Thủ thuật photoshop - cài đặt và sử dụng photoshop action

Chia sẻ: đình Giáp | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
329
lượt xem
53
download

Thủ thuật photoshop - cài đặt và sử dụng photoshop action

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo - Thủ thuật photoshop - cài đặt và sử dụng photoshop action

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ thuật photoshop - cài đặt và sử dụng photoshop action

  1. Hư ng d n s d ng Photoshop CS5 - Ph n 24: Cài t, chia s và s d ng Photoshop Action Chia C p nh t lúc 07h53' ngày 22/04/2011 B n in • s Qu n Tr M ng - Trong bài hư ng d n dư i ây, chúng ta s cùng nhau tìm hi u v cách th c chia s , cài t các file Photoshop Action – tính năng này cho phép ngư i s d ng d dàng th c hi n ư c cùng 1 thao tác gi ng nhau trên nhi u b c nh, t t c ch v i 1 vài thao tác nh n chu t. ó là cách s d ng, còn n u mu n lưu l i, chia s , ho c cài t các Action khác thì ph i làm th nào? Gi s r ng, chúng ta ã có file Photoshop Action dùng cài t. Hãy m Photoshop > Window > Actions, c a s i u khi n chính c a Actions Panel s hi n th . Ch n ti p m ph n Menu và Load Actions: Sau ó, tr t i thư m c b n lưu tr file Photoshop Action (*.atn), ch n và nh n nút Load:
  2. Lưu ý r ng b n có th lưu file *.atn này trong thư m c m c nh c a Photoshop (C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop\Presets\Actions) ho c bên trong Dropbox chia s . Sau ó, hãy m l i chương trình, b n s th y Action m i hi n th như sau:
  3. Trích xu t và chia s file Action: Trong trư ng h p khác, n u b n mu n chia s các Action ưa thích c a mình v i b n bè ho c nh ng ngư i ng nghi p khác, hãy th c hi n theo các bư c sau. Photoshop ch h tr vi c lưu nhi u action trong 1 lúc, và không th áp d ng v i t ng action ơn l . Do v y, hãy t o m i b ng cách nh n nút New Set như hình dư i: t tên cho b set v a t o: Sau ó, ch c n kéo và th action c n lưu vào thư m c set m i: và ch n Save Actions trong menu hi n th : Ti p t c, nh n nút có bi u tư ng
  4. t tên cho file Action này: Và cu i cùng là
  5. Gi ây, b n ã có th d dàng chia s v i b t kỳ ai, t t c ch v i vài thao tác ơn gi n và d dàng. Chúc các b n thành công!

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản