TIẾT 5 - BÀI 2 - HỌC HÁT BÀI : “VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA”

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
250
lượt xem
8
download

TIẾT 5 - BÀI 2 - HỌC HÁT BÀI : “VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Giúp HS hát được một điệu lý của đồng bào Nam Bộ - Giúp HS hiểu lý là những bài dân ca ngắn gọn, giản dị, mộc mạc. Mỗi bài lý thường được xây dựng trên những câu thơ lục bát - Cho HS nghe để HS biết thêm được một số bài lý quen thuộc khác của đồng bào Nam Bộ II, CHUẨN BỊ GV : Nhạc cụ, Băng đĩa, bảng phụ, bản đồ hành chính VN HS : SGK, Vở ghi, đồ dùng học tập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TIẾT 5 - BÀI 2 - HỌC HÁT BÀI : “VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA”

  1. TIẾT 5 - BÀI 2 - HỌC HÁT BÀI : “VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA” I, MỤC TIÊU BÀI DẠY - Giúp HS hát được một điệu lý của đồng bào Nam Bộ - Giúp HS hiểu lý là những bài dân ca ngắn gọn, giản dị, mộc mạc. Mỗi bài lý thường được xây dựng trên những câu thơ lục bát - Cho HS nghe để HS biết thêm được một số bài lý quen thuộc khác của đồng bào Nam Bộ II, CHUẨN BỊ - GV : Nhạc cụ, Băng đĩa, bảng phụ, bản đồ hành chính VN - HS : SGK, Vở ghi, đồ dùng học tập III, TIẾN TRÌNH BÀI DẠY A.Ổn định tổ chức B.Kiểm tra bài cũ H. Có bao nhiêu hình nốt, giá trị độ dài của các hình nốt ? H. Đọc nhạc có kết hợp gõ phách bài tập đọc nhạc số 1 ?
  2. C. Bài mới - Giới thiệu bài : - Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG 1 : GIỚI THIỆU BÀI HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG - GV treo bản đồ hành chính VN - HS quan sát và xác định vị 1. Giới thiệu bài và yêu cầu HS lên bảng chỉ vị trí trí đồng bằng Nam Bộ trên của đồng bằng Nam Bộ bản đồ - GV giới thiệu vài nét về điệu lý - HS lắng nghe và hát minh hoạ cho HS nghe 3 bài lý : Lý cây bông, Lý ngựa ô, Lý chiều chiều HOẠT ĐỘNG 2 : HỌC HÁT - GV treo bảng phụ bài hát - HS quan sát và nhận xét 2. Học hát bài “Vui “Vui bước trên đường xa” bước trên đường xa” yêu cầu HS quan sát và nhận - Nhịp 2/4 xét
  3. + Nhịp : - HS lắng nghe - Kí hiệu : Dấu chấm dôi, dấu luyến, dấu + Kí hiệu : - HS luyện thanh lặng, dấu nhắc lại + Cách chia câu : - HS học hát - GV hát mẫu bài hát - GV cho HS luyện thanh - HS thực hiện - Học hát : GV dạy HS hát từng c âu theo lối móc xích. - HS hát chuẩn xác những Ở từng câu GV cho HS nghe chỗ có sủ dụng dấu luyến 2 lần và hát, GV chỉ định 1,2 - HS hát kết hợp với gõ HS hát mẫu. GV sửa sai sau phách đó yêu cầu cả lớp hát - HS hát lại cả bài + GV cần chú ý sửa cho HS những chỗ có sử dụng dấu luyến - HS thực hiện theo nhóm + GV yêu cầu HS hát kết hợp với gõ phách - Cá nhân HS hát + Khi HS hát hoàn chỉnh bài hát, GV yêu cầu HS hát lại bài hát 1,2 lần
  4. - GV cho HS thi hát giữa các tổ, cho các tổ tự nhận xét nhau. GV đánh giá và cho điểm theo tổ - GV chỉ định cá nhân HS trình bày bài hát. GV đánh giá và cho điểm. D. Củng cố - GV chỉ định 1 nhóm (5 HS) lên bảng trình bày lại bài hát “Vui bước trên đường xa” E. Dặn dò về nhà - Học thuộc bài hát, tìm các động tác minh hoạ cho bài hát - Chuẩn bị bài mới IV, RÚT KINH NGHIỆM SAU BÀI DẠY ***************************

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản