Kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thuỷ sản (đối với hàng hoá thuỷ sản nhập khẩu)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
105
lượt xem
14
download

Kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thuỷ sản (đối với hàng hoá thuỷ sản nhập khẩu)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thuỷ sản (đối với hàng hoá thuỷ sản nhập khẩu)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thuỷ sản (đối với hàng hoá thuỷ sản nhập khẩu)

  1. Kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thuỷ sản (đối với hàng hoá thuỷ sản nhập khẩu) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 1,2,3,4,5,6. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Fax (có điện thoại xác nhận), thư điện tử hoặc đăng ký trực tuyến qua Internet sau đó nộp hồ sơ bản chính cho Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 1,2,3,4,5,6 Thời hạn giải quyết: 1. Tiếp nhận hồ sơ và xác nhận đăng ký kiểm tra (1 ngày) 2. Tiến hành kiểm tra, lấy mẫu và cấp Giấy chứng nhận theo thời hạn sau: a) Không quá 1 (một) ngày làm việc đối với hàng hóa thủy sản đưa ra tiêu thụ nội địa ở dạng tươi, sống; b) Không quá 10 (mười) ngày làm việc đối với sản phẩm đồ hộp; c) Không quá 7
  2. (bẩy) ngày làm việc đối với các dạng sản phẩm khác; d) Trường hợp phải gửi mẫu phân tích tại các phòng kiểm nghiệm bên ngoài thì cơ quan kiểm tra cấp Giấy chứng nhận CL, VSATTP hàng hóa thủy sản cho chủ hàng không quá 1 (một) ngày kể từ ngày nhận được kết quả phân tích. 3. Khi có kết quả kiểm tra, thẩm tra không đạt yêu cầu, Cơ quan kiểm tra thực hiện theo thời hạn sau: a) Gửi kết quả phân tích cho chủ hàng không quá 1 (một) ngày kể từ ngày có kết quả. b) Nếu chủ hàng không khiếu nại về kết quả phân tích, cơ quan kiểm tra gửi Thông báo không đạt theo mẫu quy định tại phụ lục 2c cho Chủ hàng và gửi văn bản cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý (sau 3 ngày làm việc kể từ ngày gửi kết quả phân tích trực tiếp cho cơ sở hoặc fax , gửi e-mail). Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Theo quy Mức thu lệ phí về công tác quản định tại Quyết định số 1. lý chất lượng, an toàn vệ sinh phụ lục 1 và 60/2008/QĐ-BTC... thủy sản phụ lục 3 Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Thông báo không đạt
  3. Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá thuỷ sản (chủ 1. hàng) nộp hồ sơ tại cơ quan kiểm tra (Trung tâm chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 1,2,3,4,5,6). Cơ quan kiểm tra tiếp nhận, xác nhận hồ sơ, thông báo trường 2. hợp lô hàng ở chế độ miễn kiểm tra, giảm kiểm tra, kiểm tra tăng cường hay kiểm tra thông thường Trong trường kiểm tra thông thường, Cơ quan kiểm tra tiếp nhận, xác nhận hồ sơ và thông báo ngay cho chủ hàng về thời gian, địa 3. điểm, nội dung kiểm tra hoặc bổ sung hồ sơ nếu thiếu hoặc chưa đúng quy định và thực hiện các bước tiếp theo. Cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra, lấy mẫu và phân tích các 4. chỉ tiêu chất lượng Cấp Giấy chứng nhận/Thông báo không đạt chất lượng VSATTP 5. hàng hóa thủy sản.
  4. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy đăng ký kiểm tra (phụ lục 1a): 01 bản 2. Bảng kê chi tiết lô hàng 3. Các yêu cầu riêng về chất lượng, VSATTP hàng hóa thủy sản (nếu có) Bản sao hợp đồng mua bán; Bản sao Giấy chứng nhận CL, VSATTP hàng 4. hóa thủy sản; Bản sao Giấy chứng nhận xuất xứ (đối với hàng hóa thủy sản nhập khẩu để chế biến). Bản sao Giấy chứng nhận CL, VSATTP hàng hóa thủy sản của lô hàng trước khi xuất khẩu (nếu có); Bản sao văn bản triệu hồi hoặc thông báo trả về trong 5. đó nêu rõ nguyên nhân triệu hồi hoặc trả về (đối với hàng hóa thủy sản triệu hồi hoặc trả về). Số bộ hồ sơ: 02 bộ
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Giấy đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng Quyết định 1. hàng hoá thuỷ sản (Phụ lục 1a) 118/2008/QĐ-BNN ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản