intTypePromotion=1
ADSENSE

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

78
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại việt nam', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

  1. Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam a) Trình tự thực hiện: + Bước 1: người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. +Bước 2: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ và gia hạn giấy phép lao động. Trường hợp không cấp giấy phép lao động phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do. + Bước 3: nhận gia hạn giấy phép lao động tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Sở lao động – Thương binh và Xã hội. c) Thành phần số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động. + Bản sao hợp đồng lao động phải có xác nhận của người sử dụng lao động.
  2. + Giấy phép lao động đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho người nước ngoài đó. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc. e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – TB&XH g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép h) Lệ phí: Không. i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: + Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động (mẫu số 5). k) Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Không. l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Nghị định 34/2008/NĐ – CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Ban hành ngày 25/3/2008, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. + Thông tư số: 08/2008/TT – BLĐTBXH của Bộ Lao động – TBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 34/2008/NĐ – CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Ban hành ngày 10/6/2008, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
  3. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 1/ Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động (mẫu số 5). MẪU SỐ 5. Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. TÊN ĐƠN VỊ ………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM —— Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————— SỐ: ............. V/v: Đề nghị gia hạn giấy phép ………….., ngày tháng năm lao động cho người nước ngoài. Kính gửi: Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố ……………………………………….. Tên doanh nghiệp, tổ chức: ................................ ................................ . Địa chỉ: ................................ ................................ ...............................
  4. Điện thoại: ................................ ................................ .......................... Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: ................................ ............................. đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho: ................................ .............. Ơng (b): ………………………………………. Quốc tịch: ................. Chức danh công việc: ................................ ................................ ......... Hình thức bị xử lý kỷ luật lao động trong thời gian làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức (nếu có): ................................ ................................ ............. Giấy phép lao động số: ………………. Cấp ngy ................................ Cơ quan cấp ................................ ................................ ........................ Thời hạn gia hạn từ ngày: …../……/…… đến ngày: …../…../...... Doanh nghiệp, tổ chức: ................................ ................................ ....... đ đào tạo người lao động Việt Nam để thay thế: ................................ . + Họ và tên: …………………………………………. Giới tính: ........ + Năm sinh: ................................ ................................ ........................ + Lĩnh vực đào tạo: ................................ ................................ ............. + Thời gian đào tạo: ................................ ................................ ............. + Kinh phí đào tạo: ................................ ................................ ............. Lý do chưa đào tạo được người lao động Việt Nam để thay thế: .........
  5. ................................ ................................ ................................ ............ Doanh nghiệp, Nơinhận: tổ -Như trên; chức - Lưu đơn vị. đóng (Ký tên, dấu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2