ngoài thời gian trên, Hệ thống Kê khai qua mạng hoạt động bình thường.<br /> Tổng cục Thuế xin thông báo để người nộp thuế được biết và chủ động thu xếp thời gian thực<br /> hiện khai thuế trước và sau thời gian hệ thống tạm dừng./.<br /> <br /> Nơi nhận:<br /> <br /> KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG<br /> PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG<br /> <br /> - Cục Thuế các tỉnh/thành phố;<br /> - Vụ KK, DNL, TVQT, TTHT, TNCN (để phối hợp thực hiện);<br /> - Website ngành Thuế;<br /> - Các TVAN (để thực hiện);<br /> - Lưu VT, CNTT (3b).<br /> <br /> Nguyễn Đại Trí<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản