Thuế GTGT

Chia sẻ: Nguyen Duy Nguyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

0
173
lượt xem
65
download

Thuế GTGT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cập nhật thay đổi trong năm 2008 (Thông tư 30/2008/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 32/2007/TT-BTC)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuế GTGT

 1. Thuế giá trị gia tăng 1
 2. NỘI DUNG Các văn bản pháp quy hiện hành  Cập nhật thay đổi trong năm 2008 (Thông tư  30/2008/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 32/2007/TT-BTC) Dự thảo Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi  2
 3. Văn bản pháp quy 1 Luật thuế GTGT số 02/1997/QH9 ngày 10/05/1997 2 Luật thuế GTGT sửa đổi số 07/2003/Q11 ngày 17/06/2003 Nghị định 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ 3 Nghị định 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ 4 Nghị định 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ 5 TT 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính 6 TT 30/2008/TT-BTC ngày 16/ 4/2008 của Bộ Tài chính 7 3
 4. Cập nhật thay đổi trong năm 2008 Thông tư 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 sửa đổi bổ sung các nội dung: - Hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế - Hàng khuyến mại - Thuế suất (đối với HHDV cung cấp cho DNCX) - Khấu trừ thuế đầu vào đối với: + HHDV cung cấp cho DN chế xuất; + TSCĐ phục vụ người lao động (nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, trạm y tế, nhà ở,…) - Hoá đơn, chứng từ đối với hàng tiêu dùng nội bộ, khuyến mại, quảng cáo, đối với tiền tài trợ. 4
 5. Bổ sung HHDV không chịu thuế Dịch vụ sửa chữa máy bay ở nước ngoài,  gồm cả phụ tùng, thiết bị máy móc thay thế trong quá trình sửa chữa Hàng hoá, dịch vụ do các tổ chức, cá nhân  nước ngoài cung cấp cho khu phi thuế quan 5
 6. Bổ sung HHDV không chịu thuế  Khu phi thuế quan bao gồm: - Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, - Kho bảo thuế, khu bảo thuế, - Kho ngoại quan, - Khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp - và các khu vực kinh tế khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng . Quan hệ mua bán trao đổi hàng hoá giữa các khu Quan này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu. 6
 7. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại,  quảng cáo, hàng mẫu phục vụ SXKD không tính thuế GTGT Lập hoá đơn không thuế  Lưu ý: hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến  mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định tại Nghị định 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 về hoạt động xúc tiến thương mại 7
 8. Thuế suất Hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho DNCX là  HHDV xuất khẩu, trừ hàng hoá dịch vụ sử dụng cho tiêu dùng cá nhân (Thông tư 32/2007: trừ dịch vụ tiêu dùng cá nhân, hàng hoá cung cấp cho DNCX được khấu trừ bắt buộc phải có tờ khai hải quan) HHDV sử dụng cho tiêu dùng cá nhân:  + do cá nhân tự bỏ tiền ra + để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của mình 8
 9. Khấu trừ thuế đầu vào Hàng hoá xuất khẩu được khấu trừ thuế đầu vào  cần thoả mãn 4 điều kiện: hợp đồng, hoá đơn, tờ khai hải quan, thanh toán qua ngân hàng Riêng: + Điện, nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày của Đi DNCX thì không phải làm thủ tục hải quan DNCX không + Văn phòng phẩm, hàng hoá phục vụ sinh hoạt hàng Văn ngày của DNCX: DN cung cấp chỉ cần đăng ký với các Ban quản lý KCX, KCN, Khu công nghệ cao, Khu kinh tế, Khu thương mại 9
 10. Khấu trừ thuế đầu vào Được khấu trừ đầu vào của TSCĐ:  + nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, nhà ở miễn phí, phòng thay quần áo, nhà để xe, nhà vệ sinh, bể nước phục vụ cho người lao động làm việc trong khu vực sản xuất, kinh doanh + nhà ở, trạm y tế cho người lao động làm nhà việc trong các khu công nghiệp 10 10
 11. Hoá đơn chứng từ HHDV tiêu dùng nội bộ: lập hoá đơn và tính thuế  như HHDV bán ra, kể cả trường hợp tiêu dùng nội bộ để phục vụ cho SXKD HHDV chịu thuế. HHDV dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu  phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ theo NĐ 37/2006 thì lập hoá đơn không thuế theo Khi nhận tiền tài trợ cơ sở kinh doanh lập chứng từ  thu và xác định là khoản thu nhập khác để kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. 11 11
 12. Doanh thu tính thuế đối với hoạt động mua bán ngoại tệ, kinh doanh vàng bạc, đá quý Bỏ tiết h điểm 2.2 mục III phần B (phần hướng  dẫn về doanh thu tính thuế đối với hoạt động mua bán ngoại tệ, kinh doanh vàng bạc, đá quý của các ngân hàng thương mại): Chênh lệch Giá vốn của vàng, = Doanh - tính thuế số (*) bạc, đá quý, ngoại tệ GTGT bán ra * Doanh số bao gồm cả doanh thu của dịch vụ ngân hàng; doanh thu thu lãi tiền vay, tiền gửi; doanh thu các nghiệp vụ khác 12 12
 13. LUẬT THUẾ GTGT (SỬA ĐỔI) 13 13
 14. Các nội dung sửa đổi: Bổ sung HHDV không chịu thuế GTGT  Chuyển 1 số HHDV từ không chịu thuế sang  chịu thuế Chuyển 1 số HHDV từ thuế suất 5% sang  thuế suất 10% Sửa đổi các quy định về khấu trừ thuế đầu  vào 14 14
 15. Bổ sung HHDV không chịu thuế Các dịch vụ tài chính phái sinh (dịch vụ hoán  đổi lãi suất, quyền chọn mua ngoại tệ, quyền chọn bán ngoại tệ, …) Cày, bừa đất, nạo vét kênh, mương nội đồng,  dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp 15 15
 16. Chuyển từ không chịu thuế sang chịu thuế MMTB, PTVT trong nước không sản xuất được  nhập khẩu làm TSCĐ Điều tra, thăm dò địa chất, đo đạc, lập bản đồ  thuộc loại điều tra cơ bản của Nhà nước N ­í s¹ do æ   c  ch  t chøc,c¸nh© n ù   h¸ ti® Þ a     t khait c ¹   bµn  i n  ói    ¶o,vï s© u,vï xa  Ó   m Ò n ,h¶i®   ng    ng  ® phôc  ô  v cho  nh  ¹    si ho të n«ng h«n,m i n  ói    t   Ò n ,h¶i ® ¶o,vï s© u,vï xa    ng    ng  Vận tải quốc tế (0%)  Hàng hoá, dịch vụ cung cấp trực tiếp cho vận tải  quốc tế 16 16
 17. Bổ sung nhóm HHDV thuế suất 0% V ận tải quốc tế   17 17
 18. Các nhóm HHDV chuyển từ 5% sang 10% In các loại  Than đá, đất, đá, cát, sỏi.  Hoá chất cơ bản, sản phẩm cơ khí là tư liệu  sản xuất (trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp), khuôn đúc các loại, vật liệu nổ, đá mài, ván ép nhân tạo, sản phẩm bê tông công nghiệp, lốp và bộ săm lốp cỡ từ 900-20 trở lên, ống thủy tinh trung tính. 18 18
 19. Các nhóm HHDV chuyển từ 5% sang 10% Sản phẩm luyện, cán, kéo kim loại đen, kim loại  màu, kim loại quý, trừ vàng nhập khẩu. Máy xử lý dữ liệu tự động và các bộ phận, phụ  tùng của máy. Duy tu, sửa chữa, phục chế di tích lịch sử-văn  hoá, bảo tàng (trừ trường hợp huy động bằng nguồn vốn góp của nhân dân và vốn viện trợ nhân đạo). Vận tải, bốc xếp, nạo vét luồng lạch, cảng  sông, cảng biển; hoạt động trục vớt, cứu hộ. 1919
 20. Thay đổi về khấu trừ thuế đầu Thay vào Quy định thời hạn tối đa kê khai bổ sung thuế thu  GTGT đầu vào 6 tháng, kể từ thời điểm phát sinh sai sót Bổ sung quy định HHDV mua vào có giá trị từ 20 giá  triệu đồng để được khấu trừ thuế đầu vào thì phải tri thanh toán qua ngân hàng Bổ sung quy định thuế đầu vào của TSCĐ dùng dùng  đồng thời cho SXKD HHDV chịu thuế và không HHDV chịu thuế thì được khấu trừ toàn bộ. 20 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản