Thông tư " Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền"

Chia sẻ: Bạch Diễm My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
143
lượt xem
44
download

Thông tư " Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ điều 27 nghị định số 74/2005/NĐ - CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền ( sau đây gọi tắc là nghị định số 74), Ngân hàng nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền như sau:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư " Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền"

 1. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 2. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 3. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 4. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 5. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 6. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 7. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 8. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 9. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 10. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 11. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 12. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 13. ht tp ://w w w .m pi .g ov .v n
 14. ht tp ://w w w .m pi .g ov .v n
 15. ht tp ://w w w .m pi .g ov .v n
 16. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 17. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 18. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 19. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 20. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản