intTypePromotion=1

Thủ tục mua hoá đơn lần đầu đối với hộ kinh doanh

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
615
lượt xem
74
download

Thủ tục mua hoá đơn lần đầu đối với hộ kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: Hộ kinh doanh sau khi đăng ký thuế, nếu có nhu cầu thì đến Chi cục thuế để mua hoá đơn - Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại Chi cục thuế - Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Đơn xin mua hoá đơn - mẫu số 02 + Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản photocopy (có mang kèm theo bản chính để đối chiếu) + Giấy uỷ quyền ghi rõ số CMND của người được uỷ quyền (nếu chủ hộ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục mua hoá đơn lần đầu đối với hộ kinh doanh

  1. Thủ tục: Thủ tục mua hoá đơn lần đầu đối với hộ kinh doanh - Trình tự thực hiện: Hộ kinh doanh sau khi đăng ký thuế, nếu có nhu cầu thì đến Chi cục thuế để mua hoá đơn - Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại Chi cục thuế - Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Đơn xin mua hoá đơn - mẫu số 02 + Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản photocopy (có mang kèm theo bản chính để đối chiếu) + Giấy uỷ quyền ghi rõ số CMND của người được uỷ quyền (nếu chủ hộ không trực tiếp đi mua) + Chứng minh thư nhân dân của người đến mua hoá đơn (còn trong thời hạn sử dụng) + Biên bản xác nhận địa điểm kinh doanh của tổ chức kinh doanh Số lượng hồ sơ: (bộ) 01 - Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày Chi cục thuế nhận được bộ hồ sơ hợp lệ - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thuế quản lý trực tiếp + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thuế quản lý trực tiếp - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ mua hoá đơn và hoá đơn mua lần đầu - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): Đơn xin mua hoá đơn - mẫu số 02 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN. + 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 + Thông tư số 120/2002/TT - BTC ngày 30/12/2002 + Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003
  2. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ….…………,ngày…......... tháng …........ năm 200 ĐƠN XIN MUA HÓA ĐƠN GỬI: KÍNH ……………………………………………………………………………………………. …… 1/ Họ tên chủ hộ kinh doanh: - Ngày………...tháng ………...năm sinh ………... - Hộ khẩu thường trú: Số nhà………...………….đường phố (thôn xã):………...………... ………………….. Quận (huyện): ………...………...………...………...tỉnh (thành phố): ………...………...………... …..…………... - Nơi đăng ký hộ khẩu tạm trú (nếu có): ………...………...………...………...………...………... ……………... Số nhà: …….………………………..…………..…….Ngõ (ngách, xóm) ……………... …………………………… Đường phố(thôn): ……………………………….…Phường (xã)…………. …………………………. Quận (huyện): ………………………………………Tỉnh(thành phố): ……………. ……………………….…… - Số CMND: ………...………...………………….cấp ngày….…….....tháng…………..năm……. ……………...... tại: ………...………...………...………...………...………...………...………...………...………... ………...……………… . - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ..………...………...………...………...………... ………...……… Cấp ngày:…......………...………...………...………..………...………...………...………...………... ………...…………. Cơ quan cấp: ..………...………...………...………...………...………...…………. ..………... ………...……………….. - Mã số thuế số: ..………...………...…..………...………...………...…………. …....………... ………...………...…… Cấp ngày: ..………...………...………...………...………...………...…………. ..………...………... ………...…………..
  3. - Ngành nghề, mặt hàng kinh doanh:….………. ……….…..………...………...………...………... ……...……… ……….....………...………...………...………...………...………...………...………...………...…… ……...………...………...………...………...………...………...………...………...………...………... … - Số điện thoại cần liên hệ: Số điện thoại cố định: ..………...………...………...………... ………...………. Số điện thoại di động: ..………...………...………...………... ………...……….… 2/ Địa điểm kinh doanh: ..………...………...………...………...………...………...…………. .. ………...………... - Số nhà:………...………...………...……….đường phố(thôn, xóm): ………...………...………... ……………….. Quận (huyện): ………...………...………...Tỉnh (Thành phố): ………...………...………... ………...……………. - Địa điểm kinh doanh trên là của gia đình hay thuê, mượn: ……......………...………...………. ………... ………...………...………...………...………...………...………...………...………...………... ………...……….………...… ………...………...………...………...………...………...………...………...………...………... ………...……….………...… - Số điện thoại tại địa điểm kinh doanh: ..………...………...………...………...………...………... ………….. Tôi đã nghiên cứu kỹ các Luật thuế, Nghị định 89/2002/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn. Đề nghị Chi cục Thuế giải quyết cho tôi được mua hóa đơn, loại hoá đơn: …...… …...…………..……...…………..……...…………..……...…………..……...…………..……... ………… Tôi xin cam kết: - Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền hạn chế, từ chối hoặc đình chỉ bán hoá đơn, đình chỉ sử dụng hoá đơn của tôi. - Quản lý hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. CHỦ HỘ KINH DOANH (Ký và ghi rõ họ tên) Ghi chú: - Mẫu này áp dụng đối với hộ kinh doanh cá thể. - Nếu chủ hộ kinh doanh uỷ quyền cho người khác thì phải có giấy uỷ quyền kèm theo. - Nếu địa điểm kinh doanh đi thuê, mượn thì ghi rõ tên tổ chức, cá nhân cho thuê, mượn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2