intTypePromotion=3

Biểu mẫu: "Báo cáo tình hình sử dụng số kinh phí quyết toán năm trước chuyển sang"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
490
lượt xem
50
download

Biểu mẫu: "Báo cáo tình hình sử dụng số kinh phí quyết toán năm trước chuyển sang"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu: "Báo cáo tình hình sử dụng số kinh phí quyết toán năm trước chuyển sang" theo Mẫu số : B06- ­H

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Báo cáo tình hình sử dụng số kinh phí quyết toán năm trước chuyển sang"

  1. Bộ, (Sở) : ………. Mẫu số : B06 ­H Đơn vị : ………… BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ KINH PHÍ QUYẾT TOÁN NĂM  TRƯỚC CHUYỂN SANG Năm……………. Tổng ST Chỉ tiêu Mã số T I Vật tư hàng hoá tồn kho 1 Số năm trước chuyển sang 01 2 Số sử dụng trong năm 02 ... ... II Gía trị khối lượng SCL, XDCB hoàn thành Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản