Thông báo số 79/BNN-BVTV-BCĐ-TB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
4
download

Thông báo số 79/BNN-BVTV-BCĐ-TB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 79/BNN-BVTV-BCĐ-TB về việc tình hình dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá do Ban chỉ đạo phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá các tỉnh phía Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 79/BNN-BVTV-BCĐ-TB

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRIỂN NÔNG THÔN NAM BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHỐNG RẦY NÂU, BỆNH ------- VÀNG LÙN, LÙN XOẮN LÁ CÁC TỈNH PHÍA NAM ----- Số: 79/BNN-BVTV-BCĐ-TB Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 2008. V/v: Tình hình dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá Kính gửi: - Bộ Nông nghiệp và PTNT - Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phía Nam 1. Tình hình sản xuất Theo báo cáo của Chi Cục Bảo vệ thực vật các tỉnh phía Nam, đến ngày 12/6/2008 Lúa Hè Thu 2008 đã xuống giống khoảng 1.664.789 ha (Trong đó vùng ĐNB: 133.463 ha; vùng TNB: 1.531.326 ha), ở các giai đoạn mạ: 199.172 ha; đẻ nhánh: 484.913 ha; đòng trổ: 621.714 ha; chín: 233.646 ha; thu hoạch: 125.3445 ha. Lúa Thu Đông đã xuống giống 32.481 ha ở Đồng Tháp và Tp. Cần thơ. 2. Tình hình rầy nâu - bệnh VL&LXL 2.1 Rầy nâu Diện tích nhiễm rầy nâu trên lúa Hè Thu trong tuần tiếp tục tăng, toàn vùng có 72.390 ha , tăng 25.298 ha so với tuần trước. Rầy nâu xuất hiện trên trà lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trổ, mật số rầy nâu thấp phổ biến từ 1.000-3.000 con/m2, có 3.543 ha mật số rầy nâu cao từ 3.500-10.000 con/m2. Diện tích nhiễm rầy nâu xuất hiện phổ biến ở các tỉnh Long An, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Tp. Cần Thơ.. Rầy nâu trên đồng ruộng phổ biến tuổi 3-5 và trưởng thành. Diện tích phun trừ rầy nâu trong tuần là 36.152 ha. 2.2 Bệnh vàng lùn & lùn xoắn lá Tổng diện tích nhiễm là 334,9 ha, giảm 748,3 ha so với tuần trước (giảm chủ yếu do thu hoạch lúa Hè Thu sớm bị nhiễm VL, LXL). Trà lúa Hè Thu chính vụ đang bị nhiễm bệnh VL, LXL ở giai đoạn đòng trổ, trong đó diện tích nhiễm nhẹ: 60,9 ha (tỷ lệ bệnh từ 5-
  2. 10%); nhiễm trung bình: 9 ha (tỷ lệ bệnh >10-20%); nhiễm nặng 265 ha (tỷ lệ bệnh >20- 80%). Diện tích nhiễm bệnh xuất hiện ở các tỉnh Đồng Tháp (221 ha); Sóc Trăng (102,6 ha); Long An (2,7 ha) và BR-VT (8,6 ha). Tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện nhổ vùi cây bệnh 198,6 ha. 3. Công tác phòng, chống dịch tại địa phương - Theo dõi tình hình rầy nâu vào đèn, mật độ rầy nâu ngoài đồng, vận động nông dân trừ rầy tại các nơi có mật số rầy nâu cao, nhổ bỏ cây lúa bệnh. Thực hiện cày vùi gốc rạ, lúa chét còn lưu tồn mầm bệnh trên những chân ruộng Hè thu sớm đã thu hoạch. - Thông tin truyên truyền trên đài phát thanh truyền hình. 4. Công tác trọng tâm trong thời gian tới - Ban chỉ đạo các cấp thực hiện nghiêm túc Công điện của Bộ trưởng, số 29- CĐ-BNN, ngày 13/6/2008. - Ban Chỉ đạo các tỉnh: Đồng Tháp, Bình Thuận, Đồng Nai và Sóc Trăng tích cực chỉ đạo, giám sát kỹ diễn biến rầy nâu tại ruộng đang bị bệnh VL, LXL, phòng trừ rầy ngay nếu phát hiện mật độ gia tăng, nhằm hạn chế tối đa rầy nâu di trú từ ruộng bệnh sang nơi khác. Đảm bảo không để dịch bệnh VL, LXL lây lan sang lúa Mùa ở vùng Đông Nam bộ, tránh để diễn ra tình trạng tương tự như vụ Hè thu, Mùa năm 2006. - Duy trì chế độ báo cáo trước 17 giờ hàng ngày về Trung Tâm BVTV Phía Nam để tổng hợp và BC bộ kịp thời. KT. TRƯỞNG BAN Nơi nhận: PHÓ TRƯỞNG BAN - Như trên - Bộ trưởng (để báo cáo) - Thứ trưởng Bùi Bá Bổng (để báo cáo) - BCĐ của Bộ NN-PTNT - Chi Cục BVTV các tỉnh, thành (thực hiện) - TT BVTV PN (để chỉ đạo) - Cơ quan thông tấn, báo chí (để đưa tin) Nguyễn Hữu Huân - Lưu.
Đồng bộ tài khoản