Thông tư số 92/1997/TT-CAAV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
3
download

Thông tư số 92/1997/TT-CAAV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 92/1997/TT-CAAV về việc hướng dẫn thực hiện "Qui chế đăng ký tàu bay, đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu tàu bay và đăng ký thế chấp tàu bay dân dụng" (ban hành kèm theo Quyết định số 971/TTg ngày 28/12/96 của Thủ tướng Chính phủ) do Cục Hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 92/1997/TT-CAAV

  1. 92/1997/TT-CAAV,Thông tư 92,C c Hàng không dân d ng Vi t Nam,Chuy n như ng quy n s h u tàu bay, ăng ký tàu bay, ăng ký th ch p tàu bay dân d ng,Giao thông - V n t i,Thong tu 92,Cuc Hang khong dan dung Viet Nam,Chuyen nhuong quyen so huu tau bay,Dang ky tau bay,Dang ky the chap tau bay dan dung,Giao thong - Van tai Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên!
  2. Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản