Thông tư liên tịch 85/2000/TTLT-BTC-BGTVT

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 85/2000/TTLT-BTC-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 85/2000/TTLT-BTC-BGTVT quản lý, thanh toán vốn đầu tư dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh (giai đoạn I) do Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải ban hành, để bổ sung, sửa đổi Thông tư số 59/2000/TTLT-BTC-BGTVT ngày 19/6/2000 của Liên bộ Tài chính - Giao thông vận tải hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn đầu tư dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh (giai đoạn I)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 85/2000/TTLT-BTC-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** ******** Số: 85/2000/TTLT-BTC- Hà Nội , ngày 16 tháng 8 năm 2000 BGTVT THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ TÀI CHÍNH - GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 85/2000/TTLT-BTC-BGTVT NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2000 BỔ SUNG, SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 59/2000/TTLT-BTC-BGTVT NGÀY 19/6/2000 CỦA LIÊN BỘ TÀI CHÍNH - GIAO THÔNG VẬN TẢI HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH (GIAI ĐOẠN 1) Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ. Căn cứ Quyết định số 18/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ về dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh (Giai đoạn 1). Để đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý thanh toán vốn đầu tư XDCB dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1). Liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 59/2000/TTLT-BTC-BGTVT ngày 19/6/2000 của Liên Bộ Tài chính - Giao thông vận tải hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn đầu tư XDCB của dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) như sau: 1. Sửa điểm 3.2.1- "Điều kiện tạm ứng và mức vốn tạm ứng" như sau: Bỏ đoạn "Việc tạm ứng theo hợp đồng xây lắp phải được bảo lãnh của ngân hàng về giá trị được tạm ứng trước khi tạm ứng". 2. Sửa điểm 3.2.2- "Tạm ứng vật tư" như sau: - Các đơn vị thi công được tạm ứng vốn cho các loại vật tư chủ yếu để xây dựng công trình gồm xi măng, nhựa đường, sắt thép, đá, cát và các cấu kiện bán thành phẩm như dầm cầu, ống cống. - Mức tạm ứng: Bằng 50% giá trị vật tư cấu thành trong hợp đồng đường, cầu đã tập kết tại hiện trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
  2. Phạm Quang Tuyến Vũ Văn Ninh (Đã ký) (Đã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản