Thủ tục " Kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) "

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
61
lượt xem
7
download

Thủ tục " Kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thủ tục " kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn) "', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục " Kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) "

  1. Kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cơ quan kiểm tra, công nhận được Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ định trên địa bàn tỉnh. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan kiểm tra công nhận được Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ định trên địa bàn tỉnh. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Fax, Email sau đó gửi hồ sơ bản chính tới các cơ quan kiểm tra - chứng nhận Thời hạn giải quyết: 1) Tiếp nhận hồ sơ, xem xét, hướng dẫn cơ sở bổ sung hồ sơ những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định (trong thời gian 5 ngày làm việc). 2) Thông báo cho cơ sở về thời gian sẽ tiến hành kiểm tra (trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ) 3) Tiến hành kiểm tra cơ sở (tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ). 4) Công nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo
  2. VSATTP/Thông báo cơ sở chưa đáp ứng các yêu cầu về điều kiện đảm bảo VSATTP (trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra) Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Mức thu lệ phí về công tác quản Theo quy định Quyết định số 1. lý chất lượng, an toàn vệ sinh tại phụ lục 1 60/2008/QĐ-BTC... thủy sản Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Quyết định hành chính Thông báo kết quả Các bước Tên bước Mô tả bước Cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản (tàu cá có công suất máy chính từ 50 CV trở lên (bao gồm cả tàu chế biến thủy sản chỉ 1. phục vụ tiêu thụ nội địa); Cảng cá; Chợ cá; Cơ sở sản xuất nước đá độc lập phục vụ bảo quản và chế biến thủy sản; Cơ sở thu mua, sơ chế nguyên liệu thủy sản; Cơ sở lưu giữ, đóng gói thủy sản chỉ phục vụ tiêu thụ nội địa; Cơ sở chế biến thủy sản chỉ
  3. Tên bước Mô tả bước phục vụ tiêu thụ nội địa) nộp hồ sơ tại cơ quan kiểm tra, công nhận do Sở NN&PTNT chỉ định trên địa bàn tỉnh. Cơ quan kiểm tra, công nhận tiếp nhận, xác nhận hồ sơ/ thông 2. báo bổ sung hồ sơ (nếu có). Cơ quan kiểm tra, công nhận thông báo cho cơ sở về thời gian sẽ 3. tiến hành kiểm tra. 4. Cơ quan kiểm tra, công nhận tiến hành kiểm tra tại cơ sở 5. Ra Quyết định công nhận và cấp chứng nhận/thông báo kết quả Hồ sơ Thành phần hồ sơ Giấy đăng ký kiểm tra (phụ lục 2a: áp dụng đối với cơ sở chế biến thủy sản; 1. phụ lục 2b: áp dụng đối với cơ sở khác)
  4. Thành phần hồ sơ Chương trình quản lý chất lượng theo quy định tại Bảng 3, Phụ lục 1 ban 2. hành kèm theo Quyết định 117/2008/QĐ-BNN; 3. Thủ tục truy xuất nguồn gốc sản phẩm của Cơ sở. Số bộ hồ sơ: 02 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Quyết định số 1. Phụ lục 2a 117/2008/QĐ-BNN... Quyết định số 2. Mẫu ĐKKTCNa1 117/2008/QĐ-BNN... Quyết định số 3. Mẫu ĐKKTCNNa2 117/2008/QĐ-BNN... 4. Phụ lục 2b: Mẫu giấy đăng ký kiểm tra áp dụng Quyết định số
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định đối với các cơ sở khác. 117/2008/QĐ-BNN... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản