Thủ công 1 - Bài 13: GẤP CÁI QUẠT ( tiết 1)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
280
lượt xem
41
download

Thủ công 1 - Bài 13: GẤP CÁI QUẠT ( tiết 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức:Hs biết cách gấp cái quạt. 2.Kĩ năng :Gấp được cái quạt bằng giấy. 3.Thái độ :Yêu thích sản phẩm mình làm ra; có ý thức giữ gìn đồ dùng. II.Đồ dùng dạy học: - Gv: Quạt giấy mẫu, 1 tờ giấy màu hình chữ nhật, 1 sợi chỉ. - Hs: 1 tờ giấy màu, 1 tờ giấy vở, vở thủ công.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ công 1 - Bài 13: GẤP CÁI QUẠT ( tiết 1)

  1. Bài 13: GẤP CÁI QUẠT ( tiết 1) I.Mục tiêu: 1.Kiến thức:Hs biết cách gấp cái quạt. 2.Kĩ năng :Gấp được cái quạt bằng giấy. 3.Thái độ :Yêu thích sản phẩm mình làm ra; có ý thức giữ gìn đồ dùng. II.Đồ dùng dạy học: - Gv: Quạt giấy mẫu, 1 tờ giấy màu hình chữ nhật, 1 sợi chỉ. - Hs: 1 tờ giấy màu, 1 tờ giấy vở, vở thủ công. III.Hoạt động dạy và học: 1.Khởi động (1’): Ổn định định tổ chức. 2.KTBC (2’): - Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của Hs. - Nhận xét. 3.Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Giới thiệu bài (1’): Ghi đề bài. Hoạt động1: (3’) Hướng dẫn quan sát và nhận xét: - Mục tiêu: Hs quan sát nhận xét mẫu. - Cách tiến hành: Tổ chức HS quan sát, hỏi:
  2. + Đế gấp được cái quạt ta phải sử dụng nếp gấp nào đã - Quan sát và trả lời học? câu hỏi (2Hs ) - (1 Hs ) trả lời. + Nhận xét gì giữa quạt mẫu? - Kết luận: Nêu cách để được cái quạt. Hoạt động 2: (4’) Hướng dẫn mẫu. - Mục tiêu: Cho Hs quan sát cách gấp cái quạt. - Cách tiến hành: Gv hướng dẫn mẫu. - Hs quan sát. + Bước 1: Gấp các nếp gấp cách đều. + Bước 2: Gấp đôi, lấy dấu giữa, dùng chỉ buộc giữa và bôi hồ. + Bước 3: Ép chắc 2 phần vào nhau đến khi hồ khô mở ra. - Kết luận: Nêu các bước để gấp được cái quạt. Nghỉ giữa tiết (5’) Hoạt động 3 (15’) : Thực hành: - Mục tiêu:Cho HS thực hành gấp quạt trên giấy nháp. - Cách tiến hành: - Hs thực hành trên + Gv hướng dẫn Hs gấp quạt trên giấy nháp. giấy nháp. + Gv nhắc lại qui trình gấp quạt theo 3 bước. - Dọn vệ sinh và lau
  3. + Gv theo dõi giúp đỡ. tay. - 2 Hs nhắc lại. + Nhắc Hs dọn vệ sinh. Hoạt động cuối (15’): Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học. - Nhận xét tinh thần, thái độ học tập. - Dặn dò: chuẩn bị giấy màu, đồ dùng học tập, sợi chỉ màu để tiết sau: “ Gấp cái quạt”. RÚT KINH NGHIỆM:
  4. Bài 13: GẤP CÁI QUẠT ( tiết 2) I.Mục tiêu: 1.Kiến thức:Hs biết cách gấp cái quạt. 2.Kĩ năng :Gấp được cái quạt bằng giấy. 3.Thái độ :Yêu thích sản phẩm mình làm ra; có ý thức giữ gìn đồ dùng. II.Đồ dùng dạy học: -GV: Quạt giấy mẫu, 1 tờ giấy màu hình chữ nhật, 1 sợi chỉ. -HS: 1 tờ giấy màu, 1 tờ giấy vở, vở thủ công. III.Hoạt động dạy và học: 1.Khởi động (1’): Ổn định định tổ chức. 2.KTBC (2’): - Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của Hs. - Nhận xét. 3.Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Giới thiệu bài (1’): Ghi đề bài. Hoạt động1: (5’) Nhắc lại bài tiết 1: - Mục tiêu: Hs nắm được quá trình gấp quạt theo 3 bước. - Cách tiến hành: Gv nhắc lại quá trình gấp quạt:
  5. + Bước 1: Gấp các nếp gấp cách đều. - 2 Hs nhắc lại quá trình gấp quạt theo 3 + Bước 2: Gấp đôi, lấy dấu giữa, dùng chỉ buộc giữa và bôi bước. hồ. + Bước 3: Ép chắc 2 phần vào nhau đến khi hồ khô mở ra. NGHỈ GIỮA TIẾT (5’) Hoạt động 2: (16’) Hs thực hành. - Mục tiêu: Hs biết cách gấp cái quạt trên giấy màu. - Cách tiến hành: + Gvtheo dõi, giúp đỡ khi Hs thực hành. - HS thực hành gấp cái + Nhắc HS miết kĩ nếp gấp, bôi hồ mỏng buộc dây chắc, quạt trên giấy màu. đẹp. - Trình bày sản phẩm + Hướng dẫn HS trình bày vào vở. vào vở. + Chấm bài nhận xét. - Dọn vệ sinh lau tay. Hoạt động cuối (5’): Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học. - Nhận xét tinh thần, thái độ học tập. - Giáo dục tư tưởng: Quí trọng sản phẩm làm ra biết giữ gìn đồ dùng lâu, bền. - Dặn dò: Về nhà xem lại các bài đã học để bài sau kiểm tra HK II.
  6. RÚT KINH NGHIỆM:
Đồng bộ tài khoản