intTypePromotion=3

Quy định chế độ làm việc

Xem 1-20 trên 726 kết quả Quy định chế độ làm việc
 • Văn bản này quy định chế độ làm việc đối với giáo viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm: nhiệm vụ của giáo viên; thời gian làm việc trong một năm; định mức tiết dạy; chế độ giảm định mức tiết dạy và quy đổi các hoạt động khác ra tiết dạy. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc4p hanh1983 21-12-2009 762 373   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quy định chế độ làm việc', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p trangdai 15-10-2009 594 292   Download

 • "Quy định về phân công, phân cấp và chế độ làm việc của công ty" có tổng cộng 5 chương với các quy định như: tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc, phó giám đốc và các phòng nghiệp vụ công ty; tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc, phó giám đốc các xí nghiệp, cửa hàng trực thuộc công ty; các mối quan hệ nội bộ công ty; quy định về việc ký các văn bản chứng từ của công ty; điều khoản thi hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p phucnguuson 15-03-2010 510 245   Download

 • Thông tư Số 47/2014/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với giảng viên. Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP, căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP, căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP, căn cứ Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV.

  pdf6p pechi1412 23-11-2015 27 3   Download

 • Thông tư số 15/2017/TT-BGDDT ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  pdf6p thongtucp 03-11-2017 21 1   Download

 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong các công ty nhà nước như sau: 1. Điều chỉnh chế độ ăn định lượng tính thành tiền theo ngày làm việc thực tế quy định tại khoản 1 Điều 1 như sau: a) Mức 1: từ 32.000 đồng/ngày lên 50.000 đồng/ngày; b) Mức 2: từ 37.000 đồng/ngày lên 60.

  pdf2p tuongvan 20-07-2009 812 53   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY ĐỊNH Chế độ làm việc đối với giảng viên (Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT)

  doc11p hieudhsp24 21-12-2009 122 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư 2-tc/hcvx về việc quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước đi công tác ở trong nước (công tác phí) do bộ tài chính ban hành', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p lawgtvt11 26-11-2009 102 14   Download

 • Thông tư số 07/2017/TT-BLDTBXH ban hành về việc quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Được căn cứ theo Bộ Luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;...

  pdf12p thongtucp 03-11-2017 14 0   Download

 • Việc thay đổi cơ quan chủ quản không làm thay đổi mô hình đào tạo của các trường cao đẳng hiện tại, tuy nhiên lại ảnh hưởng rất lớn đến chế độ làm việc của giảng viên về giờ chuẩn giảng dạy, quy đổi giờ chuẩn, nghiên cứu khoa học. Bài viết tập trung làm rõ những bất cập về chế độ làm việc của giảng viên các trường cao đẳng chuyên nghiệp khi chuyển đổi sang Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lí.

  pdf4p vicolor2711 10-07-2019 3 0   Download

 • Chế độ làm việc dài hạn là chế độ làm việc của thiết bị điện với thời gian dài tùy ý nhưng không ngắn hơn thời gian để nhiệt độ phát nóng đạt tới giá trị ổn định.Khi có dòng điện I chạy trong vật dẫn sẽ gây ra t n hao mộKhi có dòng điện I chạy trong vật dẫn sẽ gây ra tổn hao một. công suất P và trong thời gian dt sẽ gây ra một nhiệt lượng: Q = P.dt = RI2dt. Nhiệt lượng hao tổn này bao gồm hai phần: Đốt nóng vật dẫn Q1= G.C.

  ppt21p minhthan92qt 16-11-2012 117 31   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư của bộ tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự', văn bản luật, vi phạm hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p abcdef_42 02-11-2011 48 2   Download

 • Quyết định số: 11/QĐ-UBND về việc quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông các cấp giai đoạn 2016-2020; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;...

  pdf2p codon_09 29-03-2016 29 2   Download

 • Quyết định số 07-QĐ/ĐU về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của xã. Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cư Né khóa VIII nhiệm kỳ 2015-2020, căn cứ Quyết định 06-QĐ/TU. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc6p nguyenngoc_tran 15-09-2015 40 1   Download

 • Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các trụ sở tiếp công dân và địa điểm tiếp công dân trên địa bàn tỉnh An Giang.

  pdf4p 0162987154 16-11-2017 14 0   Download

 • Biểu mẫu " Bản quy định về phân công, phân cấp và chế độ làm việc của công ty"

  doc13p duysuong1204 21-12-2009 398 144   Download

 • BẢN QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA CÔNG TY

  doc7p niemtin0220 18-12-2009 269 125   Download

 • Chế độ làm việc của máy bao gồm chế độ cắt gọt, chế độ bôi trơn, làm lạnh, an toàn một máy mới đã thiết kế, chế tạo xong phải quy định chế độ làm việc của máy trước khi đưa vào sản xuất. Trong mục này quy định chế độ làm việc giới hạn của máy làm cơ sở tính toán động lực học của máy cắt kim loại. hiện nay có nhiều phương pháp xác định chế độ cắt gọt giới hạn khác nhau 1 Chế độ cắt gọt cực đại; 2 Chế độ cắt gọt tính toán; ...

  pdf7p kentit 17-08-2010 106 55   Download

 • Thông tư 127/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách...

  doc5p kevintu 14-08-2009 554 48   Download

 • THIẾT BỊ NÂNG PHÂLN LOẠI THEO CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC Lifting Appliances - Classification Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại thiết bị nâng, và cơ cấu của chúng theo chế độ làm việc. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với cần trục nổi và thang máy. 1. Nhóm chế độ làm việc của thiết bị nâng 1.1 Phân loại các thiết bị nâng theo các nhóm chế độ làm việc phải căn cứ vào hai chỉ tiêu cơ bản và cấp sử dụng và cấp tải của thiết bị. 1.

  pdf8p caott2 17-05-2011 219 33   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quy định chế độ làm việc
p_strCode=quydinhchedolamviec

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản