Thông tư số 6-TT/LT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
1
download

Thông tư số 6-TT/LT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 6-TT/LT về việc giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài (dưới đây viết tắt là CDVNĐCNN) hồi hương về Việt Nam do Bộ nội vụ - Bộ ngoại giao ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 875/TTg ngày 21/11/96 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 6-TT/LT

  1. 6-TT/LT,Thông tư liên t ch 6-TT,B Ngo i giao,B N i v ,H i hương,Công dân Vi t Nam nh cư nư c ngoài,Quy n dân s ,Thong tu lien tich 6-TT,Bo Ngoai giao,Bo Noi vu,Hoi huong,Cong dan Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai,Quyen dan su Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th ,
  2. Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản