Thông tư liên tịch số 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
99
lượt xem
12
download

Thông tư liên tịch số 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA về việc hướng dẫn thi hành Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 1999 và Mục 2 Nghị quyết số 32/1999/QH10 ngày 21/12/1999 của Quốc hội do Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Tư pháp - Bộ Công an ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA

  1. 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA,Thông tư liên t ch 02,B Công An,B Tư pháp,Tòa án nhân dân t i cao,Vi n ki m sát nhân dân t i cao,Hư ng d n,B lu t Hình s ,Hi u l c v th i gian BLHS,Trách nhi m hình s ,Thong tu lien tich 02,Bo Cong An,Bo Tu phap,Toa an nhan dan toi cao,Vien kiem sat nhan dan toi cao,Huong dan,Bo luat Hinh su,Hieu luc ve thoi gian BLHS,Trach nhiem hinh su Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo
  2. B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản