Thông tư số 09/1999/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
1
download

Thông tư số 09/1999/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 09/1999/TT-BLĐTBXH về việc tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 09/1999/TT-BLĐTBXH

  1. 09/1999/TT-BLDTBXH,Thông tư 09,B Lao ng Thương binh và Xã h i,Tuy n ch n ngư i lao ng Vi t Nam,Qu n lý ngư i lao ng Vi t Nam,S d ng ngư i lao ng Vi t Nam,Làm vi c cho t ch c nư c ngoài,T ch c cá nhân nư c ngoài,Lao ng- Ti n lương,Thong tu 09,Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi,Tuyen chon nguoi lao dong Viet Nam,Quan ly nguoi lao dong Viet Nam,Su dung nguoi lao dong Viet Nam,Lam viec cho to chuc nuoc ngoai,To chuc ca nhan nuoc ngoai,Lao dong- Tien luong Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo
  2. B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản