intTypePromotion=3

Biểu mẫu " Báo cáo tình hình sử dụng sổ kinh phí"

Chia sẻ: Bạch Diễm My | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
259
lượt xem
37
download

Biểu mẫu " Báo cáo tình hình sử dụng sổ kinh phí"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Báo cáo tình hình sử dụng sổ kinh phí quyết toán năm trước chuyển sang" Mẫu số : B06 ­H

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Báo cáo tình hình sử dụng sổ kinh phí"

  1. Bộ, (Sở) : ………. Mẫu số : B06 ­H Đơn vị : ………… BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ KINH PHÍ QUYẾT TOÁN NĂM  TRƯỚC CHUYỂN SANG Năm……………. ST Chỉ tiêu Mã số Tổng T I Vật tư hàng hoá tồn kho 1 Số năm trước chuyển sang 01 2 Số sử dụng trong năm 02 ... ... II Gía trị khối lượng SCL, XDCB hoàn thành Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản