Thông tư số 01/TT-LĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
1
download

Thông tư số 01/TT-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/TT-LĐTBXH về việc hướng dẫn thủ tục, trình tự xử phạt, việc thu và sử dụng tiền xử phạt hành vi vi phạm pháp luật lao động; giải quyết khiếu nại đối với việc xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/TT-LĐTBXH

  1. 01/TT-LDTBXH,Thông tư 01,B Lao ng Thương binh và Xã h i,Ti n x ph t vi ph m lao ng,Khi u n i hành chính pháp lu t lao ng,Vi ph m hành chính pháp lu t lao ng,X ph t hành chính pháp lu t lao ng,Lao ng- Ti n lương,Vi ph m hành chính,Thong tu 01,Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi,Tien xu phat vi pham lao dong,Khieu nai hanh chinh phap luat lao dong,Vi pham hanh chinh phap luat lao dong,Xu phat hanh chinh phap luat lao dong,Lao dong- Tien luong,Vi pham hanh chinh Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo
  2. B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản