intTypePromotion=1

Thông tư số 15/2017/TT-BGDDT

Chia sẻ: Thong Tu Cp | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
24
lượt xem
1
download

Thông tư số 15/2017/TT-BGDDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 15/2017/TT-BGDDT ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 15/2017/TT-BGDDT

Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ<br /> Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn<br /> Cơ quan: Văn phòng Chính phủ<br /> Thời gian ký: 18.08.2017 15:22:18 +07:00<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản