Thủ tục Cho vay hỗ trợ đối với các doanh nghiệp

Chia sẻ: Nguyễn Duy Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
120
lượt xem
26
download

Thủ tục Cho vay hỗ trợ đối với các doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục Cho vay hỗ trơ đôi vơi cac doanh nghiêp găp khó khăn do ́ ́ ̣ ̣ suy giam kinh tê, có căt giam lao đông trong năm 2009: Thâm tra ̉ ́ ́ ̉ ̣ ̉ hồ sơ vay vôn và quyêt đinh cho vay, thủ tục hành chính,thủ tục chi nhánh ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Cho vay hỗ trợ đối với các doanh nghiệp

  1. Thủ tục Cho vay hỗ trơ đôi vơi cac doanh nghiêp găp khó khăn do ́ ́ ̣ ̣ suy giam kinh tê, có căt giam lao đông trong năm 2009: Thâm tra ̉ ́ ́ ̉ ̣ ̉ hồ sơ vay vôn và quyêt đinh cho vay ́ ́ ̣ Nơi tiếp nhận hồ sơ: 1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của Sở Giao dịch, Chi Tên đơn vị: nhánh NHPT 2. Qua hệ thống bưu chính. Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đến Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT 2. Cán bộ Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ và lập Phiếu giao nhận hồ sơ 3. Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT thẩm tra hồ sơ vay vốn 4. Có văn bản thông báo chấp thuận hoặc từ chối (nêu rõ lý do) gửi doanh nghiệp. 5. Nếu chấp thuận: có văn bản Thông báo cho vay gửi doanh nghiệp Cách thức thực hiện: 1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT 2. Qua hệ thống bưu chính. Thành phần hồ sơ: 1. Giấy đề nghị vay vốn (Theo mẫu) 2. Hồ sơ pháp lý: - Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị; Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc), Kế toán trưởng (Bản sao) 3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao) 4. Báo cáo tài chính năm 2008 đươc lập theo quy định của pháp luật (Bản sao) 5. Báo cáo tài chính quý gần nhất đến thời điểm lập hồ sơ vay vốn (Bản sao) 6. Xác nhận của Sở Tài chính về các nguồn của Doanh nghiệp để thanh toán tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội và tiền trơ cấp mất việc làm hoặc trơ cấp thôi việc cho người lao động bị mất việc làm: Quỹ dự phòng trơ cấp mất việc làm, các khoản tiền lương
  2. phải trả cho người lao động kể cả Quỹ dự phòng tiền lương, các nguồn đã trích để đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa đóng cho cơ quan BHXH (Theo mẫu) 7. Phương án sắp xếp lao động năm 2009 đươc Sở lao động - Thương binh và xã hội nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính xác nhận. (Bản sao) 8. Danh sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trơ cấp mất việc làm hoặc thôi việc của người lao động bị mất việc làm trong năm 2009 (Theo mẫu) Số lương bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: Tối đa trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT nhận đủ hồ sơ theo quy định. ngày () Phí, lệ phí: không Yêu cầu điều kiện: 1. Doanh nghiệp có số lao động phải giảm từ 30% lao động trở lên hoặc từ 100 lao động trở lên (không kể lao động thời vụ có thời hạn dươi 03 tháng). 2. Chỉ cho doanh nghiệp vay khi đã sử dụng hết các nguồn vốn của doanh nghiệp nhưng vẫn chưa đủ để thanh toán tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội và trơ cấp mất việc làm hoặc trơ cấp thôi việc. Các nguồn của doanh nghiệp để thanh toán các khoản nêu trên bao gồm: Quỹ dự phòng về trơ cấp mất việc làm, các khoản tiền lương phải trả cho người lao động kể cả Quỹ dự phòng tiền lương, các nguồn đã trích để đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa đóng cho cơ quan Bảo hiểm xã hội. 3. Đươc Sở lao động thương binh và xã hội địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính xác nhận phương án sắp xếp lao động. 4. Đươc Sở Tài chính xác nhận báo cáo các nguồn tài chính của Doanh nghiệp, bao gồm:Quỹ dự phòng về trơ cấp mất việc làm, các khoản tiền lương phải trả cho người lao động kể cả Quỹ dự phòng tiền lương, các nguồn đã trích để đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa đóng cho Bảo hiểm xã hội. Căn cứ pháp lý: 1. Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/2/2009 của Thủ tương Chính phủ về việc hỗ trơ đối vơi người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế.
  3. 2. Thông tư liên tịch số 06/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 27/2/2009 của Bộ Lao động thương binh-xã hội và Bộ Tài chính hương dẫn thực hiện quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/2/2009 của Thủ tương Chính phủ về việc hỗ trơ đối vơi người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế. 3. Công văn số 542/NHPT-TTKH ngày 09/3/2009 của NHPT về việc hương dẫn thực hiện cho vay hỗ trơ đối vơi doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế có cắt giảm lao động trong năm 2009. 4. Công văn số 571/NHPT-TCKT ngày 11/3/2009 của NHPT về việc hương dẫn kiểm soát chi và hạch toán cho vay hỗ trơ đối doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế có cắt giảm lao động trong năm 2009.5.Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.
Đồng bộ tài khoản