Biểu mẫu: "Báo cáo tình hình tăng giảm dụng cụ"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
272
lượt xem
46
download

Biểu mẫu: "Báo cáo tình hình tăng giảm dụng cụ"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu: "Báo cáo tình hình tăng giảm dụng cụ"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Báo cáo tình hình tăng giảm dụng cụ"

  1. Bộ, Sở: ………. Đơn vị: ………… BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM DỤNG CỤ Từ ngày:……………….Đến ngày:……………. Phòng ban:.................................................................... Nhóm dụng cụ:............................................................. STT Công cụ, dụng cụ Đầu kỳ Ghi tăng trong kỳ Ghi giảm trong kỳ Cuối kỳ Mã Tên Đơn vị Số  Thành  Số  Thành  Số  Thành  Số  Thành  lượng tiền lượng tiền lượng tiền lượng tiền Cộng: Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
  2. 2 Note: Group by Department, nhóm công cụ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản