Thủ tục cho ý kiến chấp thuận tiến hành xây dựng cảng thuỷ nội địa đối với cảng hàng hoá, hành khách thuộc đường thuỷ nội địa quốc gia, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia, không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
61
lượt xem
4
download

Thủ tục cho ý kiến chấp thuận tiến hành xây dựng cảng thuỷ nội địa đối với cảng hàng hoá, hành khách thuộc đường thuỷ nội địa quốc gia, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia, không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cho ý kiến chấp thuận tiến hành xây dựng cảng thuỷ nội địa đối với cảng hàng hoá, hành khách thuộc đường thuỷ nội địa quốc gia, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia, không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục cho ý kiến chấp thuận tiến hành xây dựng cảng thuỷ nội địa đối với cảng hàng hoá, hành khách thuộc đường thuỷ nội địa quốc gia, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia, không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài

  1. Thủ tục cho ý kiến chấp thuận tiến hành xây dựng cảng thuỷ nội địa đối với cảng hàng hoá, hành khách thuộc đường thuỷ nội địa quốc gia, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia, không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Pháp chế vận tải và An toàn giao thông Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Chi Cục Đường thuỷ nội Nọp hồ 1. địa khu vực hoặc Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực nơi sơ dự kiến xây dựng cảng. - Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực, Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực tiếp nhận hồ sơ trình Cục Đường thuỷ Giải 2. nội địa Việt Nam. quyết - Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam thẩm định hồ sơ và có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận nêu rõ lý do.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị thoả thuận vị trí xây dựng cảng thuỷ nội địa nội dung bao gồm: Dự kiến quy mô và địa điểm xây dựng, mục đích sử dụng, 1. phạm vi vùng nươc, luồng vào cảng, loại phương tiện thuỷ lớn nhất được phép tiếp nhận, phương án khai thác; 2. Bản sao quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật công trình cảng; 3. Bình đồ vùng nước cảng; 4. Thiết kế lắp đặt báo hiệu xác định vùng nước cảng; 5. Phương án bảo đảm an toàn giao thông khi thi công. Số bộ hồ sơ: 02
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Cảng không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật phù hợp với quy Quyết định số hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 1. 07/2005/QĐ- đường thuỷ nội địa, vị trí cảng, bến có địa hình BGTV... thuỷ văn ổn định, phương tiện ra, vào an toàn thuận lợi; Quyết định số Vùng nước cảng không chồng lấn với luồng 2. 07/2005/QĐ- chạy tầu thuyền. BGTV...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản