Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
65
lượt xem
4
download

Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

  1. Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê:liệu nổ công nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Công Thương Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:07 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thu hồi Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Cục thông báo trực tiếp cho đến doanh nghiệp sử dụng VLNCN 1. bị thu hồi 2. Cục ra Quyết định thu hồi Tiếp nhận giấy phép của doanh nghiệp bị thu hồi tại Cục hoặc 3. qua đường bưu điện Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp phép Không còn đáp ứng đủ hoặc không thực hiện đúng các điều kiện quy định 2. của Giấy chứng nhận, Giấy phép 3. Vi phạm quy định trong Giấy chứng nhận, Giấy phép mà không khắc phục
  3. Thành phần hồ sơ trong thời hạn quy định của cơ quan có thẩm quyền Cho thuê, mượn Giấy chứng nhận, Giấy phép; tự ý sửa đổi nội dung Giấy 4. chứng nhận, Giấy phép Vi phạm nghiêm trọng các quy định của Nghị định 39/2009/NĐ-CP và quy 5. định của tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật an toàn hiện hành trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp 6. Chấm dứt hoạt động vật liệu nổ công nghiệp 7. Giấy chứng nhận, Giấy phép được cấp không đúng thẩm quyền
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Nghị định số 1. Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp phép 39/2009/NĐ-CP ng... Không còn đáp ứng đủ hoặc không thực hiện đúng Nghị định số 2. các điều kiện quy định của Giấy chứng nhận, Giấy 39/2009/NĐ-CP ng... phép Vi phạm quy định trong Giấy chứng nhận, Giấy Nghị định số 3. phép mà không khắc phục trong thời hạn quy định 39/2009/NĐ-CP ng... của cơ quan có thẩm quyền Cho thuê, mượn Giấy chứng nhận, Giấy phép; tự ý Nghị định số 4. sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận, Giấy phép 39/2009/NĐ-CP ng... Vi phạm nghiêm trọng các quy định của Nghị định 39/2009/NĐ-CP và quy định của tiêu chuẩn, Quy Nghị định số 5. chuẩn kỹ thuật an toàn hiện hành trong hoạt động 39/2009/NĐ-CP ng... vật liệu nổ công nghiệp
  5. Nội dung Văn bản qui định Nghị định số 6. Chấm dứt hoạt động vật liệu nổ công nghiệp 39/2009/NĐ-CP ng... Giấy chứng nhận, Giấy phép được cấp không đúng Nghị định số 7. thẩm quyền 39/2009/NĐ-CP ng...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản