Data base

Xem 1-20 trên 1663 kết quả Data base
 • If a q.a. system tries to transform an English question directly into the simplest possible formulation of the corresponding data base query, discrepancies between the English lexicon and the structure of the data base cannot be handled well. To be able to deal with such discrepancies in a systematic way, the PHLIQAI system distinguishes different levels of semantic representation; it contains modules which translate from one level to another, as well as a module which simplifies expressions within one level.

  pdf3p bungio_1 03-05-2013 18 2   Download

 • The undisputed favorite application for natural language interfaces has been data base query. Why? The reasons range from the relative simplicity of the task, including shallow semantic processing, to the potential real-world utility of the resultant system. Because of such reasons, the data base query task was an excellent paradigmatic problem for computational linguistics, and for the very same reasons it is now time for the field to abandon its protective cocoon and progress beyond this rather limiting task. ...

  pdf2p bungio_1 03-05-2013 14 2   Download

 • I should like to raise some issues concerning the conversion from a traditional Marhine-Readable Dictionary (MRD) on tape to a Lexical Data Base (LDB), in order to highlight some important consequences for computational linguistics which can follow from this transition. The enormous potentialities of the information implicitly stored in a standard printed dictionary or a MRD can only be evidenced and made explicit when the same data are given a new logical structure in a data base model, and exploited by appropriate software. ...

  pdf1p bungio_1 03-05-2013 11 1   Download

 • This report is the second in a continuing review of the planning being done by the Social Security Administration (SSA) to develop a new data management system to support its service delivery process. The review was undertaken at the request of the Social Security Administration, and follows by one year a review by a similar panel of the Board on Telecommunications-Computer Applications, National Research Council.

  pdf61p phoebe75 20-02-2013 24 4   Download

 • This paper is concerned with the specifications and the implementation of a particular concept of word-based lexicon to be used for large natural language processing systems such as machine translation systems, and compares it with the morpheme-based conception of the lexicon traditionally assumed in computational linguistics. It will be argued that, although less concise, a relational word-based lexicon is superior to a morpheme-based lexicon from a theoretical, computational and also practical viewpoint. ...

  pdf8p buncha_1 08-05-2013 19 1   Download

 • Tích hợp giữa XML Forms Generator và Data Studio, Phần 2: DB2 pureXML hỗ trợ trong XFG Mô hình hóa pureXML trong XHTMLForm cho các thông số dịch vụ Web dữ liệu, với các hỗ trợ đã được đăng ký trong Lược đồ XML tương ứng cho cài đặt trường pureXML Xiao Feng Zhao, Kỹ sư phần mềm, IBM Tóm tắt: pureXML® chức năng của IBM® DB2® 9 hỗ trợ cách mạng hóa dữ liệu XML — Điều khiển XML như một kiểu dữ liệu mới mà lưu trữ mà lưu trữ theo cấp bậc tự nhiên — Khác so với...

  pdf13p hoa_kimngan 13-09-2011 59 11   Download

 • Tạo, gỡ rối và triển khai các thường trình cho DB2 và Oracle Thomas Sharp, Kiến trúc sư công cụ phần mềm, IBM Tóm tắt: Bài viết này mô tả cách bạn có thể sử dụng IBM® Data Studio 2.2 and Optim™ Development Studio 2.2 để phát triển các thường trình sử dụng Oracle PL/SQL. Nó chỉ cho bạn cách tạo, soạn thảo, triển khai và gỡ rối các gói, các thủ tục và các hàm PL/SQL cho các cơ sở dữ liệu sau đây: Phiên bản 9.7 của DB2® for Linux®, UNIX® và Windows®, Oracle 10g và Oracle 11g....

  pdf103p hoa_kimngan 13-09-2011 45 10   Download

 • Dịch vụ Web dữ liệu của IBM Data Studio, Phần 3: Sử dụng máy chủ Web WebSphere Application Server Community Edition với cơ sở dữ liệu DB2 và Informix Michael L.

  pdf20p hoa_kimngan 13-09-2011 57 7   Download

 • Tích hợp giữa XML Forms Generator và Data Studio, Phần 1: : Bắt đầu tích hợp bằng cách tạo ra một ứng dụng Nhanh chóng xây dựng ứng dụng từ sơ đồ dữ liệu sang XHTML/XForms bằng cách sử dụng XML Forms Generator và Data Studio Xiao Feng Zhao, Kỹ sư phần mềm, IBM Qiang Wang, Kỹ sư phần mềm, IBM Susan Malaika, Chuyên viên kỹ thuật cao cấp, IBM Japan Tóm tắt: XML Forms Generator (XFG) cung cấp sự khởi động cho phát triển form.

  pdf18p hoa_kimngan 13-09-2011 55 7   Download

 • Cách sử dụng đặc tính XSLT trong dịch vụ Web dữ liệu để tùy biến các thông điệp vào và ra của dịch vụ Web Kavitha Pullela, Kỹ sư phát triển phần mềm, IBM Michael Schenker, Kỹ sư phần mềm, IBM Tóm tắt: IBM® Dịch vụ Web dữ liệu là một phần của IBM Data Studio Developer, một nền công cụ đồng nhất cho các máy chủ cơ sở dữ liệu IBM. Dịch vụ Web dữ liệu có thể được sử dụng để thể hiện các thao tác cơ sở dữ liệu và các thủ tục đã được lưu...

  pdf116p hoa_kimngan 13-09-2011 52 6   Download

 • Phát triển dịch vụ Web dữ liệu đầu tiên của bạn với IBM Data Studio Michael L. Pauser, Nhà phát triển Web, IBM Tóm tắt: Giải pháp Data Studio của IBM® bao gồm nhiều đặc tính mới, trong số các đặc tính đó là việc hỗ trợ dịch vụ Web dữ liệu. Dịch vụ Web dữ liệu là bộ cung cấp dịch vụ Web thuộc thế hệ kế tiếp cho các máy chủ cơ sở dữ liệu của IBM. Dịch vụ Web dữ liệu cung cấp một giao diện dịch vụ Web đầy đủ, hỗ trợ cho REST- style (liên...

  pdf32p hoa_kimngan 13-09-2011 49 6   Download

 • WebSphere Application Server Community Edition Nâng cao dịch vụ Web dữ liệu Michael L. Pauser, Nhà phát triển Web, IBM Patsy Yu, Kỹ sư phần mềm, IBM Tóm tắt: Phiên bản IBM® Data Studio V2.1 gồm nhiều đặc tính, một trong các đặc tính đó là dịch vụ Web dữ liệu. Các dịch vụ Web dữ liệu cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng phô bày các phép toán cơ sở dữ liệu (các lệnh chọn, chèn, cập nhật và xóa của SQL) và các thủ tục lưu CALL, như là một phép toán của dịch vụ Web cho...

  pdf17p hoa_kimngan 13-09-2011 31 5   Download

 • (BQ) Part 1 book "CAD/CAM/CIM" has contents: Computer integrated manufacturing, product development through CIM, principles of computer graphics, computer hardware, operating systems and environments, geometric modeling techniques, CIM data base and data base management systems,... and other contenrs.

  pdf343p bautroibinhyen19 27-02-2017 11 5   Download

 • Cải thiện chất lượng dịch vụ và thời gian đưa ra thị trường của các ứng dụng Java Sonali Surange, Trưởng nhóm Các công cụ pureQuery của Data Studio, IBM Rafael Coss, Kiến trúc sư giải pháp của nhóm Data Studio Enablement, IBM Vijay Bommireddipalli, Kiến trúc sư giải pháp của nhóm Data Studio Enablement, IBM Tóm tắt: Sản phẩm Data Studio Developer IBM® phiên bản 1.2 tăng tốc quá trình phát triển và tăng cường khả năng kiểm soát đối với một phạm vi rất đa dạng các ứng dụng. ...

  pdf49p hoa_kimngan 13-09-2011 34 4   Download

 • Ba kịch bản tích hợp Ray W. Ellis, Kỹ sư cao cấp, IBM Mei Selvage, Kiến trúc sư Dữ liệu, IBM Daniel T. Chang, Kỹ sư phần mềm, IBM Tóm tắt: Hãy xem tổng quan về sản phẩm Rational® Data Architect và WebSphere® Business Modeler của hãng IBM.

  pdf14p hoa_kimngan 13-09-2011 36 3   Download

 • Thấu hiểu ứng dụng hơn và tăng năng suất Sonali Surange, Trưởng nhóm Các công cụ pureQuery của Data Studio, IBM Zeus Courtois, Kỹ sư phần mềm, IBM Tóm tắt: Khám phá sản phẩm IBM® Data Studio Developer 2.1 sẽ giúp đỡ bạn hiểu tốt hơn các ứng dụng cơ sở dữ liệu của mình như thế nào.

  pdf40p hoa_kimngan 13-09-2011 27 3   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học General Psychiatry cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Development of a health care utilisation data-based index for rheumatoid arthritis severity: a preliminary study...

  pdf9p thulanh14 15-10-2011 15 2   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Research Article Clustering of Gene Expression Data Based on Shape Similarity

  pdf12p sting09 21-02-2012 27 2   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Clustering Time Series Gene Expression Data Based on Sum-of-Exponentials Fitting

  pdf15p dauphong20 11-03-2012 24 2   Download

 • For this tutorial, you must install ArcGIS Desktop (ArcEditor or ArcInfo license level), SQL Server Express, and the ArcTutor data for this tutorial on your computer. Use the ArcSDE for SQL Server Express Installation wizard provided on the ArcGIS Desktop installation media to install an instance of SQL Server Express and enable it to create ArcSDE geodatabases. To complete the installation, follow the instructions in the ArcSDE for SQL Server Express installation guide, which is also included with the ArcGIS Desktop media.

  pdf38p nhacsihuytuan 13-04-2013 11 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản