intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực tế triển khai nghiệp vụ bảo hiểm thiết bị điện tử tại Cty CP bảo hiểm bưu điện PTI - 6

Chia sẻ: Tt Cap | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

67
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vì vậy ý thức mua bảo hiểm để tự bảo vệ mình của những đơn vị này rất kém . +Cuối cùng là cơ sở hạ tầng của Việt nam còn quá kém ,khối lượng các thiết bị có thể bảo hiểm theo đơn bảo hiểm TBĐT là rất ít .Thậm chí có những đơn vị nghe tên tưởng khối lượng TBĐT của họ phải rất lớn nhưng thực tế chỉ có khoảng vài tỉ đồng (ví dụ như đàI phát thanh và truyền hình các huyện )...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực tế triển khai nghiệp vụ bảo hiểm thiết bị điện tử tại Cty CP bảo hiểm bưu điện PTI - 6

 1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com liên lạc liên quan đến an ninh quốc gia). Vì vậy ý thức mua bảo hiểm đ ể tự bảo vệ mình của những đơn vị này rất kém . +Cuối cùng là cơ sở hạ tầng của Việt nam còn quá kém ,khối lượng các thiết bị có thể bảo hiểm theo đ ơn bảo hiểm TBĐT là rất ít .Thậm chí có những đơn vị nghe tên tưởng khối lượng TBĐT của họ phải rất lớn nhưng thực tế chỉ có khoảng vài tỉ đồng (ví dụ như đ àI phát thanh và truyền hình các huyện ) Phần III Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao chất lượng nghiệp vụ bảo hiểm thiết bị đ iện tử ở Công ty PTI I. Triển vọng về thị trường đ iện tử tin học và phương h ướng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm thết bị điện tử của công ty bảo hiểm Bưu Điện Trong cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật ở thế kỉ tới, khoa học thông tin tiếp tục phát triển mau lẹ và được ứng dụng rộng rãi . Các nhà khoa học cho rằng sự phát triển mau chóng của máy tính điện tử, của thông tin liên lạc sẽ nối liền các nước trên thế giới, sẽ trở thành mạng tài nguyên thông tin phủ khắp tòan cầu . Theo dự báo của các nhà khoa học đến n ăm 2005 số hộ dùng hòm th ư điện tử sẽ đạt tới trên 800 triệu hộ . Mặt khác vô tuyến truyền h ình đ ã được phát qua vệ tinh làm cho người xem cảm thấy rõ nét và trung thực mặc dù đó là những thông tin ở cách xa hàng vạn km . Mạng đ iện thoại di động và điện thoại hiện hình, hệ thống thông tin công cộng, hệ thống đ ường dây nóng phục vụ thương nghiệp nối liền làm thành một “không gian vũ trụ hoàn toàn mới". Ngày nay ho ạt động kinh tế trở n ên vô cùng phức tạp, không chỉ có trao đổi hàng hoá thông thườngm à kinh tế ngày nay phụ thuộc vào sự trao đổi thông tin . Thật vậy, sự ra đời và lớn mạnh của không gian đ iện tử làm người ta có th ể thông
 2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com qua những cuộc “hội thảo điện tử “ để tham gia các hội nghị về nghiệp vụ . Các bưu kiện điện tử thay thế mau chóng bưu kiện truyền thống . Trên màn hình của máy tính tính tại nhà có thể nhận được các tiết mục vui chơi, các cuộc đấu bóng, các tiết mục giải trí để chọn xem . Thông qua mạng viễn thông có thể tiếp thu những bài giảng của các giáo sư ưu tú, sự chẩn đoán và điều trị của các chuyên gia hàng đ ầu, thoả mãn về hư ớng dẫn mua bán và sắm sửa các dụng cụ gia đình, y hệt như đ ến văn phòng giao dịch, đ ến nhà hát, đến bệnh viện và cửa hàng mua bán . Theo dự tính đến năm 2015, Ti vi màn hình rộng và mỏng có độ nét cao sẽ được chế nghiệm thành công, có thể treo lên tư ờng giống như một bức tranh . Thực tế công ty Motorolla (Mỹ) đã phóng 66 hệ thống vệ tinh và các hệ thống vệ tinh này đảm bảo các cá nhân có thể nói chuyện thuận lợi với bất cứ ai ở trên trái đ ất, chuyện “mất liên lạc”sẽ trở thành chuyện lịch sử . Trên đây là một vài minh ho ạ cho tiềm n ăng và vai trò của thông tin liên lạc trong thời gian tới. Qua đó ta có thể thấy rằng trong thời gian tới chắc chắn bảo hiểm thiết bị đ iện tử ở Việt nam rất có triển vọng. Vì vậy ta phải đánh giá đ ược tiềm năng th ị trường và dự báo được tương lai phát triển của thị trường ta mới có thể có được những lựa chọn và áp dụng đúng được các phương án maketing và bán sản phẩm thích hợp từ đó mới đạt được mục đích cuối cùng là phát triển sản phẩm cả về số lượng và chất lư ợng . Để đ ạt được mục đ ích đó trước hết ta phải có đủ các dữ kiện thích hợp để tính toán được tiềm năng thị trường và dự báo phát triển trong tương lai. Những dữ kiện đó là: dữ kiện về thị trư ờng bảo hiểm thiết bị đ iện tử, thị trường bảo hiểm đ ể từ đó xác định được phí thu tiềm năng đối với các sản phẩm bảo hiểm thiết bị đ iện tử .
 3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Để tính được phí thu tiềm n ăng có th ể dựa vào công thức sau : Phí thu tiềm năng = Tổng giá trị thiết bị đ iện tử đã lắp đặt * Tỉ lệ phí Mục đích nghiên cứu thị trường thiết bị điện tử là lấy số liệu với các tham số tuổi thọ trung bình của các thiết bị ta sẽ suy ra được tổng khối lưo ựng thiết bị điện tử đã lắp đặt từ đ ây với các dữ kiện đã biết về thị trường bảo hiểm Việt nam có thể suy ra được tỉ lệ các thiết bị điện tử có thể tham gia bảo hiểm thiết bị điện tử, với tỉ lệ phí trung bình, ta d ễ d àng tính toán được tiềm năng thị trường về mặt lí thuyết (phí tiềm năng). Theo tạp chí Tin học cho biết : Nhiều gia đình ở Việt nam hiện nay có nhu cầu mua máy tính cá nhân để làm việc và học tập. Đồng thời do việc phát triển công nghệ mạng diện rộng, mạng internet và intranet đã làm cho văn phòng làm việc có thể cơ động được, số người hoà mạng ngày càng tăng .Khi các cơ quan, công ty đã triển khai dự án lớn về công ngh ệ thông tin thì công việc của họ ngày càng gắn bó với kho thông tin. Do đó tình hình hiện nay tiếp tục đẩy cầu công ngh ệ thông tin lên cao nữa. Bảng 10 : Số máy tính hiện có ở Việt nam từ năm 1993 đến 1998 Năm 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Máy tính (chiếc) 22500 38000 60000 93000 139500 299000 Từ bảng trên ta thấy số máy tính đ ược sử dụng ngày càng nhiều . Hơn nữa không chỉ có lĩnh vực máy tính, mà trong những năm vừa qua ngành Bưu chính Viễn thông đ ã có kết quả phát triển mạng lưới rất khả quan : tính đến cuối n ăm 1997 m ật độ điện thoại trên 100 dân tăng 9,5 lần, số máy điện thoại tăng 6 lần, sản lượng điện thoại đường dài trong nước tăng 45, lần sản lượng điện thoại quốc tế
 4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com tăng 16 lần so với năm 1991 và đ ã góp phần tạo ra một hệ thống cơ sở hạ tầng viễn thông khá toàn diện với công nghệ mới theo hư ớng số hoá, tự động hoá ngang tầm với các nước trong khu vực: Bảng 11: Bảng tổng hợp về kết quả phát triển mạng lưới Các ch ỉ tiêu ĐVT 1. Mật độ đ iện thoại máy/ 100 dân 2. Máy điện thoại máy 139.000 3. Sản lượng đ iện thoại đường d ài trong nước triệu phút 32,2 4. Sản lượng đ iện thoại quốc tế triệu phút 8,1 5. Số kênh đi quốc tế kênh 409 6. Số huyện có tổng đài điện tử huyệnh 92 7. Số tỉnh có tổng đài điện tử số tỉnh 7/53 8.Tổng số xã có máy điện thoại xã 780 Nguồn: Tạp chí Bưu chính viễn thông n ăm 1997 Bảng 12: Các hợp đồng hợp tác kinh doanh nhằm xây dựng và khai thác m ạng đ iện thoại cố đ ịnh tại Việt Nam Tên nhà đ ầu tư n ước ngoài Nhà khai thác Việt Nam Ngày ký cam kết hợp đồng hợp tác kinh doanh Số đường Khu vực Số vốn phía nước ngoài góp (triệu USD) Korea Telecom Hàn quốc VNPT 1994 được chấp thuận 1996 40.000 Qu ảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương 40 France Telecom Pháp VNPT 1997 540.000 TP HCM 467
 5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com VNPT 1998 Hơn 35.000 đường nội hạt đường d ài và quốc tế TP Telstra úc HCM, Hà Nội >150 NTTI Nhật Hà Nội VNPT 1997 240.000 194,4 Hà Nội Cable & Wireless Anh VNPT Hè 1998 250.000 204 Nguồn: BWCS - Tạp chí Bưu chính viễn thông 2/1999 Ngoài lĩnh vực về máy tính và bưu chính viễn thông thì các lĩnh vực khác như thiết bị y tế, thiết bị thông tin liên lạc và rada, thiết bị tự động sẽ ngày một phát triển hơn. Nh ư vậy rõ ràng là tiềm năng của thị trường thiết bị điện tử là rất to lớn. Để có cái nhìn cụ thể hơn ta có thể tham khảo nghiên cứu tài liệu của Bảo việt về ước tính tổng giá trị lắp đặt từ những n ăm 1993 - 1997 như sau: Bảng 13: Tổng giá trị lắp đặt từ năm 1993-1997 Đơn vị tính: 1000USD Chủng loại thiết bị điện tử Năm Tổng cộng EDP 72.9000 TB văn phòng 16.200 TB tự động 6.561 TB y tế 13.122 TB TTLL, ra đa 19.683 TB viễn thông 26.244 Tổng 807.610 Nguồn: Số liệu Bảo việt Hà Nội
 6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Hiện nay tổng số lắp đ ặt các thiết bị m à có th ể bảo hiểm theo đơn bảo hiểm thiết bị điện tử chiếm 15%. Đồng thời áp dụng tỉ lệ phí theo thị trường đối với các thiết bị trên ta có: - Phí đối với EDP : 0,35% - Phí thiết bị văn phòng : 0,7% - Phí viễn thông : 0,40% - Phí thiết bị thông tin liên lạc : 0,6% - Phí thiết bị y tế : 0,75% - Phí thiết bị tự động : 0,45% Từ đây ta có thể tính đ ược tổng số phí tiềm năng thu được từ nghiệp vụ bảo hiểm thiết bị điện tử ở Việt Nam là: Phí tiềm năng = Tổng giá trị lắp đ ặt x 15% x tỷ lệ phí = 566.090USD (tương đương với 6793.000.000VNĐ) Đến tháng 5/1998 riêng Bảo việt Hà Nội mới khai thác được 578.051.000 VNĐ tức là mới khai thác được 8,5% thị trường (578.051.000/6.793.000.000). Điều n ày chứng tỏ thị trường bảo hiểm thiết bị điện tử còn bỏ ngỏ do đó công ty PTI cần đưa ra phương án thiết thực để khai thác tối đa tiềm năng thị trường. Phương hướng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm thiết bị điện tử thời gian tới của Công ty PTI: Công ty bảo hiểm PTI đã và sẽ triển khai các sản phẩm sau: máy móc văn phòng, thiết bị xử lý dữ liệu đ iện tử, các thiết bị truyền thanh truyền h ình, các thiết bị viễn thông, các thiết bị kiểm tra đo đ ạc và tự động, các thiết bị điện tử sử dụng trong y tế, các thiết bị điện tử trong các ngành công nghiệp khác.
 7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Sau đây là những phương hướng triển khai của công ty PTI đối với từng loại hình thiết bị này trong tương lai. * Bảo hiểm cho các thiết bị máy tính Theo kinh nghiệm từ nước ngo ài về bảo hiểm thiết bị điện tử, việc phát triển sản phẩm qua hệ thống đại lý là các hãng sản xuất và cung cấp thiết bị đ iện tử là rất quan trọng, ở Việt Nam hiện nay có các đại lý nh ư: FPT, ACER, IBM, Lạc việt... Tất cả các đại lý máy tính trên có thể làm trung gian cho công ty b ảo hiểm thu phí và khi có sự có tổn thất xảy ra đ ối với các thiết bị thì công t y bảo hiểm sẽ bồi thường cho người tham gia thông qua các đại lý này. Nếu làm đựoc điều này thì công ty b ảo hiểm PTI sẽ rất nh àn vì mọi công việc liên quan đ ến ngư ời tham gia các đại lý được các đ ại lý xử lý rồi, đồng thời người được bảo hiểm cũng rất tiện lợi vì ch ỉ liên hệ với 1 người khi có tổn thất. Hiện nay mặc dù công ty PTI chưa áp dụng được ngay nhưng cần có ý tưởng qua kinh nghiệm từ nư ớc ngo ài để phát triển sản phẩm n ày. * Bảo hiểm các thiết bị văn phòng khác: Có thể ta cũng sẽ khai thác nghiệp vụ thông qua các đ ại lý cung cấp sản phẩm. Hoặc là sẽ khai thác trực tiếp tại các văn phòng làm việc nước ngoài và các bên liên doanh, nơi có khối lư ợng thiết bị văn phòng mang giá trị lớn và ý thức bảo hiểm cao. * Các đ ài truyền h ình trung ương và địa phương: Nh ững cơ quan này có khối lượng tài sản thiết bị điện tử lớn, hiện tại công ty PTI mới khai thác đuợc một phần nhỏ. Vì vậy trong thời gian tới cần khai thác tối đa mảng này. Nếu họ đ ã tham gia theo đơn bảo hiểm cháy thì công ty cần thuyết phục
 8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com để chuyển dần sang bảo hiểm theo đ ơn b ảo hiểm thiết bị điện tử vì phạm vi bảo hiểm rộng hơn, khách hàng được bảo vệ tốt hơn, về phía công ty cũng tăng doanh thu phí hơn. * Bảo hiểm thiết bị viễn thông, thông tin liên lạc: Hiện nay thiết bị viễn thông và thông tin được đầu tư tăng đáng kể. Vì vậy khai thác được những thiết bị n ày sẽ là đ iều kiện tiên quyết cho công ty tăng được thị phần của m ình ở nghiệp vụ bảo hiểm thiết bị đ iện tử. Một trong những thiết bị viễn thông quan trọng nhất ở Việt Nam hiện giờ là h ệ thốn g vệ tinh, do đó công ty PTI cũng đã phối hợp với công ty bảo hiểm Groupama-GAN của Pháp tổ chức hội thảo để triển khai nghiệp vụ này. Ngày 12/5/1999 công ty PTI và đ ại diện của tổng công ty bưu chính viễn thông (VNPT), VINASAT, Bộ Tài chính và Công ty tái b ảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE) đã tới dự hội thảo để trao đổi kinh nghiệm và kỹ thuật của nước ngoài trong việc thực hiện bảo hiểm vệ tinh của công ty PTI. II. Kiến nghị: Nghiệp vụ bảo hiểm thiết bị điện tử là nghiệp vụ hoàn toàn mới mẻ không chỉ đối với người tham gia bảo hiểm m à còn cả đối với cán bộ của công ty PTI. Do đó bước đầu triển khai hoạt động tất nhiên là sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Công ty mới hoạt động được hơn 8 tháng, ở nghiệp vụ n ày công ty khai thác khá thành công so với toàn bộ các sản phẩm khác của công ty, đ em lại được kết quả đáng chú ý, song bên cạnh những th ành quả đó vẫn đang tồn tại một số vấn đề, chính nó là những vướng mắc có thể là nguyên nhân cản trở sự phát triển của công ty. Khắc phục những khó khăn ấy có thể giúp công ty phát triển nghiệp vụ này trên th ị trường Việt nam một cách mạnh mẽ .Là một sinh viên thực tập tại công ty PTI, sau một thời gian nghiên
 9. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com cứu và tìm hiểu việc triển khai nghiệp vụ bảo hiểm thiết bị điện tử, với mong muốn góp ph ần nâng cao chất lượng nghiệp vụ bảo hiểm thiết bị điện tử để hiệu quả kinh doanh ngày càng tốt hơn, em xin đưa ra một số kiến nghị sau : 1-Về công tác khai thác : Để khai thác có hiệu quả công ty n ên chú ý vào những vấn đề như : 1.1.Vấn đề tuyên truyền quảng cáo : Tuyên truyền quảng cáo là bộ phận quan trọng của marketing bảo hiểm nhằm giới thiệu rộng rãi ho ạt động của các nghiệp vụ bảo hiểm cho khách h àng biết đồng thời làm cho họ thấy lợi ích của việc tham gia các nghiệp vụ bảo hiểm n ày để từ chỗ bàng quan, do dự chuyển sang quyết đ ịnh tham gia những nghiệp vụ bảo hiểm mới của công ty nh ư nghiệp vụ bảo hiểm thiết bị điện tử. Để tuyên truyền quảng cáo có hiệu quả cao cần tiến h ành có tổ chức, chỉ huy thống nhất, đ ể tránh những thiếu sót, lãng phí có th ể xảy ra. Đối với nghiệp vụ bảo hiểm thiết bị điện tử thì ph ương tiện quảng cáo có thể là các tờ rơi, tài liệu hư ớng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm thiết bị điện tử, kèm theo Bản câu hỏi kiêm giấy yêu cầu bảo hiểm... Những tài liệu này nên đưa đến tận tay khách hàng để họ tìm hiểu được những ích lợi của việc tham gia. Ngoài việc tuyên truyền quảng cáo và nâng cao uy tín của công ty, bằng mọi cách công ty phải luôn giữ được mối quan hệ gắn bó với các khách hàng truyền thống của công ty như : Bưu điện, Đài truyền hình... và với các chính quyền địa phư ơng để có biện pháp kiên quyết hơn trong việc đôn đốc các đơn vị tham gia bảo hiểm . Một yếu tố nữa tư ởng là đơn giản nh ưng mang một yếu tố quyết định đến thành công của khâu khai thác là :cán bộ nhân viên đi khai thác không nh ững phải thông
 10. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com thạo về nghiệp vụ m à còn phải có dáng vẻ bề ngoài cân đối, ư a nhìn, nói năng hoạt bát nhanh nh ẹn tạo cho khách hàng có cảm tình và cảm giác thoải mái. Nên chăng công ty PTI có những tài trợ cho các sự kiện văn hoá thể thaovà đóng góp xã hội . Những hoạt động này nhằm mục đích không chỉ tạo sự nhân thức về công ty mà còn làm tăng thêm mối thiện cảm của công chúng đối với các sản phẩm của công ty. Thông qua các hoạt động tài trợ, công ty PTI tạo ra mối quan hệ tương hỗ cho môi trường kinh doanh được thuận tiện hơn . Hoạt động tài trợ của công ty n ên nhằm vào những ch ương trình lớn gây tiếng vang tốt, các hoạt động văn hoá thanh niên được quan tâm nhiều h ơn vì đây là thế hệ tương lai có nh ận thức nhanh chóng . Đồng thời cũng nên tài trợ cho các hoạt động ca nhạc và văn hoá, các sự kiện thể thao và các hoạt động xã hội khác như qu ĩ học bổng cho học sinh, sinh viên tại cac trường đại học, đóng góp các ho ạt động gây quĩ hỗ trợ tài năng trẻ . Hoạt động tài trợ nếu đ ược thực hiện tốt thì chắc chắn nó sẽ là một phần làm cho tên tuổi của công ty PTI đư ợc nhiều người biết đến . Đó là phần thưởng từ phía công chúng dành cho công ty PTI mà không phải công ty n ào cũng có được. 1.2. Mở rộng đối tượng tham gia Công ty PTI nên có chính sách để mở rộng đối tư ợng tham gia bảo hiểm thiết bị điện tử vì hiện nay số lư ợng khách h àng tham gia bảo hiểm hầu hết là nằm trong cổ đông, mà chủ yếu là thuộc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam . Chúng ta có th ể đồng ý là do m ới thành lập n ên việc xâm nhập thị trường là điều rất khó khăn, h ơn nữa bư ớc đ ầu chúng ta cần khai thác hết đối tượng tham gia trong cổ
 11. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com đông cũng là một cố gắng lớn rồi. Thực tế là theo như số liệu về đối tượng tham gia bảo hiểm thiết bị điện tử của công ty PTI th ì tất cả đều thuộc phạm vi trong cổ đông. Đây là điều dễ hiểu, bởi công ty PTI khi chào hàng các sản phẩm của mình thì ban đầu do công chúng còn ch ưa hiểu hết tường tận về công ty, n ên đối tượng tham gia đa số chỉ thuộc các lĩnh vực m à nằm trong cổ đông như : bảo hiểm thiết bị đ iện tử thuộc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam, bảo hiểm xây dựng lắp đặt thuộc VINACONEX và công ty xây dựng Hà Nội. Tuy nhiên về lâu dài để đạt được mục tiêu lợi nhuận cao và doanh thu lớn th ì công ty PTI cần có một chiến lược mở rộng phạm vi kinh doanh của m ình. Thật vậy, khi đ• có kinh nghiệm và mối quan hệ rộng rãi với khách hàng thì công ty PTI một mặt phải giữ được lượng khách hàng truyền thống đồng thời phải mạnh dạn tấn công vào thị trường tiềm năng n ằm ngoài cổ đông của công ty. Muốn làm được đ iều này thì trước hết công ty PTI phải đủ mạnh về tài chính, uy tín với khách hàng và có đội ngũ nhân viên giỏi, sự phục vụ nhiệt tình, chu đ áo khi đó chắc chắn là việc giành đ ược khách hàng từ đối thủ cạnh tranh sẽ không còn khó khăn như hiện nay nữa. Kết quả là thị phần của công ty trên thị trường sẽ được tăng lên và do đó vị thế của công ty ngày càng lớn mạnh đủ tiềm lực để tồn tại và phát triển trong một môi trường mở và cạnh tranh quyết liệt của thị trường bảo hiểm Việt nam. 1.3. Khai thác theo phương thức "vết dầu loang" Trong khâu khai thác, đối với các tổ chức, cơ quan, công ty... thì nên khai thác theo "vết dầu loang". Điều này có ngh ĩa là khi quan h ệ với các tổ chức, cơ quan, công ty... nhân viên khai thác nên tiếp xúc trực tiếp bằng mọi cách kh ơi dậy nhu cầu mua bảo hiểm ngay từ lãnh đạo tổ chức đó. Và kết quả là khi lãnh đ ạo đã quyết định mua
 12. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com thì h ầu như các tổ chức, cơ quan cấp dưới cũng sẽ mua theo. Công ty PTI cần chú ý đến việc nhắc nhở các nhân viên đi khai thác để không bao giờ được làm ph ật ý các cán bộ lãnh đạo của các tổ chức cơ q uan đ ó b ởi vì khi xảy ra điều này cũng có nghĩa là ta đã bị mất một khách hàng và khó có th ể khơi d ậy họ tiếp tục tham gia trong tương lai. 1.4. áp dụng hình th ức khuyến m ãi: Nên chăng công ty có thể thêm các hình thức khuyến mãi thích hợp đối với các tổ chức, cơ quan có giá trị bảo hiểm lớn đồng thời công ty nên có kho ản hoa hồng hợp lí hấp dẫn cho khách hàng,người giới thiệu môi giới dịch vụ để giành khách hàng và giữ mối quan hệ lâu dài .Với các h ình thức như vậy có thể khuyến khích ngư ời tham gia nhiều h ơn tạo cho công ty có được nhiều khách h àng hơn với số tiền bảo hiểm lớn hơn . 1.5. Quản lí hợp đồng Với số lượng hợp đồng ngày một nhiều nhưng ngược lại số lượng cán bộ quản lí hợp đồng như h iện nay chưa tăng thêm nên có những vất vả đối với số cán bộ n ày. Do đó việc quản lí nhiều lúc chưa khoa học, còn lộn xộn gây ra trở ngại khi truy tìm hợp đồng cần thiết . Các đối tượng tham gia ở các tỉnh xa chưa kịp thời gửi hồ sơ về công ty đ ể đ ưa vào lưu trữ nhằm tránh tình trạng thất lạc mất mát .Thực tế đã có trường hợp công ty gửi công văn giấy tờ đ ến các đối tượng tham gia bảo hiểm ở các tỉnh xa thì bị thất lạc do đó gây khó khăn cho cả hai b ên trong việc truy cập tài liệu khi cần thiết . Để công tác quản lí hợp đồng được ho àn thiện hơn, đảm đ ương đúng ý ngh ĩa của việc quản lí đó thì nhất thiết công ty phải quán triệt được vấn đ ề này.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2