Thông tư 244 về sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán

Chia sẻ: Tran Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
146
lượt xem
55
download

Thông tư 244 về sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về văn bản luật - Thông tư 244 về sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 244 về sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán

  1. Thông tư 244 về sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Ngày 31-12-2009 Bộ Tài chính đã ban hành Thông t ư 244/2009/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi kế toán một số nghiệp vụ kinh tế, bổ sung kế toán các nghi ệp vụ kinh t ế m ới phát sinh ch ưa được quy định trong Chế độ kế toán doanh nghiệp. Các sửa đổi bổ sung gồm có: - Quy định đơn vị tiền tệ trong kế toán - Kế toán ghi nhận doanh thu từ phí quản lý (Bổ sung tài khoản 5118 - Doanh thu khác) - Kế toán Bảo hiểm thất nghiệp (Bổ sung tài khoản 3389 - Bảo hiểm thất nghiệp) - Kế toán Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Đổi số hiệu tài khoản 431 - Quỹ khen th ưởng, phúc lợi thành tài khoản 353) - Kế toán Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (Bổ sung tài khoản 356 - “Qu ỹ phát tri ển khoa học và công nghệ”) - Kế toán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ - Sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu trên Bảng Cân đối k ế toán - Sửa đổi, bổ sung Thuyết minh báo cáo tài chính Và nhiều điểm khác nữa. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. Xem tệp đính kèm để có thể thông tin chi tiết. CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST VP Hà Nội: 18 Nguyễn Chí Thanh, Q. Ba Đình. Đt: 3771-5590, Fax: 3771-5591, e-mail: fhn@fast.com.vn VP TP HCM: 391A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q. 3. Đt: 3848-6068, Fax: 3848-6425, e-mail: fsg@fast.com.vn VP Đà Nẵng: 39-41 Quang Trung, Q. Hải Châu. Đt: 381-0532, Fax: 381-2692, e-mail: fdn@fast.com.vn Web site: www.fast.com.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản