intTypePromotion=3

Tích hợp giữa XML Forms Generator và Data Studio, Phần 1

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
72
lượt xem
7
download

Tích hợp giữa XML Forms Generator và Data Studio, Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tích hợp giữa XML Forms Generator và Data Studio, Phần 1: : Bắt đầu tích hợp bằng cách tạo ra một ứng dụng Nhanh chóng xây dựng ứng dụng từ sơ đồ dữ liệu sang XHTML/XForms bằng cách sử dụng XML Forms Generator và Data Studio Xiao Feng Zhao, Kỹ sư phần mềm, IBM Qiang Wang, Kỹ sư phần mềm, IBM Susan Malaika, Chuyên viên kỹ thuật cao cấp, IBM Japan Tóm tắt: XML Forms Generator (XFG) cung cấp sự khởi động cho phát triển form. Nó cung cấp sản phẩm có giá trị một cách nhanh chóng và tự động...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tích hợp giữa XML Forms Generator và Data Studio, Phần 1

 1. Tích hợp giữa XML Forms Generator và Data Studio, Phần 1: : Bắt đầu tích hợp bằng cách tạo ra một ứng dụng Nhanh chóng xây dựng ứng dụng từ sơ đồ dữ liệu sang XHTML/XForms bằng cách sử dụng XML Forms Generator và Data Studio Xiao Feng Zhao, Kỹ sư phần mềm, IBM Qiang Wang, Kỹ sư phần mềm, IBM Susan Malaika, Chuyên viên kỹ thuật cao cấp, IBM Japan Tóm tắt: XML Forms Generator (XFG) cung cấp sự khởi động cho phát triển form. Nó cung cấp sản phẩm có giá trị một cách nhanh chóng và tự động và các biểu mẫu chức năng chứa XForms có nhúng tài liệu XHRML. Dữ liệu nhập vào cho biểu mẫu có thẻ là tài liệu XML thay vì sử dụng sơ đồ XML hay tài liệu WSDL. Dịch vụ Web dữ liệu là dựa trên nền các kịch bản SQL và Thử tục lưu là ứng dụng liên quan đến cơ sở dữ liệu của Dịch vụ Web truyền thống. IBM® Data Studio là công cụ bên phía người dùng để hiện thị dịch vụ Web dữ liệu với sợ trợ giúp của kết nối trực tiếp tới cơ sở dữ liệu. Sự tích hợp này cung cấp lợi ích cho việc tham gia vào phát triển các trang UI và dữ liệu truy cập ngẫu nhiên, đồng thời giảm thời gian khởi động của phát triển UI từ dịch vụ Web dữ liệu và hiển thị pureXML™ phát triển UI với sự hỗ trợ đầy đủ của sự hiệu lực. Tổng quan XForms và các Biểu mẫu XML Các từ viết tắt để sử dụng HTML: Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản  HTTP: Giao thức chuyển đổi siêu văn bản  REST: Chuyển đổi trạng thái đại diện  SOAP: Giao thức truy cập đối tượng đơn giản  UI: Giao diện người dùng  W3C: World Wide Web Consortium 
 2. WSDL: Ngôn ngữ đặc tả phục vụ Web  XHTML: Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản mở rộng  XML: Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng  W3C đã phát triển chuẩn XForms cho trình bày và tập hợp của mẫu biểu dữ liệu. Như phần giới thiệu của W3C (xem tại Tài nguyên), XForms được mong đợi như "thế hệ mới của các biểu mẫu cho Web". Theo như lời mô tả "Các biểu mẫu XHTML truyền thống được chia ra làm ba mô hình XForms, dữ liệu ví dụ, giao diện người dùng là cái mô tả các nội dung riêng biệt bên trong, tất cả ba loại này đều cho phép sử dụng lại và cho phép giảm lượng lớn thao tác lập trình dịch vụ". Các mô hình tài liệu XForms có thể chứa một hoặc nhiều tài liệu XML. Công cụ XML Forms Generator cung cấp nền tảng bắt đầu cho phát triển biểu mẫu. Điều đó giúp cho nhanh chóng và tự động tạo ra các biểu mẫu có giá trị và có chức năng chứa XForms được nhúng vào bên trong tài liệu XHTML (chúng tôi sẽ tham chiếu đến sự kết hợp này trong bài báo này với tên là "XHTML/XForm"). Đầu vào cho các form tổng quát có thể với dữ liệu XML thay vì không cần sự trợ giúp của XML Schema hay tài liệu WSDL. Công cụ XML Forms Generator cho phép nhúng Eclipse Workbench vào, nó được đưa ra làm việc đầu tiên vào tháng 4 năm 2005 tại alphaWorks. Xem tại Tài nguyên để tải Eclipse Workbench và di chuyển tới trang alphaWorks để bạn có thể học và cài đặt công cụ cho XML Forms Generator. Data Studio và dịch vụ Web dữ liệu Những bài báo khác trong loạt bài báo này Tích hợp giữa XML Form Generator và Data Studio, Phần 2: Hỗ trợ  pureXML trong XFG IBM Data Studio là môi trường quản lý dữ liệu tích hợp. Nó cung cấp môi trường kiểm tra và phát triển đầy đủ để xây dựng các đối tượng cơ sở dữ liệu, các truy vấn, nguyên lý cơ sở dữ liệu và các ứng dụng pureQuery. Với công cụ Data Studio bạn có thể phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu nhanh hơn với việc tích hợp trình soạn thảo truy vấn cho SQL và XQuery, thực hiện đánh giá các ứng dụng và các truy vấn một cách dễ dàng, xây dựng và kiểm tra các thủ tục lưu (trong Java™ và SQL) với tích hợp bộ gỡ lỗi, và cho phép tùy chỉnh và phát triển mạnh mẽ các câu lệnh SQL trong các ứng dụng Java.
 3. Giải pháp IBM Data Studio bao gồm nhiều đặc trưng mới để hỗ trợ cho dịch vụ Web dữ liệu. Dịch vụ Web dữ liệu là cung cấp dịch vụ Web thế hệ tiếp theo cho các ứng dụng cơ sở dữ liệu của IBM. Máy chủ dữ liệu Web cung cấp đầy đủ các giao diện phục vụ Web, nó có hỗ trợ dịch vụ kiểu REST (kết nối GET/POST của HTTP), SOAP thông qua dịch vụ Web HTTP và sinh ra WSDL tự động. Dịch vụ Web dữ liệu cung cấp hệ quản trị IBM DB2® là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu, IBM Infoermix® Dynamic Server (IDS), và nhiều dịch vụ Web phổ biến giống như Apache Tomcat v5.5, IBM WebSphere® Application Server V6.1, and IBM WebSphere Application Server Community Edition V1.1. Bạn có thể học nhiều hơn về cách sử dụng Data Studio để tạo dịch vụ Web dữ liệu từ các b ài báo của devloperWorks đã xuất bản (xem Tài nguyên). Tại sao lại tích hợp XFG vào trong Data Studio Data Studio có thể làm cho thực sự thuận tiện khi phát triển dịch vụ Web dữ liệu ở mức cơ sở dữ liệu và các tầng giữa, trong khi XFG có thể cung cấp khả năng phát triển giao diện dựa trên XForms từ các tệp WDSL. Vì vậy chúng tôi tích hợp Data Studio để cho phép xử lý phát triển tự động và nhanh hơn thông qua cơ sở dữ liệu, dịch vụ Web và giao diện dựa trên XForms để tạo ra giải pháp có thể sử dụng được các đặc trưng của cả Data Studio và XFG. Các giá trị nhận được khi thực hiện việc tích hợp giữa XFG và Data Studio gồm: XFG là công cụ đầu tiên hiệu quả và công cụ để hiển thị thông điệp XML  cho các dự án cơ sở dữ liệu trong Data Studio. XFG là phần bổ sung cho Data Studio để phát triển giao diện người dùng  hiệu quả. XFG có thể hiển thị pureXML trong DB2 thành dạng XHTML/XForms.  XFG sinh ra thông tin có giá trị từ dữ liệu metadata và Sơ đồ XML.  Sự tích hợp có thể làm giảm bớt thời gian khởi động phát triển và cải tiến  kinh nghiệm người dùng tới phạm vi lớn hơn. XFG và Data Studio đều cùng thêm Eclipse vào điều này làm cho chúng dễ dàng tích hợp với nhau. Để tích hợp XFG dễ dàng vào Data Studio hãy tải thêm các
 4. XFG từ trang cập nhật và cài đặt chúng trên Eclipse (xem Tài nguyên để làm việc với XML Forms Generator.) Làm thế nào có thể làm việc XFG và Data Studio cùng với nhau Phần này chỉ dẫn cách để làm việc với XFG và Data Studio cùng nhau để tạo ra các ứng dụng Web. Hình 1 hiển thị kiến trúc và sự tương tác giữa XFG và Data Studio. Hình 1. Sơ đồ của kiến trúc và tương tác giữa Data Studio và XFG Trong dòng chảy của sự tương tác với nhau, Data Studio sinh ra dịch vụ Web dữ liệu từ dữ liệu metadata. Sau đó XFG sử dụng dịch vụ Web dữ liệu và dữ liệu metadata để sinh ra XHTML/XForms. Cuối cùng, XHTML/XForm được sinh ra chuyển dịch vụ Web dữ liệu thông qua REST/SOAP. Để minh họa chi tiết các bước làm thế nào kết hợp Data Studio và XFG cùng nhau, bạn sẽ tạo ra ứng dụng quản lý thông tin bệnh nhân dựa tr ên cấu trúc theo bảng dưới đây. Yêu Tên cột Kiểu cột M ô tả cầu
 5. Yêu cầu trường ID là duy nhất cho mỗi INTEGER Y ID bản ghi trong bảng. Tên của mỗi bệnh nhân. VARCHAR(10)Y NAME Ngày sinh của mỗi bệnh nhân. BIRTHDAY DATE Y Chiều cao của mỗi bệnh nhân. DECIMAL Y HEIGHT Trọng lượng của mỗi bệnh nhân. DECIMAL Y WEIGHT Mô tả ngắn gọn từng bệnh nhân. DECRIPSTIONVARCHAR(10)Y Để thử với ví dụ này, tải DB2 Express-C để thử miễn phí (xem tại Tài nguyên của trang web tải về). Sử dụng DB2 Control Center để tạo cơ sở dữ liệu và tạo ra bảng phù hợp với mô tả trong Hình 2. Trong ví dụ này, chúng ta tạo ra bảng có tên là "PATIENT" sử dụng sơ đồ "DB2ADMIN". Tạo dịch vụ Web dữ liệu Sau khi bảng được tạo ra trong DB2, chúng tôi sử dụng Data Studio để tạo ra dịch vụ Web dữ liệu. Để làm điều này, Data Studio sử dụng SQL để cho phép bạn tạo ra định dạng ứng dụng web (hoặc sử dụng câu lệnh SQL hoặc sử dụng stored procedure). Khi sử dụng câu lệnh SQL tất cả các tham biến sẽ được ánh xạ thành các tham biến đầu vào trong WSDL của dịch vụ Web dữ liệu. Cả Data Studio và XFG đều hỗ trợ hai loại tham biến: tham biến vô danh và tham biến được đặt tên. Nếu bạn sử dụng tham biến vô danh, câu lệnh SQL của bạn sẽ có dạng nh ư sau: INSERT INTO DB2ADMIN.PATIENT (NAME, BIRTHDAY, HEIGHT, WEIGHT, DESCRIPTION) VALUES (?,?,?,?,?) Chú ý rằng các giá trị được thay vào các ký tự đại diện nằm trong (?,?,?,?,?).
 6. Nếu bạn sử dụng các tham biến được đặt tên, câu lệnh SQL của bạn sẽ có dạng như biểu thức sau, trong đó danh sách các tham biến đặt tên đều mang các giá trị được chèn vào tương ứng: INSERT INTO DB2ADMIN.PATIENT (NAME, BIRTHDAY, HEIGHT, WEIGHT, DESCRIPTION) VALUES (:NAME, :BIRTHDAY, :HEIGHT, :WEIGHT, :DESCRIPTION) Với các tham biến đặt tên, mỗi nhãn trong XHTML/XForm sẽ được gán giá trị tương ứng với tên tham biến tương ứng; còn với các tham biến vô danh mỗi nhãn sẽ được gán tên dưới dạng p1 p2, .... Chúng tôi không mô tả chi tiết quá trình xử lý ở đây. Để biết làm thế nào tạo ra dịch vụ Web dữ liệu từ tệp SQL, tham chiếu tới Tài nguyên. Trong ví dụ này chúng tôi tạo ra tệp SQL có tên là insertPatient.sql, sau đó tương ứng với dịch vụ tạo ra tệp WSDL có tên là insertPatient.wsdl. Tạo ra XHTML/XForms Sau khi bạn tạo ra và triển khai các dịch vụ từ Data Studio, bạn có thể sử dụng XFG để sinh ra XHTML/XForm và tệp XML tương ứng để liên lạc với dịch vụ. 1. Khi sử dụng XFG, lựa chọn tệp insertPatient.wsdl, bấm phải chuột vào tệp WSDL tương ứng, và chọn Generate XHTML/XForms từ thực đơn thành phần của XForms Generator. Hình 2 Hiển thị các bước đầu tiên thực hiện bằng thủ thuật:
 7. Hình 2. Bước đầu tiên khi sử dụng XFG thủ thuật (wizard) Bước này yêu cầu tên người sử dụng và mật khẩu để kết nối tới cơ sở dữ liệu cơ bản. Khi đó có hai chọn lựa gồm: “Generate validation information” (Sinh ra thông tin hợp lệ) và “Retrieve PureXML instance from Database” (Khôi phục pureXML từ Cơ sở dữ liệu), cả hai chọn lựa này đều sử dụng pureXML hỗ trợ trong DB2 và chúng tôi sẽ mô tả điều này trong bài báo số hai của loạt bài báo này; trước tiên, bây giờ bạn cứ bỏ qua các hộp chưa được đánh dấu. 2. Chọn chế độ xử lý cho XFG để sinh ra biểu mẫu tương ứng. Chọn xử lý cho tệp insertPatient.
 8. Hình 3. Lựa chọn mục tiêu xử lý 3. Xác định vị trí để sinh ra tệp XHTML.
 9. Hình 4. Biểu thị vị trí cho tệp mục tiêu 4. Thay đổi gợi ý đường dẫn mặc định trong Hình 5 chỉ đến bước cuối cùng của phát triển dịch vụ Web. Bộ sinh XHTML/XForms có thể trao đổi với dịch vụ Web nếu bạn đặt điểm đích (ký hiệu hình vuông tô đậm) chính xác.
 10. Hình 5. Ghi chép tệp đầu ra 5. Cấu hình các lựa chọn tạo ra XML trong Hình 6.
 11. Hình 6. Lựa chọn các chọn lựa cho việc tạo ra XML của bạn 6. Nhập vào hay lựa chọn vị trí để tạo ra tệp XML
 12. Hình 7. Xác định vị trí đặt tệp XML 7. Cung cấp vị trí lưu trữ sơ đồ XML.
 13. Hình 8. Chỉ dẫn vị trí lưu trữ cho tệp Sơ đồ 8. Cuối cùng, bấm chuột vào (Finish) để sinh ra XHTML/XForm. Tệp XHTML được sinh ra có tên là insertPatient.xhtml. Trong tệp insertPatient.xhtml, XFG sinh ra mô hình XForms và các thuộc tính liên quan như các kết quả bạn có thể nhìn thấy trong Ví dụ 1 (xem tại phiên bản mở rộng của Ví dụ 1). Trong mô hình XForms, XFG sinh ra dữ liệu có ràng buộc các thuộc tính tương ứng với dữ liệu metadata như ràng buộc về kiểu, chiều dài, yêu cầu và ....
 14. Ví dụ 1. Mô hình và các thuộc tính ràng buộc của Generator XForms Khi bạn hiểu thị tệp insertPatient.xhtml trong trình duyệt Firefox, màn hình của bạn sẽ có kết quả như Hình 9 (xem tại phiên bản mở rộng của Hình 9): Hình 9. Hiển thị kết quả của insertPatient kiểu XHTML/XForms trong trình duyệt Firefox Từ diễn tả của kết quả tệp insertPatient.xhtml, chúng tôi nhận thấy rằng: Tất cả các trường yêu cầu đều được đánh dấu hoa thị màu đỏ. Tất cả các  trường được yêu cầu ngoại trừ trường DESCRIPTION. Nếu giá trị nhập vào không đúng, nhãn sẽ được đánh dấu màu đỏ để cảnh  báo cho người sử dụng biết giá trị bị lỗi. Như trong hình 5, trường "HEIGHT" yêu cầu nhập kiểu số thực nhưng khi chúng tôi nhập vào lại nhập chuỗi. (Nếu bạn hiển thị kết quả này trong chế độ màu bạn cáo thể nhìn thấy nhãn đó có màu đỏ.) Các trường trong biểu mẫu đều có thông điệp gợi ý tương ứng. Khi đó bạn  có thể nhìn thấy thông báo "HEIGHT" có kiểu số thực, yêu cầu phải nhập tương ứng.
 15. Đối với các trường có kiểu Date, Boolean hoặc các kiểu khác bạn có thể  nhìn thấy có các ký tự thay thế đặc biệt, các ký tự này sẽ được hiển thị trong trường giá trị khi bạn nhập giá trị vào. Ví dụ, biểu tượng Date Picker sẽ được hiển thị biểu diễn kiểu Date, ô chọn lựa dùng biểu diễn cho kiểu Boolean. Khi bạn sử dụng tệp insertPatient.xhtml, bạn có thể liên lạc với dịch Web thông qua biểu mẫu xác nhận. Dịch vụ Web sẽ gọi câu lệnh SQL INSERT mà bạn đã nhìn thấy và sử dụng các giá trị từ biểu mẫu đề chèn một hàng vào bảng. Bạn có thể di chuyển đến phần cuối bảng cơ sở dữ liệu để kiểm tra nội dung bên trong của bảng và thấy ngay có bản ghi đã được thêm vào thành công. Kết luận Trong bài báo này, chúng tôi đã mô tả ngắn gọn XForms, XForms Generator, Data Studio và dịch vụ Web dữ liệu và cũng nói về lý do tại sao lại tích hợp XFG với Data Studio. Chúng tôi cũng đã mô phỏng làm thế nào để XFG làm việc với Data Studio để từ đó cung cấp cho người dùng cuối biết cách tiếp cận để xây dựng một giải pháp dịch vụ dữ liệu đầy đủ. Trong bài báo thứ hai của loạt bài báo này, chúng tôi sẽ phác thảo XFG hỗ trợ DB2 pureXML ra sao. Chúng tôi cũng sẽ tr ình bày làm thế nào chuyển từ pureXML thành XHTML/XForms thông qua thực hiện tích hợp XFG với Data Studio bằng cách tiến hành đăng ký sơ đồ XML tương ứng của pureXML. Tài nguyên Học tập Integrate between XML Forms Generator and Data Studio, Part 2: DB2  pureXML support in XFG (Tích hợp giữa XML Forms Generator và Data Studo, Phần 2: DB2 pureXML hỗ trợ trong XFG) (Xiao Feng Zhao, Qiang Wang, Susan Malaika, Keith Wells; thuộc nhóm developerWorks, tháng 12 năm 2008): trong phần 2 của loạt bài báo này thực hiện tạo ứng dụng XForm bằng cách sử dụng XML Forms Generator trong Data Studio. Bạn cũng có thể khôi phục sơ đồ XML, sinh ra thông tin kiểu tương ứng và chỉ rõ các ràng buộc để tạo biểu mẫu để từ đó chèn thêm biểu mẫu dữ liệu vào DB2 sử dụng dịch vụ Web dữ liệu.
 16. W3C Recommendation for XForms (Giới thiệu W3C cho XForms): Kết  hợp khả năng để với mỗi mục đích riêng lẻ có được các kết quả với XML tương ứng cho các biểu mẫu dựa trên Web. Data Web Services: Build Web services the new way to access IBM  database servers: Service-enabling your access to DB2 and Informix Dynamic Server (dịch vụ Web dữ liệu: Xây dựng các dịch vụ Web từ đó chỉ ra cách truy cập đến dịch vụ dữ liệu IBM: Cho phép bạn truy cập vào DB2 và Informix Dynamic Server) (Vijay Bommireddipalli, developerWorks, 12/2007): Trong giới thiệu về dịch vụ Web dữ liệu, nghiên cứu cách xây dựng dịch vụ Web dữ liệu và tạo ra dịch vụ Web truy cập tới cơ sở dữ liệu của bạn. Trang DB2 XML wiki: Cho phép tìm kiếm các trang, các bản trình bày các  các mô phỏng liên quan đến DB2 9 và pureXML. Các tác giả yêu cầu chương trình demo DB2 (George Baklarz, developerWorks, updated February 2008) khi bắt đầu thực hiện. XML Forms Generator/Data Studio Overview (Giới thiệu XML Forms  Generator/Data Studio) (alphaWorks, November 2008): Sinh ra các biểu mẫu cái phù hợp với chuẩn XForms 1.0 bằng cách sử dụng Eclipse. XForms tutorial (Bài viết về XForms) (W3 Schools): Nghiên cứu cách sử  dụng XForms, từ đó sinh ra các biểu mẫu HTML trong các ứng dụng của bạn. Web services on developerWorks (Dịch vụ Web trên developerWorks):  Nhận các tài nguyên bạn cần để có nâng cao kỹ năng của bạn trong SOA và trong vùng phạm vi dịch vụ Web. Information Management on developerWorks (Quản lý thông tin trong  developerWorks) Ghé thăm và tìm các tài nguyên cho việc nghiên cứu làm thế nào để sử dụng SOA và các dịch vụ Web với các sản phẩm của quản lý thông tin IBM. Eclipse.org: Ghé thăm trang của Eclipse. Các dự án của mã nguồn mở tập  trung vào xây dựng nền phát triển mở của các khung mở rộng, các công cụ và thời gian xử lý để xây dựng, phát triển và quản lý phần mềm thông qua vòng đời. IBM XML certification (Chứng chỉ IBM XML): Tìm ra cách làm thế nào  để có được chứng chỉ nhà phát triển của IBM trên XML và các công nghệ liên quan.
 17. XML technical library (Thư viện công nghệ XML): Tìm hiểu  developerWorks XML Zone để có nhiều các bài báo và các bài viết công nghệ cũng như các sách đỏ của IBM. developerWorks technical events and webcasts (Các sự kiện công nghệ và  webcasts của công nghệ developerWorks): Đây là công nghệ hiện tại trong phần này. Trang The technology bookstore (Kho sách công nghệ): Hiển thị các quyển  sách và các chủ đề công nghệ khác liên quan. DeveloperWorks podcasts: Lắng nghe các cuộc phỏng vấn và các tranh  luận cho các nhà phát triển phần mềm. Lấy sản phẩm và công nghệ Web Tools Platform (WTP) Project (Dự án Web Tools Platform(WTP)):  Bắt đầu dự án Công cụ nền phát triển Web Eclipse và mở rộng nền tảng Eclipse với các công cụ cho phát triển Web và các ứng dụng Java EE. Bao gồm nguồn và các soạn thảo đồ họa cho nhiều ngôn ngữ khác nhau, bắt đầu và xây dựng ứng dụng phát triển đơn giản, và các công cụ cũng như các hàm API hỗ trợ cho việc phát triển, chạy kiểm tra ứng dụng. DB2 Express-C: Tải bản miễn phí dùng thử của DB2 Express 9  DB2 for Linux™, UNIX™, and Windows. (DB2 dùng cho Linux™,  UNIX™, và Windows): Tải phiên bản dùng thử miễn phí của máy chủ tương tác dữ liệu, phiên bản này kết hợp thực thi ở mức độ cao và dễ dàng sử dụng DB2 thông qua việc mô tả các lợi ích của XML. XML Forms Generator/Data Studio on alphaWorks (XML Forms  Generator/Data Studio trên alphaWorks): Tải các chuẩn, các điều khiển dữ liệu Eclipse để sinh ra các biểu mẫu chức năng tổng quát với việc nhúng XForms với tài liệu XHTML từ dữ liệu XML hay tài liệu WSDL. IBM Data Studio: Tải phiên bản dùng thử miễn phí của bản tích hợp môi  trường phát triển cơ sở dữ liệu, phiên bản này hỗ trợ thiết kế, phát triển và thực thi việc truy cập xử lý dữ liệu. IBM trial software for product evaluation (Phần mềm dùng thử IBM để  đánh giá sản phẩn):: Xây dựng dự án tiếp theo của bạn bằng cách sử dụng phần mềm dùng bằng cách tải trực tiếp từ developerWorks, bao gồm các
 18. công cụ phát triển và các sản phẩm trung gian từ DB2®, Lotus®, Rational®, Tivoli®, và WebSphere®.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản