Tiếng việt - LUYỆN TẬP ĐỌC (TIẾT 13 )

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
101
lượt xem
13
download

Tiếng việt - LUYỆN TẬP ĐỌC (TIẾT 13 )

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Phát triển kĩ năng đọc lướt để nắm thông tin nhanh .. -Tăng cường rèn kĩ năng đọc diễn cảm, đọc hiẻu để nắm nội dung , ý nghĩa của bài . - Viết sẵn đoạn văn cần luyện đọc trên bảng phụ. - Bài : Nỗi dằn vặt của An - drây –ca: Bước vào phòng …..vừa ra khỏi phòng. -Bài : Chị em tôi : Luyện đọc toàn bài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt - LUYỆN TẬP ĐỌC (TIẾT 13 )

  1. TI NG VI T LUY N T P C (TI T 13 ) I- M c tiêu: -Phát tri n kĩ năng c lư t n m thông tin nhanh .. -Tăng cư ng rèn kĩ năng c di n c m, c hi u n m n i dung , ý nghĩa c a bài . II- Chu n b : - Vi t s n o n văn c n luy n c trên b ng ph . - Bài : N i d n v t c a An - drây –ca: Bư c vào phòng …..v a ra kh i phòng. -Bài : Ch em tôi : Luy n c toàn bài. III-Ho t ng d y và h c: Tg Giáo viên H c sinh 1- Gi i thi u bài: -Nêu n i dung ti t h c : Rèn c m t -Hs l ng nghe. o n văn c a bài N i d n v t c a An- rây –ca và bài Ch em tôi. 2- Các ho t ng: *Ho t ng 1: - 2 hs c n i ti p ( c 2 lư t) -G i hs c l n lư t c c bài N i d n v t c a An- rây-ca. -L p nh n xét cách c. -Y/c hs nh n xét . -Y/c treo o n văn c n luy n c lên b ng. -Gv c m u và h i : - Hs l ng nghe. + o n văn trên có m y nhân v t? -2 nhân v t : m và An- rây-ca. -Y/c hs luy n c phâ n vai.( GV y/c -Hs luy n thi c di n c m. c th hi n gi ng c c a t ng nhân + c trong nhóm . v t) + thi c các nhóm. -Gv nh n xét , tuyên dương. * Ho t ng 2 : GV chuy n sang bài : Ch em tôi - 3 Hs c n i ti p -Y/c hs c n i ti p t ng o n . - c phân vai trong nhóm. (3 - Cho hs luy n c theo cách phân vai. nhóm ) -Cho hs thi c di n c m . -Bình ch n nhóm c hay nh t, tuyên dương -Thi c di n c m ( 6 hs )
  2. -Bình chon b n c hay nh t , tuyên dương H i : Câu chuy n khuyên ta i u gì? +Câu chuy n khuyên chúng ta không nên nói d i . Nói d i là m t tính x u , là m t lòng tin * Ho t ng 3 : m i ngư i i v i mình. Nh n xét gi h c. TI NG VI T ÔN LUY N T VÀ CÂU ( TI T 14) I- M c tiêu: 1- C ng c và ôn luy n l i các ki n th c ã h c. -Ôn luy n danh t chung và danh t riêng. -Ôn luy n tìm t theo ch “ Trung th c - t tr ng” -Ôn luy n vi t t caauv[is t v a tìm ư c. 2-Hs làm bài úng , nhanh , trình bày s ch s , ch p. Tg Giáo viên H c sinh 1-Gv h th ng l i các ki n th c ã h c qua các d ng bài t p sau: Bài1 : Tìm danh t trong o n văn sau; - 1 hs c và tr l i câu h i : Dư i t m cánh chú chu n chu n th nào là danh t ?. bây gi là lu tre xanh rì rào trong gió , -Vài hs nh c l i. là b ao v i nh ng khóm khoai nư c -1 hs lên b ng làm. rung rinh. R i nh ng c nh tuy t p - L p làm vào v . c a t nư c hi n ra : cánh ng v i +Danh t : nh ng àn trâu thung thăng g m c , Cánh , chu n chu n nư c ,lu dòng sông v i nh ng oàn thuy n xuôi tre, gió, b ao, khóm khoai ngư c. nư c ,c nh , t nư c cánh ng , àn trâu , c , dòng sông , oàn thuy n . Bài 2 : Em hãy c l i các câu sau và cho bi t -1 hs c y/c . nh ng t vi t sai và hãy vi t l i cho
  3. úng qui t c . +B n nguy n tr n thu tiên quê xã hoà -Hs l n lư t làm t ng câu .và quí huy n hoà vang thành ph à n ng. tìm nh ng t vi t sai ng th i +Vi Li A ư c b m cho i xem xi c. cho bi t vì sao là sai?- +Ê i Xơn là m t nhà bác h c n i ti ng. -Cho hs làm bài vào v . - Gv ch t l i ki n th c ã h c +Nguy n Tr n Thu Tiên ,Hoà Quí , Hoà Vang, à N ng. + Vi- li a +Ê- i –xơn Bài 3 : - 1hs c y/c . + Tìm t có ti ng “ trung” ( trung có -Hs làm mi ng . nghĩa là gi a) -L p làm bài vào v . + Tìm t có ti ng “trung “ (trung có + trung tâm , trung thu , trung nghĩa là m t lòng m t d ) bình. + trung thành, trung nghĩa , trung kiên , trung th c , trung +Em hãy vi t m t o n văn(3- 4 câu) h u. nói v truy n th ng t t p c a nhân -Hs làm vào v . dân ta trong ó có dùng 2 t bài t p 3 - 2 -5 hs c o n văn c a mình . cho c l p nghe -Gv nghe và nh n xét , b sung cho - l p nh n xét . hoàn ch nh. 2- C ng c và d n dò: Y/c hs tr l i l i các câu h i sau: +Th nào là danh t ? +Th nào là danh t chung ?,danh t riêng? Nh n xét ti t h c .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản