intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính

Chia sẻ: Nguyễn Đức Tâm | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

0
560
lượt xem
201
download

Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cấu trúc hệ thống tài chính, Môi quan hệ giữa cac đinh chế tai chinh với các biến số: Tiết kiệm và đầu tư, cung cầu vốn vay trên thị trường hàng hoá và vốn vay liên quan đến lãi suất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính

 1. TIÊT KIÊM, ĐÂU TƯ VÀ ́ ̣ ̀ HỆ THÔNG TAI CHINH ́ ̀ ́
 2. Mục tiêu của chương  Cấu trúc hệ thống tài chính  Môi quan hệ giữa cac đinh chế tai chinh với ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ ́ ́ cac biên sô: – Tiêt kiêm và đâu tư ́ ̣ ̀ – Cung, câu vôn vay trên thị trường hang hoa và ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ̃ vôn vay liên quan đên lai suât.́
 3. Hệ thống tài chính  Gồm các thể chế tai chinh giúp kêt nối người cho vay với ̀ ́ ́ người đi vay
 4. Hệ thông tai chinh ́ ̀ ́ Thị trường tai chinh ̀ ́ Thị trường cổ phiêu ́ Thị trường trai phiêu ́ ́ ̀ ́ Trung gian tai chinh Ngân hang thương mai ̀ ̣ Quỹ tương hỗ
 5. Thị trường tài chính  Gồm các thể chế qua đó người cho vay có thể trực tiêp cung cấp vốn cho người muôn ́ ́ vay.
 6. Thị trường tài chính
 7. Thị trường cổ phiêu ́  Cổ phiếu là chứng chỉ góp vốn, ghi nhận quyền sở hữu của người nắm giữ cổ phiếu với tài sản và lợi nhuận của công ty phát hành cổ phiếu
 8. Thị trường cổ phiếu  Thời hạn không xác định  Chia cổ tức theo lợi nhuận  Người nắm giữ cổ phiếu hưởng lợi tức từ chênh lệch giá
 9. Thị trường trai phiêu ́ ́  Trái phiếu là chứng từ nợ xac đinh trach ́ ̣ ́ nhiêm cua người đi ̣ ̉ vay với người năm giữ ́ ́ ́ trai phiêu.
 10. Thị trường trái phiếu  Thời hạn xác định  Tổ chức phát hành có nghĩa vụ trả lãi và gốc theo mức lãi suất và thời hạn đã ghi trên trái phiếu
 11. Trung gian tài chính  Gồm các thể chế mà qua đó người cho vay có thể gian tiêp cung cấp vốn cho người ́ ́ ́ muôn vay.
 12. Trung gian tài chính  Ngân hàng thương mại – Nhận tiền gửi từ những người tiết kiệm . – Cho những người cần vay vốn vay .
 13. Trung gian tài chính – Tạo ra một phương tiện trao đổi là séc hay tài khoản tiền gửi không kỳ hạn.
 14. Trung gian tài chính  Quỹ hỗ tương – Là môt đinh chế tai chinh, phát hành cổ phiếu và sử dụng số tiền ̣ ̣ ̀ ́ đó mua môt cơ câu, đâu tư mua nhiêu cổ phiêu khac nhau. ̣ ́ ̀ ̀ ́ ́
 15. Tiêt kiêm, đâu tư và ́ ̣ ̀ môi quan hệ giữa chung ́ ́ Phân biêt giữa tiêt kiêm và đâu tư ̣ ́ ̣ ̀ – Cá nhân chi tiêu it hơn phân thu nhâp khả dung. ́ ̀ ̣ ̣ – Đâu tư là hoat đông lam tăng lượng tư ban trong ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ ̀ ́ nên kinh tê.
 16. Môi quan hệ giữa ́ tiêt kiêm và đâu tư ́ ̣ ̀ A .Phương trinh tai khoan thu nhâp quôc dân, NX = 0 ̀ ̀ ̉ ́ Y=C+I+G C: tiêu dung cua cá nhân ̀ ̉ I : đâu tư ̀ G: chi tiêu cua chinh phủ ̉ ́
 17. Tiêu dung cua cá nhân ̀ ̉  Tiêu dung cua cá nhân phụ thuôc vao thu ̀ ̉ ̣ ̀ nhâp khả dung. ̣ ̣ C = C0 + MPC *(Y – T)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản