Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tài chính

Chia sẻ: Tuyen Thon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
1.669
lượt xem
148
download

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH (Kể cả hóa đơn do đơn vị, cá nhân tự in) Tháng .....năm ..... Đơn vị sử dụng hóa đơn: ................................................................................................................................................................................................ Điện thoại: .................................................... Mã số Thuế: .................................... Địa chỉ: .......................................................................................................................................................................................................................... Số phiếu mua hóa đơn: Số hóa đơn lĩnh TT Tên hóa đơn Mã số Tháng trước còn lại 4 Số mới lĩnh hoặc đăng ký sử dụng 5 Cộng 6=4+5 Số đã sử dụng 7 Số hóa đơn sử dụng Xóa bỏ 8 Mất 9 Số nộp trả lại 10 Cộng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tài chính

  1. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH (Kể cả hóa đơn do đơn vị, cá nhân tự in) Tháng .....năm ..... Đơn vị sử dụng hóa đơn: ................................................................................................................................................................................................ Điện thoại: .................................................... Mã số Thuế: .................................... Địa chỉ: .......................................................................................................................................................................................................................... Số phiếu mua hóa đơn: Số hóa đơn lĩnh Số hóa đơn sử dụng Số mới Tháng Số đã Số Ghi TT Tên hóa đơn Mã số lĩnh hoặc Xóa Số còn lại trước Cộng sử Mất nộp Cộng chú đăng ký bỏ còn lại dụng trả lại sử dụng 1 2 3 4 5 6=4+5 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12=6-11 13 1 Hóa đơn GTGT Giấy nộp tiền vào 2 NSNN bằng tiền mặt Tổng cộng Cam kết báo cáo hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu có gì sai trái, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Người lập biểu ............., ngày ..... tháng .....năm ..... Thủ trưởng đơn vị

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản