Thông tư số 107/2001/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
107
lượt xem
2
download

Thông tư số 107/2001/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 107/2001/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, giảm giá chứng khoán đầu tư, dự phòng nợ khó đòi tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 107/2001/TT-BTC

  1. 107/2001/TT-BTC,Thông tư 107,B Tài chính,Trích l p các kho n d phòng,S d ng các kho n d phòng,D phòng n khó òi,D phòng gi m giá ch ng khoán,D phòng gi m giá hàng t n kho,Doanh nghi p,Thong tu 107,Bo Tai chinh,Trich lap cac khoan du phong,Su dung cac khoan du phong,Du phong no kho doi,Du phong giam gia chung khoan,Du phong giam gia hang ton kho,Doanh nghiep Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Tên thành viên: M t khNu: ăng nh p Quên m t khNu ăng ký thành viên TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên!
  2. Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản