Thủ công 1 - Bài: GẤP CÁI VÍ ( tiết 1)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
375
lượt xem
26
download

Thủ công 1 - Bài: GẤP CÁI VÍ ( tiết 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức:Hs biết cách gấp cái ví bằng giấy. 2.Kĩ năng :Gấp được cái ví bằng giấy. 3.Thái độ :Quí trọng sản mình làm sản phẩm. II.Đồ dùng dạy học: -Gv: Ví mẫu bằng giấy màu có kích thước lớn, 1 tờ giấy màu hình chữ nhật. -Hs: 1 tờ giấy màu hình chữ nhật, 1 tờ giấy vở, vở thủ công.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ công 1 - Bài: GẤP CÁI VÍ ( tiết 1)

  1. Bài: GẤP CÁI VÍ ( tiết 1) I.Mục tiêu: 1.Kiến thức:Hs biết cách gấp cái ví bằng giấy. 2.Kĩ năng :Gấp được cái ví bằng giấy. 3.Thái độ :Quí trọng sản mình làm sản phẩm. II.Đồ dùng dạy học: -Gv: Ví mẫu bằng giấy màu có kích thước lớn, 1 tờ giấy màu hình chữ nhật. -Hs: 1 tờ giấy màu hình chữ nhật, 1 tờ giấy vở, vở thủ công. III.Hoạt động dạy và học: 1.Khởi động (1’): Ổn định tổ chức. 2.KTBC (2’): - Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của Hs. - Nhận xét. 3.Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Giới thiệu bài (1’): Ghi đề bài. Hoạt động1: (3’) HD quan sát và nhận xét: - Mục tiêu: Hs QS nhận xét mẫu. - Cách tiến hành: Gv cho HS quan sát mẫu, chỉ cho HS thất ví có
  2. 2 ngăn đựng và gấp từ tờ giấy hình chữ nhật. - Hs lắng nghe. - Kết luận : Nêu nhận xét về hình dáng chiếc ví. - 3 Hs nhắc lại. Hoạt động2: (6’) HD mẫu - Mục tiêu: Hs QS cách gấp cái ví. - Cách tiến hành: Gv HD mẫu: +Bước 1 : Lấy đường dấu giữa. -HS quan sát. +Bước 2 :Gấp 2 mép ví. +Bước 3 :Gấp ví - Kết luận : Nêu các bước gấpchiếc ví. NGHỈ GIỮA TIẾT (5’) Hoạt động 3: (15’)Hs thực hành. - Mục tiêu: Hs biết cách gấp cái ví trên giấy nháp. - Cách tiến hành: + Gv theo dõi, giúp đỡ khi Hs thực hành. - HS thực hành gấp ví trên giấy nháp.  Gợi ý Hs trang trí bên ngoài ví cho đẹp. + Hướng dẫn HS trình bày vào vở nháp. - Trình bày sản phẩm + Chấm bài nháp nhận xét. vào vở nháp. - Dọn vệ sinh lau tay.
  3. Hoạt động cuối (5’): Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học. - Nhận xét tinh thần, thái độ học tập. -Dặn dò:Chuẩn bị một tờ giấy màu,1 tờ giấy vở để học bài tiết 2 RÚT KINH NGHIỆM:
  4. Bài: GẤP CÁI VÍ ( tiết 2) I.Mục tiêu: 1.Kiến thức:Hs biết cách gấp cái ví bằng giấy. 2.Kĩ năng :Gấp được cái ví bằng giấy. 3.Thái độ :Quí trọng sản mình làm sản phẩm. II.Đồ dùng dạy học: -Gv: Ví mẫu bằng giấy màu có kích thước lớn, 1 tờ giấy màu hình chữ nhật. -Hs: 1 tờ giấy màu hình chữ nhật, 1 tờ giấy vở, vở thủ công. III.Hoạt động dạy và học: 1.Khởi động (1’): Ổn định tổ chức. 2.KTBC (2’): - Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của Hs. - Nhận xét. 3.Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Giới thiệu bài (1’): Ghi đề bài. Hoạt động1: (6’) Nhắc lại bài tiết 1: - Mục tiêu: Hs nắm được quá trình gấp ví.
  5. - Cách tiến hành: Gv nhắc lại quá trình gấp ví : + Bước 1: Lấy đường dấu giữa. - Hs lắng nghe. + Bước 2: Gấp 2 mép ví. + Bước 3: Gấp túi ví. - Kết luận: Nêu các quá trình để gấp ví. - 3 Hs nhắc lại. NGHỈ GIỮA TIẾT (5’) Hoạt động 2: (15’)Hs thực hành. - Mục tiêu: Hs biết cách gấp cái ví trên giấy màu. - Cách tiến hành: + Gv theo dõi, giúp đỡ khi Hs thực hành.  Gợi ý Hs trang trí bên ngoài ví cho đẹp. - HS thực hành gấp ví trên giấy màu. + Hướng dẫn HS trình bày vào vở. - Trình bày sản phẩm vào vở. + Chấm bài nhận xét. - Dọn vệ sinh lau tay. Hoạt động cuối (5’): Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học. - Nhận xét tinh thần, thái độ học tập. - Dặn dò: Chuẩn bị một tờ giấy màu, 1 tờ giấy vở để học bài “Gấp
  6. mũ ca lô”. RÚT KINH NGHIỆM:
Đồng bộ tài khoản