Tiếng việt lớp 1 - Tập viết - Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, yêu cầu

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
451
lượt xem
56
download

Tiếng việt lớp 1 - Tập viết - Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, yêu cầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Biết viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ. - Viết nhanh, đẹp. - Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. II.Đồ dùng dạy - học: - GV: Mẫu chữ, bảng phụ - HS: Bảng con, phấn. Khăn lau bảng, vở tập viết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt lớp 1 - Tập viết - Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, yêu cầu

  1. TậP VIếT Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, yêu cầu I.Mục đích yêu cầu: - Biết viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ. - Viết nhanh, đẹp. - Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. II.Đồ dùng dạy - học: - GV: Mẫu chữ, bảng phụ - HS: Bảng con, phấn. Khăn lau bảng, vở tập viết. III. Các hoạt động dạy - học: Nội dung Cách thức tiến hành A. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) HS: Viết bảng con đồ chơi, tươi cười H+GV: Nhận xét, đánh giá B. Bài mới: 1.Giới thiệu bài: (2 phút) GV: Nêu yêu cầu của tiết học 2.Hướng dẫn viết: GV: Gắn mẫu chữ lên bảng a. HD quan sát, nhận xét: (6 phút) HS: Quan sát, nêu nhận xét về độ cao, Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, chiều rộng, cỡ chữ….
  2. yêu cầu H+GV: Nhận xét, bổ sung GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói b. HD viết bảng con: ( 5 phút) vừa thao tác ). Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng yêu cầu chữ.( Cả lớp ) GV: Quan sát, uốn nắn. GV: Nêu rõ yêu cầu, hướng dẫn viết từng dòng. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của c.HD viết vào vở ( 18 phút ) giáo viên. Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, GV: Quan sát, uốn nắn. yêu cầu GV: Chấm bài của 1 số học sinh. - Nhận xét, chữa lỗi trước lớp, GV: Nhận xét chung giờ học. 3. Chấm chữa bài: (4 phút ) HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. 4. Củng cố, dặn dò: (2 ph) TậP VIếT
  3. Chú cừu, rau non. Thợ hàn, dặn dò, khôn lớn, cơn mưa I.Mục đích yêu cầu: - Biết viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ. - Viết nhanh, đẹp. - Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. II.Đồ dùng dạy - học: - GV: Mẫu chữ, bảng phụ - HS: Bảng con, phấn. Khăn lau bảng, vở tập viết. III. Các hoạt động dạy - học: Nội dung Cách thức tiến hành A. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) HS: Viết bảng con Cái kéo, trái đào H+GV: Nhận xét, đánh giá B. Bài mới: 1.Giới thiệu bài: (2 phút) GV: Nêu yêu cầu của tiết học 2.Hướng dẫn viết: GV: Gắn mẫu chữ lên bảng a. HD quan sát, nhận xét: (6 phút) HS: Quan sát, nêu nhận xét về độ cao, Chú cừu, rau non. Thợ hàn, dặn dò, khôn chiều rộng, cỡ chữ…. lớn, cơn mưa H+GV: Nhận xét, bổ sung
  4. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói b. HD viết bảng con: ( 5 phút) vừa thao tác ). Chú cừu, rau non. Thợ hàn, dặn dò, khôn HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng lớn, cơn mưa chữ.( Cả lớp ) GV: Quan sát, uốn nắn. c.HD viết vào vở ( 18 phút ) GV: Nêu rõ yêu cầu, hướng dẫn viết từng dòng. Chú cừu, rau non. Thợ hàn, dặn dò, khôn lớn, cơn mưa HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. GV: Quan sát, uốn nắn. 3. Chấm chữa bài: (4 phút ) GV: Chấm bài của 1 số học sinh. - Nhận xét, chữa lỗi trước lớp, 4. Củng cố, dặn dò: (2 ph) GV: Nhận xét chung giờ học. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.
  5. Bài 46: ÔN - ƠN I.Mục đích yêu cầu: - Giúp học sinh đọc viết được: ôn, chồn, ơn, sơn ca - Đọc đúng câu: “ Sau cơn mưa cả nhà cá bơi đi bơi lại bận rộn”. - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Mai sau khôn lớn ”. II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK). HS: Bộ ghép chữ. III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: (4 phút) - Đọc: bài 45 (SGK) HS: Đọc bài (2em) - Viết: bạn thân, dặn dò HS: Viết bảng con B.Bài mới: GV: Nhận xét, đánh giá 1.Giới thiệu bài: (2P) GV: Giới thiệu vần ôn - ơn 2.Dạy vần: *Vần ôn: a)Nhận diện vần ôn - ơn (3P) GV: Vần ân gồm ô - n
  6. b)Phát âm và đánh vần (12P) HS: So sánh ôn - on ôn ơn - Giống nhau: Kết thúc bằng n chồn sơn - Khác nhau: Bắt đầu bằng ô con chồn sơn ca HS: Phát âm ôn phân tích -> ghép ôn -> ghép chồn đánh vần – phân tich - đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh Nghỉ giải lao GV: Giải thích tranh vẽ c)Viết bảng con (7P) HS: Ghép từ con chồn - đọc trơn – phân tích ôn con chồn * Vần ơn: HD tương tự ơn sơn ca d)Đọc từ ứng dụng (7P) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) ôn bài cơn mưa HS: Viết bảng con khôn lớn mơn mởn GV: Quan sát, uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần Tiết 2 mới học 3.Luyện tập: GV: Giải nghĩa từ a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..)
  7. “Sau cơn mưa cả nhà cá bơi đi bơi HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm lại bận rộn” đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội Nghỉ giải lao (5P) dung tranh b)Luyện viết vở tập viết (7P) GV: Ghi câu ứng dụng ôn con chồn HS: Đọc câu ứng dụng ơn sơn ca HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá nhân – lớp c)Luyện nói theo chủ đề (7P) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình “Mai sau khôn lớni” bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát, uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK 4.Củng cố – dặn dò: (2P) nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói
  8. HS: Khá giỏi nói - HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng - Ôn lại bài ở nhà
Đồng bộ tài khoản