Tiếng Anh lớp 1, 2 - Lesson one (Bài 1) Hello! (Xin chào!)

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

2
3.590
lượt xem
221
download

Tiếng Anh lớp 1, 2 - Lesson one (Bài 1) Hello! (Xin chào!)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lesson one (Bài 1) Hello! (Xin chào!) - Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên tiếng anh khối tiểu học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng Anh lớp 1, 2 - Lesson one (Bài 1) Hello! (Xin chào!)

  1. Lesson one (Bài 1) Hello! (Xin chào!) New words (Từ mới) Hello /he'lo/ Xin chào Hi /hai/ Xin chào. Dùng ở bất cứ thời điểm nào trong ngày Good morning /gd 'm ni/ Chào (buổi sáng) Good afternoon /gd aft'nun/ Chào (buổi chiều) Good evening /gd 'ivni/ Chào (buổi tối) Good bye /gd 'bai/ Tạm biệt Bye bye /'bai bai/ Tạm biệt Bye /bai/ Tạm biệt Good night /gd nait/ Chúc ngủ ngon (lời tạm biệt vào buổi tối) Dad /dổd/ Bố (gọi thân mật) Mum /mm/ Mẹ (gọi thân mật)
  2. Bước 1: Xem tranh - Đọc chữ - Nghe đọc lại vẽ tranh 2 bạn học sinh vẽ tranh một bạn nam và đang chào nhau một bạn nữ đang chào nhau Hello! Hello, Mai! Hello! Hello, Nam! vẽ tranh 2 bạn học sinh vẽ tranh 1 bạn nam và 1 chào nhau buổi sáng bạn nữ chào nhau buổi sáng Good morning! Good morning, Lan! Good morning! Good morning, Ba! vẽ tranh 2 bạn học sinh vẽ tranh 1 thầy giáo và 1 chào nhau buổi chiều học sinh chào nhau buổi chiều Good afternoon! Good afternoon, teacher! Good afternoon! Good afternoon, pupil! vẽ tranh 2 bạn học sinh vẽ tranh một bạn nam và chào nhau buổi tối một bạn nữ chào nhau buổi tối Good evening! Good evening, Hoa! Good evening! Good evening, Hưng!
  3. vẽ tranh 2 bạn học sinh vẽ tranh bố và con trai tạm biệt nhau tạm biệt nhau Good bye! Good bye, Dad Good bye! Good bye, son! vẽ tranh 2 bạn học sinh vẽ tranh mẹ và con gái tạm biệt nhau trong buổi chúc nhau ngủ ngon tối Good night! Good night, daughter! Good night! Good night, Mum! Bước 2: Điền chữ cho tranh (xếp các hình của bước 1 vào bước 2 này nhưng thay đổi vị trí của chúng để học sinh phải suy nghĩ) ....................................... ....................................... ...................................... .......................................
  4. ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... Bước 3: Điền vào chỗ trống trong các đoạn hội thoại sau:
  5. Nam: Hello! Mai: ........................................ Nam: Hello, Mai! Mai: ........................................ Ba: Good morning! Lan: ........................................ Ba: Good morning, Lan! Lan: ........................................ Pupil: Good afternoon! Teacher: ................................. Pupil: Good afternoon, teacher! Teacher: ................................. Hưng: Good evening! Hoa:........................................ Hưng: Good evening, Hoa! Hoa:........................................ Son: Good bye! Father: .................................... Son: Good bye, Dad! Father: .................................... Mother: Good night! Daughter: ............................... Mother: Good night, daughter! Daughter: ...............................
Đồng bộ tài khoản