Thông tư số 04/1998/TT-BTM

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
4
download

Thông tư số 04/1998/TT-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 04/1998/TT-BTM về việc hướng dẫn việc nhập khẩu linh kiện xe 2 bánh gắn máy dạng IKD do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 04/1998/TT-BTM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4/1998/TT-BTM Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 1998 THÔNG TƯ CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 04/1998/TT/BTM NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN VIỆC NHẬP KHẨU LINH KIỆN XE 2 BÁNH GẮN MÁY DẠNG IKD Căn cứ Quyết định số 11/1998/QĐ-TTg ngày 23/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu điều hành xuất nhập khẩu năm 1998; Căn cứ kết quả thực hiện và tình hình lắp ráp xe hai bánh gắn máy dạng IKD của các doanh nghiệp trong nước trong thời gian qua; Căn cứ ý kiến của Bộ Công nghiệp tại Công văn số 524/CV-KHĐT ngày 2/3/1998 và sau khi trao đổi với các Bộ, Ngành hữu quan; Bộ Thương mại hướng dẫn việc nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy dạng IKD như sau: I. NHỮNG QUY CHUNG: 1. Thông tư này áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập theo pháp luật Việt Nam (trừ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có cơ sở sản xuất lắp ráp xe hai bánh gắn máy đủ điều kiện, nhập khNu linh kiện dạng IKD. 2. Linh kiện dạng IKD nói trong Thông tư này là dạng linh kiện IKD xe hai bánh gắn máy được quy định tại Quyết định số 65/TĐC-QĐ ngày 16/3/1995 của Tổng cục tiêu chuNn đo lường chất lượng. II. ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU LINH KIỆN DẠNG IKD: Các doanh nghiệp có đủ các điều kiện sau đây được Bộ Thương mại giao nhập khNu linh kiện dạng IKD xe hai bánh gắn máy để sản xuất lắp ráp: 1. Các doanh nghiệp đã đầu tư sản xuất, lắp ráp trong năm 1997 và đã được Bộ Thương mại cấp giấy phép nhập khNu linh kiện dạng IKD để lắp ráp theo cơ chế nhập khNu năm 1997. 2. Các doanh nghiệp có dự án đầu tư mới để xây dựng cơ sở sản xuất lắp ráp xe 2 bánh gắn máy dạng IKD: Để đảm bảo phù hợp với quy hoạch và phát triển ngành theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 132/TB ngày 25/11/1997, các doanh nghiệp có dự án đầu tư mới phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
  2. 2.1. Có luận chứng kinh tế kỹ thuật được cơ quan chủ quản (Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) phê duyệt. 2.2. Được Bộ Công nghiệp chấp thuận bằng văn bản. 2.3. Được Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường (Tổng cục tiêu chuNn đo lường chất lượng) xác nhận cơ sở đủ điều kiện lắp ráp xe 2 bánh gắn máy dạng IKD và xác nhận danh mục các chi tiết không nhập khNu, danh mục các chi tiết nội địa hoà phù hợp với loại hình lắp ráp IKD đã quy định tại Quyết định 65/TĐC-QĐ ngày 16/3/1995 của Tổng cục tiêu chuNn Đo lường chất lượng. 2.4. Trường hợp doanh nghiệp vẫn giữ nguyên mác xe của nước ngoài phải có sự chấp thuận của nhà sản xuất nước ngoài và hợp đồng cung cấp linh kiện dạng IKD. N ếu là mác xe mới, ngoài việc đồng ý cung cấp linh kiện IKD của nhà sản xuất nước ngoài, doanh nghiệp phải đăng ký tại Cục sở hữu công nghiệp về kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu hàng hoá (Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường). III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH: 1. Các doanh nghiệp có đủ điều kiện (quy định tại mục II của Thông tư) gửi hồ sơ về Bộ Thương mại để được xem xét giao kế hoạch nhập khNu. 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/1998, mọi quy định của Bộ Thương mại trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Trong quá trình thực hiện các Bộ, ngành, địa phương... xét thấy cần bổ sung sửa đổi điều gì, đề nghị phản ánh kịp thời cho Bộ Thương mại để tổng hợp điều chỉnh. Nguyễn Xuân Quang (Đã Ký)
Đồng bộ tài khoản