Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước 4

Chia sẻ: Nguyễn Duy Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
45
lượt xem
2
download

Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục Cho vay vôn tin dung đâu tư cua Nhà nươcXóa nơ ́ ́ ̣ ̀ ̉ lãiTrường hơp khách hàng bị phá sản, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước 4

  1. Thủ tục Cho vay vôn tin dung đâu tư cua Nhà nươc\Xóa nơ ́ ́ ̣ ̀ ̉ lãi\Trường hơp khách hàng bị phá sản. Nơi tiếp Tên đơn vị: Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT. nhận hồ sơ: Địa chỉ: Thời Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h gian tiếp đến 16h30) nhận: 1. Đại diện khách hàng theo quy định của pháp luật gửi hồ sơ đề nghị xoá nơ đến các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (gọi chung là Chi nhánh NHPT) nơi khách hàng giao dịch. 2. Chi nhánh NHPT tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ. Trường hơp hồ sơ đúng đối tương, đủ điều kiện, Chi nhánh NHPT có ý kiến bằng văn bản (kèm theo toàn bộ hồ sơ đề nghị xoá nơ) gửi NHPT để xem xét giải quyết. Trình tự3. NHPT (Trung tâm XLN) nhận và kiểm tra lại kết quả thẩm định của thực Chi nhánh NHPT và xử lý. Trường hơp hồ sơ đúng đối tương, đủ điều hiện: kiện xử lý theo quy định, có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị thẩm tra, xử lý theo thẩm quyền. 4. Bộ Tài chính tổ chức thẩm tra, có công văn đồng ý hoặc không đồng ý xoá nơ lãi; 5. Căn cứ vào công văn của Bộ Tài chính (đồng ý hoặc không đồng ý xoá nơ lãi), NHPT có văn bản gửi Chi nhánh NHPT để thực hiện xoá nơ lãi hoặc trả lời khách hàng. Cách 1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT. thức thực hiện: 2. Thông qua hệ thống bưu chính.
  2. 1. 1.Văn bản đề nghị xoá nơ của đại diện của khách hàng theo quy định của pháp luật; 2.Văn bản đề nghị xoá nơ cho khách hàng của cơ quan quản lý Nhà nươc cấp trên theo phân cấp quản lý (đối vơi khách hàng là Doanh nghiệp nhà nươc) 3.Báo cáo tài chính hai (02) năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xoá nơ của khách hàng (đối vơi khách hàng là pháp nhân). Văn bản xác nhận của UBND xã, phường nơi khách hàng cư trú về tình hình tài chính của khách hàng (đối vơi khách hàng là thể nhân) (Bản chính) 2. Trường hơp khách hàng thuộc đối tương bắt buộc phải Thành kiểm toán theo quy định của Nhà nươc thì phải nộp báo phần hồ cáo kiểm toán năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xoá nơ sơ: (Bản sao) 3. 4.Hơp đồng tín dụng và Phu lục hơp đồng tín dụng; Hơp đồng bảo lãnh (nếu có) (Bản sao) 4. 5.Khế ươc vay vốn; Khế ươc nhận nơ vay bắt buộc (đối vơi trường hơp đươc bảo lãnh) (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT), bản đối chiếu nơ vay đến thời điểm đề nghị xoá nơ (Bản chính) 5. 6.Quyết định đình chỉ thủ tục thanh lý tài sản của Toà án nhân dân 7.Quyết định tuyên bố khách hàng bị phá sản của Toà án nhân dân (Bản sao) Số lương bộ 01 bộ hồ sơ: Thời hạn giải Chưa qui định cụ thể. ngày () quyết: Phí, lệ không phí: 1.Trường hơp khách hàng bị phá sản: ngoài những hồ sơ đã nêu tại Yêu cầumục 7, cần gửi bổ sung Phương án Phân chia tài sản của Toà án. điều 2. Khách hàng có các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nươc, kiện: gặp khó khăn về tài chính và trả nơ vay do bị phá sản theo quyết định của cơ quan Nhà nươc có thẩm quyền. Căn cứ1. Luật Phá sản số 21/2004/QH11 ngày 24/6/2004, hiệu lực ngày pháp lý: 15/10/2004.
  3. 2. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu của Nhà nươc; hiệu lực ngày 16/01/2007. 3.Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 151/2006/NĐ-CP, hiệu lực ngày 19/10/2008. 4. Thông tư số 105/2007/TT-BTC ngày 30/8/2007 của Bộ Tài chính hương dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nươc, hiệu lực ngày 27/09/2007. 5 Quyết định số 17/QĐ-HĐQL ngày 17/3/2008 của HĐQL NHPT ban hành Quy chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nươc. 6. Quyết định số 653/QĐ-NHPT ngày 22/09/2008 của NHPT ban hành Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản