Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước 10

Chia sẻ: Nguyễn Duy Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
63
lượt xem
4
download

Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục Cho vay vôn tin dung đâu tư cua Nhà nươcXóa nơ gốc ́ ́ ̣ ̀ ̉ Trường hơp khách hàng bị giải thể, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước 10

  1. Thủ tục Cho vay vôn tin dung đâu tư cua Nhà nươc\Xóa nơ gốc\ ́ ́ ̣ ̀ ̉ Trường hơp khách hàng bị giải thể. Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT. Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Khách hàng hoặc đại diện khách hàng theo quy định của pháp luật gửi hồ sơ đề nghị xoá nơ đến các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (gọi chung là Chi nhánh NHPT) nơi khách hàng giao dịch. 2. Chi nhánh NHPT tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ. Trường hơp hồ sơ đúng đối tương, đủ điều kiện, Chi nhánh NHPT có ý kiến bằng văn bản (kèm theo toàn bộ hồ sơ đề nghị xoá nơ) gửi NHPT để xem xét giải quyết. 3. NHPT (Trung tâm XLN) nhận và kiểm tra lại kết quả thẩm định của Chi nhánh NHPT và xử lý. Trường hơp hồ sơ đúng đối tương, đủ điều kiện xử lý theo quy định, có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị thẩm tra, xử lý theo thẩm quyền. 4. Liên Bộ (Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nươc Việt Nam) tổ chức thẩm tra hồ sơ, Bộ Tài chính tổng hơp kết quả thẩm tra hồ sơ trình Thủ tương Chính phủ. 5. Trên cơ sở văn bản của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tương Chính phủ (đồng ý hoặc không đồng ý xoá nơ gốc), Bộ Tài chính có văn bản gửi NHPT. 6. Căn cứ vào công văn của Bộ Tài chính (đồng ý hoặc không đồng ý xoá nơ gốc), NHPT có văn bản gửi Chi nhánh NHPT để thực hiện xoá nơ gốc hoặc trả lời khách hàng. Cách thức thực hiện: 1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT. 2. Thông qua hệ thống bưu chính. Thành phần hồ sơ: 1. 1.Văn bản đề nghị xoá nơ của khách hàng hoặc đại diện của khách hàng theo quy định của pháp luật 2.Văn bản đề nghị xoá nơ cho khách hàng của cơ quan quản lý Nhà nươc cấp trên theo phân cấp quản lý (đối vơi khách hàng là Doanh nghiệp nhà nươc) 3. Báo cáo tài chính hai (02) năm
  2. gần nhất đến thời điểm đề nghị xoá nơ của khách hàng (đối vơi khách hàng là pháp nhân). Văn bản xác nhận của UBND xã, phường nơi khách hàng cư trú về tình hình tài chính của khách hàng (đối vơi khách hàng là thể nhân) (Bản chính) 2. 3.Trường hơp khách hàng thuộc đối tương bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của Nhà nươc thì phải nộp báo cáo kiểm toán năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xoá nơ 4. Hơp đồng tín dụng và Phu lục hơp đồng tín dụng; Hơp đồng bảo lãnh (nếu có); (Bản sao) 3. 5.Khế ươc vay vốn; Khế ươc nhận nơ vay bắt buộc (đối vơi trường hơp đươc bảo lãnh) (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT), bản đối chiếu nơ vay đến thời điểm đề nghị xoá nơ (Bản chính) 4. 6.Quyết định giải thể của cơ quan Nhà nươc có thẩm quyền 7.Quyết định phê duyệt phương án giải thể của cơ quan Nhà nươc có thẩm quyền 8.Báo cáo tài chính (quyết toán) về giải thể Công ty của Hội đồng giải thể (Ban Thanh lý) (Bản sao) Số lương bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: Chưa qui định cụ thể ngày () Phí, lệ phí: không Yêu cầu điều kiện: Khách hàng có các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nươc, gặp khó khăn về tài chính và trả nơ vay do bị Giải thể theo quyết định của cơ quan Nhà nươc có thẩm quyền. Căn cứ pháp lý: 1.Luật Phá sản số 21/2004/QH11 ngày 24/6/2004, hiệu lực ngày 15/10/2004. 2. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu của Nhà nươc; hiệu lực ngày 16/01/2007. 3. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 151/2006/NĐ-CP, hiệu lực ngày 19/10/2008. 4. Thông tư số 105/2007/TT-BTC ngày 30/8/2007 của Bộ Tài chính hương dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nươc, hiệu lực ngày 27/09/2007. 5. Quyết định số 17/QĐ-HĐQL ngày 17/3/2008 của HĐQL NHPT ban hành Quy chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nươc 6. Quyết định số 653/QĐ-NHPT ngày 22/09/2008 của NHPT ban hành Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản