intTypePromotion=1

THỰC TẬP MÔI TRƯỜNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Chia sẻ: Lê Thị Phương Tú | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:16

0
149
lượt xem
28
download

THỰC TẬP MÔI TRƯỜNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tìm hiểu vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) - Tiềm năng (tự nhiên, kinh tế và xã hội) - Quá trình phát triển kinh tế, xã hội (trú trọng khai thác lợi thế tự nhiên trong sản xuất nộng nghiệp, thủy sản) - Các vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình phát triển - Tác động của biến đổi khí hậu đến khu vực . Khảo sát điển hình (Case study): Tràm chim, Viện lúa ĐBSCL, CT. Nuôi trồng thủy sản BIM, CT. Xi măng Hocim, Quần thể hang động Kiên Giang - Đặc điểm tự nhiên, Tiềm năng - Hiện trạng khai thác - Các xung đột...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THỰC TẬP MÔI TRƯỜNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 1. Trương Thanh Cảnh SCHOOL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES – SES University Of Sciences S CHOOL OF EN VIRON MEN TAL S CIEN CES Development THỰC TẬP MÔI TRƯỜNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
 2. Trương Thanh Cảnh SCHOOL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES – SES PGS. TS. Trương Thanh Cảnh Head. Depart. of Envir. Management Tel: 0903744071 Email: ttcanh@hcmus.com
 3. Mục tiêu học tập ương Thanh Cảnh Tr SCHOOL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES – SES 1. Tìm hiểu vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) - Tiềm năng (tự nhiên, kinh tế và xã hội) - Quá trình phát triển kinh tế, xã hội (trú tr ọng khai thác l ợi thế tự nhiên trong sản xuất nộng nghiệp, thủy sản) - Các vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình phát tri ển - Tác động của biến đổi khí hậu đến khu vực 2. Khảo sát điển hình (Case study): Tràm chim, Viện lúa ĐBSCL, CT. Nuôi trồng thủy sản BIM, CT. Xi măng Hocim, Quần thể hang động Kiên Giang - Đặc điểm tự nhiên, Tiềm năng - Hiện trạng khai thác - Các xung đột phát sinh - Các vấn đề môi trường 3. Du lịch thiên nhiên và môi trường ĐBSCL
 4. Hành trình Trương Thanh Cảnh SCHOOL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES – SES 1. Tràm chim ĐT 2. Viện lúa ĐBSCL, 3. Công ty nuôi trồng thủy sản BIM, 4. Cty xi măng Hocim, 5. Quần thể hang động
 5. Nội dung n/c chính tại các điương Thanhnảnh Tr ểm đế C SCHOOL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES – SES 1. Tràm Chim - Đặc điểm tự nhiên - Tiềm năng (tự nhiên, kinh tế và xã hội, chú ý tiểm năng sinh học) - Hiện trạng khai thác - Các vấn đề tổn thất tài nguyên và môi trường phát sinh - Tác động của biến đổi khí hậu đến khu vực 2. Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long - Tiềm năng phát triển nông nghiệp và NTTS của ĐBSCL - Hiện trạng phát triển nông nghiệp (Trú tr ọng lúa, NTTS) - Các xung đột và vấn đề môi trường phát sinh - Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và các giải pháp ứng phó
 6. Nội dung n/c chính tại các điương Thanhnảnh Tr ểm đế C SCHOOL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES – SES 3. Công Ty nuôi trồng thủy sản BIM - Tiềm năng phát triển NTTS - Tổ chức và quy trình nuôi tôm - Hiện trạng sản xuất - Các vấn đề môi trường và các giải pháp quản lý ô nhiễm 4. Nhà máy xi măng Hocim - Tài nguyên và khai thác tài nguyên đá vôi cho SX Xi măng - Quy trình khai thác đá vôi và sản xuất xi măng - Các vấn đề môi trường phát sinh và giải pháp kiểm soát ON - Đánh giá “lợi ích và tổn thất” của việc sử dụng tài nguyên (đá vôi cho SX xi măng) 5. Quần thể hang động Kiên Giang - Lịch sử hình thành, đặc điểm địa chất, phân loại… - Hiện trạng khai thác - Các vấn đề môi trường và tổn thất tài nguyên
 7. Phương pháp học tập ng Thanh Cảnh Trươ SCHOOL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES – SES 1. Tham khảo tài liệu (của BM và nguồn khác) 2. Tham quan và khảo sát thực tế 3. Nghe báo cáo chuyên đề 4. Thảo luận nhóm 5. Viết báo cáo tổng kết 6. Viết báo cáo chuyên đề và trình bày
 8. Hình thức đánh giá học ương Thanh Cảnh Tr tập SCHOOL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES – SES  Đánh giá quá trình tham gia 20 % (nhóm và GV đánh giá)  Thi đánh giá kiến thức cá nhân (trắc nghiệm): 30%. Tháng 4/2012  Báo cáo tổng hợp và báo cáo chuyên đề: 50%. Tháng 4/2012 (nạp báo cáo 20/4/1012). - Nhóm soạn đề cương báo cáo thông qua GV hướng dẫn (báo cáo gồm 2 phần chính: tổng hợp và chuyên đề) - Viết bản thảo BC lần 1 thông qua GV hướng dẫn góp ý - Sửa chữa báo cáo, nạp cho bộ môn - Chuẩn bị powerpoint và báo cáo chuyên đề 12 phút
 9. Các chuyên đề (bốc thăm nhóm) Cảnh Trương Thanh SCHOOL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES – SES huyên đề 1: Đặc điểm tự nhiên, tiềm năng phát triển và các vấn đề môi trường ĐBSCL (Thầy Cảnh hướng dẫn) huyên đề 2: Các đặc điểm của hệ sinh thái và tiềm năng sinh học của của Tràm Chim Đồng Tháp. (cô Thúy, Cô Ngọc hướng dẫn) huyên đề 3: Đặc điểm tài nguyên, giá trị kinh tế và đánh giá hiện trạng khai thác Tràm chim Đồng Tháp. (Cô Thúy, cô Ngọc hướng dẫn) huyên đề 4: Đánh giá các ưu thế, tình hình sản xuất và các vấn đề môi trường phát sinh từ hoạt động sản xuất lúa khu vực ĐB SCL. (Thầy Hưng, cô Hà hướng dẫn)
 10. Các chuyên đề (bốc thăm nhóm) Cảnh Trương Thanh SCHOOL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES – SES huyên đề 6: Đánh giá tiềm năng phát triển ngành nuôi tr ồng thủy sản khu vực ĐB SCL và các tác động do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên hoạt động nuôi trồng thủy sản khu v ực ĐB SCL. (Cô Liên, Cô Trang hướng dẫn) huyên đề 7: Phân tích các tác động môi trường từ hoạt động nuôi trồng thủy sản và nêu các giải pháp hạn ch ế (lấy tr ường hợp CT NTTS BIM làm thí dụ). (Cô Liên, cô Trang h ướng dẫn) huyên đề 8: Đặc điểm tự nhiên và sự phân bố các hang động ở ĐB SCL. (Thầy Ngân hướng dẫn) huyên đề 9: Đánh giá hiện trạng khai thác, bảo tồn các hang động và các tác động lên tài nguyên và môi trường t ừ hoạt động du lịch hang động (lấy thí dụ về các hang động đã đ ược tham quan ở Kiên Giang). (Thầy Tú hướng dẫn)
 11. Cách tổ chức Trương Thanh Cảnh SCHOOL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES – SES Đ: Thầy Trương Thanh Cảnh ác xe Đ: Cô Nguyễn Thị ngọc e 1 (Lợi-45): V Phụ trách X. Thầy Cảnh hóm 1: Cô Phạm thị Hà V: Cô T Nguyên, T. Huy, Cô Ngọc hóm 2: Thầy Dương Hữu Huy V: Nhóm 2,3,5 hóm 3: Cô Nguyễn Thảo Nguyên e 2 (Vũ-54): hóm 4: Nguyễn T Thùy Trang X: Thầy Tú
 12. Thời gian cụ thể cho toàn chuyến điảnh Trương Thanh C SCHOOL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES – SES Thời gian Xuất phát - Điểm tới Nội dung chuẩn bị ½ (10 tết) - 5 h 30 h. Xuất phát tại cổng trường - Ăn sáng đặt trước thứ 4 - 12 h Đến Tràm chim (Ăn trưa) - Chuẩn bị cơm hộp trưa - 12 h – 15 h Học tại tràm chim - Ăn tối tại KS - 15 về khách sạn CĐ Cần Thơ - 6 h. ăn sáng Tại KSCĐ - Chuẩn bị cơm hộp trưa 2/2 Thứ 5 - 6 h 30 Đi thăm Viện lúa ĐBSCL và ăn trưa trên đường đi - 7 h30 - 10 h. Học tại viện lúa ĐBSCL Rạch Giá - 10 h 30: Đi Rạch giá, thăm khu lấn biển - An tối và ngủ đêm tại KS hà Tiên - Họp nhóm và giáo viên 3/2 - 6 h. Ăn sáng Thứ 6 hướng dẫn đánh giá 3 - 7 h 00 đi Thăm nhà máy xi măng Hocim - 7 h 30 – 10 h 30 Học tại nhà máy Hocim – - 11 h về ngày học, chuẩn bị đêm nghỉ ăn trưa tại Hà Tiên thi - 13 h 30 tham quan học tập núi đá dựng, - 15 h thăm lăng Mạc Cửu 4/72 - 6 h. ăn sáng Liên hoan thi “vui và Thứ 7 - 7 h 30 – 11 h: Học tại Cty Bim học” - 12 nghỉ và ăn trưa tại Hà Tiên đơn vị thi: nhóm - Buổi chiều chuẩn bị nhóm thi (có thể tại bãi biển Mũi Nai) Chuẩn bị cơm trưa hộp 4/2 - 6 h ăn sáng Chủ nhật - 7 h 30 – 8h 30 đi tham quan trên đường đi về Sài Gòn
 13. Chương trình thi “vui để ươọc” Cảnh Trh ng Thanh SCHOOL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES – SES hời gian tối thứ 7 ngày 4.02.2012 ội dung thi: hi ảnh môi trường: ỗi nhóm trong hành trình chụp ảnh về thiên nhiên, con ng ười, vã hội và môi trường ĐBSCL, chọn lại 3 ảnh gửi cho BTC (Thầy Tú, Thầy Ngân, cô Trang) lúc 14h ngày 04.02. 2012 (file đề tên nhóm, tác giả, chủ đề của các ảnh) nh sẽ được chấm theo các tiêu chí: Nội dung 40%, nghệ thu ật 60% . Thi nhận thức: Nội dung: Hiểu biết về thiên nhiên, con người,
 14. Chương trình thi “vui để ươọc” Cảnh Trh ng Thanh SCHOOL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES – SES . Thi văn nghệ: mỗi nhóm 1 tiết mục, Các nhóm tự chuẩn bị phần nhạc đệm cho bài hát của mình (hightech), đăng ký tiết mục và diễn viên lúc 14h ngày 04/02 . Thầy Ngân TB ưu ý: tất cả công tác chuẩn bị phải xong trước 16h ngày 4/2. an giám khảo cuộc thi: rưởng ban: thầy Trần tuấn Tú Ban thi ảnh: thầy Tú, thầy Ngân, cô Trang
 15. Nội quy đoàn thực tập ng Thanh Cảnh Trươ SCHOOL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES – SES 1. Các sinh viên tham gia đoàn thực tập phải được sự cho phép của khoa khi có đủ điều kiện tham gia. 2. Trong quá trình thực tập chịu sự quản lý của đoàn, trực tiếp là các giáo viên phụ trách nhóm, sinh hoạt theo nhóm, không tự mình tách đoàn. 3. Tham gia đầy đủ các nội dung thực tập, hoạt động theo lịch trình quy định 4. Không tham gia các hoạt động khác (khi không có s ự cho phép của trưởng đoàn) ngoài nội dung và các địa điểm quy định trong lịch trình. Không rời khỏi địa điểm trọ của đoàn sau 23 h. Không đi tham quan hay ch ơi một mình mà ph ải đi theo nhóm. 5. Phải giữ tác phong sinh hoạt, phát ngôn đúng m ức, ăn u ống lịch sự, thể hiện người trí thức ở tất cả các nơi đến, không bài bạc, không uống rượu bia đến mức say xỉn.
 16. Nội quy đoàn thực tập ng Thanh Cảnh Trươ SCHOOL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES – SES 6. Bảo vệ tài sản tính mạng của mình, của đoàn trong suốt hành trình thực tập 7. Khi kết thúc địa điểm tham quan cuối cùng, toàn bộ sinh viên phải về trường để chuẩn bị học tập. Các trường hợp khác xin xuống giữa đường phải đươc sự cho phép của trưởng đoàn. 8. Đóng góp tài chính theo quy định trước khi đi thực tập 9. Sau khi kết thúc đợt thực tập các nhóm phải làm báo cáo kết quả và bảo vệ trước hội đồng thi (theo lịch do đoàn quy định) 10. Mọi khó khăn sự cố có thể báo cáo với giáo viên phụ trách nhóm, các thầy, cô giáo đi trong đoàn để có biện pháp giải quyết và giúp đỡ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2