Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT/BNV-BNG

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT/BNV-BNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT/BNV-BNG về thủ tục xuất nhập cảnh và giải quyết vấn đề người Việt Nam đã xuất cảnh nhưng không về nước đúng hạn do Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 957/1997/QĐ-TTg ngày 11/11/1997 của Thủ tướng Chính phủ về cải tiến một số thủ tục về xuất nhập cảnh và giải quyết vấn đề người Việt Nam đã xuất cảnh nhưng không về nước đúng hạn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT/BNV-BNG

  1. 2/1998/TTLT/BNV-BNG,Thông tư liên t ch 2,B Ngo i giao,B N i v ,Xu t c nh,Th t c xu t nh p c nh,Xu t c nh nhưng không v nư c úng h n,Quy n dân s ,Thong tu lien tich 2,Bo Ngoai giao,Bo Noi vu,Xuat canh,Thu tuc xuat nhap canh,Xuat canh nhung khong ve nuoc dung han,Quyen dan su Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n.
  2. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản