intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm VLXD sản xuất trên địa bàn phù hợp với tiêu chuẩn pháp quy kỹ thuật

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

119
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm vlxd sản xuất trên địa bàn phù hợp với tiêu chuẩn pháp quy kỹ thuật', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm VLXD sản xuất trên địa bàn phù hợp với tiêu chuẩn pháp quy kỹ thuật

  1. Tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm VLXD sản xuất trên địa bàn phù hợp với tiêu chuẩn pháp quy kỹ thuật. 41.1. Trình tự thực hiện: Bước 1: Đại diện tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ. - Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang. - Điện thoại: 0240.3.854.403; Fax: 0240.3.554.778 - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ nếu cần thiết. Tổng hợp những nội dung chính trình Lãnh đạo Sở xem xét và chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn để xử lý. Bước 2: Phòng chuyên môn xem xét sự đầy đủ, phù hợp của hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định. Bước 3: Công bố sản phẩm VLXD trên Công bố giá vật liệu xây dựng tại địa phương theo quyết định của Lãnh đạo Sở. Thời gian trả kết quả: Theo thời gian công bố sản phẩm vật liệu xây dựng. 41.2. Cách thức thực hiện: - Tại Văn thư Sở Xây dựng. - Qua đường Bưu điện. 41.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  2. a) Thành phần hồ sơ: 1- Đơn đề nghị công bố sản phẩm VLXD. 2- Các giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật (phô tô công chứng hoặc bản gốc). 3- Bảng báo giá sản phẩm vật liệu xây dựng của đơn vị sản xuất (có dấu đơn vị sản xuất). b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 41.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 41.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 41.6. Cơ quan thực hiện: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang 41.7. Kết quả thủ tục hành chính: Đăng lên công bố giá VLXD tại địa phương. 41.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không. 41.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không . 41.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 41.11. Căn cứ pháp lý: - Luật Xây dựng;
  3. - Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình. - Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng. - Thông tư số 11/2007/TT-BXD ngày 11/12/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 124/2007/NĐ -CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng; - Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 của Liên Bộ: Bộ Xây dựng- Bộ Nội vụ về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng; - Quyết định số 104/2009/QĐ-UBND ngày 08/10/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng. - Quyết định số 151/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về Giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. - Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 04/02/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và uỷ quyền thực hiện Quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2