intTypePromotion=3

Thủ tục kiểm toán năng lượng trên cơ sở mô phỏng cho các tòa nhà không dân cư

Chia sẻ: Bibo Bibo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
89
lượt xem
13
download

Thủ tục kiểm toán năng lượng trên cơ sở mô phỏng cho các tòa nhà không dân cư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một thủ tục kiểm toán đầy đủ, rất giống với những đề xuất của ASHRAE và Krarti (2000), đã được đề xuất trong khung AUDITAC [2] và HARMONAC [3] dự án để giúp đỡ trong việc thực hiện các chỉ thị ("Hiệu suất năng lượng các công trình") EPB ở châu Âu và để phù hợp với thị trường châu Âu hiện nay. Các thủ tục sau đây đề nghị để làm cho việc sử dụng chuyên sâu của các công cụ BES hiện đại ở mỗi bước của quá trình kiểm toán, điểm chuẩn để kiểm toán chi tiết...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục kiểm toán năng lượng trên cơ sở mô phỏng cho các tòa nhà không dân cư

  1. Thủ tục kiểm toán năng lượng trên cơ sở mô phỏng cho các tòa nhà không dân cư Một thủ tục kiểm toán đầy đủ, rất giống với những đề xuất của ASHRAE và Krarti (2000), đã được đề xuất trong khung AUDITAC [2] và HARMONAC [3] dự án để giúp đỡ trong việc thực hiện các chỉ thị ("Hiệu suất năng lượng các công trình") EPB ở châu Âu và để phù hợp với thị trường châu Âu hiện nay. Các thủ tục sau đây đề nghị để làm cho việc sử dụng chuyên sâu của các công cụ BES hiện đại ở mỗi bước của quá trình kiểm toán, điểm chuẩn để kiểm toán chi tiết và nghiên cứu tài chính: Giai đoạn điểm chuẩn: Trong khi bình thường hóa là cần  thiết để cho phép so sánh giữa các dữ liệu được ghi cài đặt nghiên cứu và các giá trị tham chiếu rút ra từ nghiên cứu trường hợp hoặc thống kê. Việc sử dụng các mô hình mô phỏng để thực hiện một mô phỏng mã phù hợp của việc cài đặt được nghiên cứu, cho phép đánh giá trực tiếp cài đặt nghiên cứu, mà không có bất kỳ bình thường cần thiết. Thật vậy, áp dụng một công cụ điểm chuẩn dựa trên mô phỏng cho
  2. phép một cá nhân bình thường và cho phép tránh kích thước và bình thường hóa khí hậu [6] Giai đoạn kiểm toán sơ bộ: toàn cầu tiêu dùng hàng tháng là  không đủ để cho phép một sự hiểu biết chính xác hành vi của tòa nhà. Ngay cả khi các phân tích của các hóa đơn năng lượng không cho phép xác định với độ chính xác tiêu thụ năng lượng khác nhau hiện diện trong cơ sở, các hồ sơ tiêu thụ có thể được sử dụng để hiệu chỉnh xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống. Để đánh giá hệ thống hiện có và để mô phỏng một cách chính xác hành vi nhiệt của tòa nhà, các mô hình mô phỏng đã được hiệu chỉnh về cài đặt phần nghiên cứu. Lặp đi lặp lại cần thiết để thực hiện hiệu chuẩn của mô hình cũng có thể được tích hợp đầy đủ trong quá trình kiểm toán và giúp đỡ trong việc xác định các phép đo cần thiết và các vấn đề quan trọng [7] Giai đoạn kiểm toán chi tiết: Ở giai đoạn này, trên trang web  đo, sub-đo và dữ liệu giám sát được sử dụng để tinh chỉnh các hiệu chỉnh của công cụ BES. Sự chú ý mở rộng sự hiểu biết không chỉ các đặc điểm hoạt động của tất cả các hệ thống năng lượng tiêu thụ, nhưng cũng có những tình huống gây ra các biến thể tải hồ sơ trên cơ sở ngắn hạn và dài hạn (ví dụ như hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm). Khi các
  3. tiêu chuẩn hiệu chuẩn được thỏa mãn, các khoản tiết kiệm liên quan đến lựa chọn ECOS / ECMs có thể được định lượng [8] Giai đoạn kiểm toán cấp đầu tư: Ở giai đoạn này, kết quả  được cung cấp bởi công cụ BES hiệu chuẩn có thể được sử dụng để đánh giá ECOS chọn / ECMs và định hướng kỹ thuật nghiên cứu chi tiết

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản