intTypePromotion=1

Tiểu luận chủ nghĩa khoa học xã hội - Sứ mệnh giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay

Chia sẻ: Le Dinh Thao | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:20

0
862
lượt xem
219
download

Tiểu luận chủ nghĩa khoa học xã hội - Sứ mệnh giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Như chúng ta đã biết trong mỗi thời kì chuyển biến cách mạng từ hình thái kinh tế xã hội này sang hình thấi kinh tế xã hội khác,cao hơn luôn có 1 giai cấp đứng ở vị trí trung tâm đóng vai trò động lực chủ yếu là lãnh đạo quá trình chuyển biến đó.Giai cấp này có sứ mệnh lịch sử là thủ tiêu xã hội cũ,xây dựng xã hội mới,phù hợp với tiến trình khách quan của lịch sử. Việc chuyển biến từ hình thái kinh tế xã hội tư bản chủ nghĩa sang hình...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận chủ nghĩa khoa học xã hội - Sứ mệnh giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay

 1. Tiểu luận chủ nghĩa khoa học xã hội Sứ mệnh giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay 1
 2. MỤCLỤC A.MỞĐẦU .................................................................................................. 1 B.NỘIDUNG ............................................................................................... 2 I. Khái niệ m giai cấp công nhân ............................................................ 2 1. Quan điể m của chủ nghĩa Mác-Lênin về sứ mệnh lịch sử của GCCN2 2. Đặc điểm của giai cấp công nhân .................................................... 3 II. Nội dung vàđiều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của GCCN ..................................................................................................................... 4 1. Nội dung .................................................................................................. 4 2. Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của GCCN .............. 5 3. Những điều kiện chủ quan để GCCN thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình10 III. Sứ mệnh lịch sử của GCCN trong thời đại ngày nay ....................... 12 1.Thực trạng của GCCN hiện nay ....................................................... 3 2 .Vai trò của Đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN .................................................................................................. 14 3. Những phương hướng và giải pháp xây dựng GCCN ở Việt Nam 15 C.KẾT LUẬN ........................................................................................... 16 2
 3. MỞĐẦU Như chúng ta đã biết trong mỗi thời kì chuyển biến cách mạng từ hình thái kinh tế xã hội này sang hình thấi kinh tế xã hội khác,cao hơn luôn có 1 giai cấp đứng ở vị trí trung tâm đóng vai trò động lực chủ yếu là lãnh đạo quá trình chuyển biến đó.Giai cấp này có sứ mệnh lịch sử là thủ tiêu xã hội cũ,xây dựng xã hội mới,phù hợp với tiến trình khách quan của lịch sử. Việc chuyển biến từ hình thái kinh tế xã hội tư bản chủ nghĩa sang hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa,đó là sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Như vậy sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là phạm trù cơ bản nhất của chủ nghĩa xã hội khoa học.Việc phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một trong những cống hiến vĩ đại nhất của chủ nghĩa Mác_ Lênin. Sự tác động của sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không chỉ ảnh hưởng tới sự chuyển biếncủa lịch sử thế giới là thay đổi từ hình thái kinh tế này sang hình thái kinh tế khác,thay đổi từ chế độ kinh tế này sang chế độ kinh tế khác…mà còn làm thay đổi tình hình kinh tế chính trị xã hội trên toàn thế giới,nó tác động đến quá trình sản xuất cụ thể,tới bộ mặt phát triển của thế gi. Khai thác đi sâu vào vấn đề này sẽ giúp em hiểu sâu sắc hơn vềsứ mệnh giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công ngiệp hoá,hiện đại hoá đất nước. Do trình độ nhận thức và sự hiểu biết của em chưa thực sự sâu rộng nên bài viết của em sẽ không tránh khỏi những thiếu sót.Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy,cô để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn. 3
 4. NỘIDUNG I.Khái niệm giai cấp công nhân 1.Quan điểm của chủ nghĩa Mac_Lênin và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân: Khác với sứ mệnh lịch sử của các giai cấp bóc lột đã từng trải qua trong lịch sử xã hội loài người,sứ mệnh lịch sử của giai cấp công công nhân theo tư tưởng của chủ nghĩa Mac-Lênin thì giai cấp công nhân là “đào huyệt”chôn chủ nghĩa tư bản,đồng thời là giai cấp đứng ra tổ chức xây dung xã hội mới-xã hộ i cộng sản văn minh.Đó là sứ mệnh lịch sử,cuối cùng của xã hội loài người. C.Mác vàĂngghen đã dùng nhiều thuật ngữ khác nhau để nói về giai cấp công nhân như: giai cấp vô sản, lao đông làm thuêở thế kỉ XIX, giai cấp vô sản hiện đại, giai cấp công nhân hiện đậi… như những từđồng nghĩa để biểu thị một khái niệ m: giai cấp công nhân-con đẻ của nền đại công nghiệp Tư bản chủ nghĩa,giai câp đại biểu cho lực lượng sản xuất tiên tiến, cho phương thức sản xuất hiện đại. Theo C.Mác vàĂngghen giai cấp công nhân mang hai thuộc tính cơ bả n sau đây: -Về phương thức lao động, phương thúc sản xuất: đó là người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại và xã hội hoá cao. -Về vị trí trong quan hệ sản xuất Tư bản chủ nghĩa: đó là người lao động không có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động cho nhà tư bản và bị nhà tư bản bóc lột về giá trị thặng dư. C.Mác vàĂngghen đặc biệt nhấn ạnh hai tiêu chí trên, vìđây chính là hai vị trí phân biệt giai cấp công nhân với các giai cấp khác trong xã hội. Họ phải kiế m được việc làm và họ phải kiếm được việc làm khi họ bán sức lao động. Quan điể m đó cho đến nay vẫn giữ nguyên giá trị, vẫn là cơ sở phương pháp luận để chúng ta nghiên cứu giai cấp công nhân hiện đại,đặc biệt làđể là m sáng tỏ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại hiện nay. 4
 5. *Khái niệm giai cấp công nhân: Căn cứ hai tiêu chí cơ bản nói trên,chúng ta có thểđịnh nghĩa: Giai cấp công nhân là giai cấp của những người lao động được hình thành và phát triển cùng với nền sản xuất công nghiệp ngày càng hiện đại và xã hội hoá cao,là giai cấp đại biểu của lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất tiên tiến trong thời đại hiện nay,có sứ mệnh lich sứ lãnh đạo và tổ chức nhân dân lao động các nước tiến hành cách mạng XHCN ,xây dựng chếđộ XHCN, CSCN. 2.Đặc diểm của GCCN: - Một là:GCCN là giai cấp tiên tiến nhất.GCCN là con đẻ của nền sản xuất công nghiệp hiện đại,đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến.Do đó GCCN ngay càng có trình độ nghề nghiệp,trình độ kỹ thuật,trình độ học vấn cao hơn. - Hai là:GCCN có lợi ích trực tiếp đối kháng với lợi ích của giai cấp tư sản và thống nhất với lợi ích lâu dài của các tầng lớp nhân dân lao động khác. - Ba là:GCCN có hệ tư tưởng là chủ nghĩa Mac_Lênin,phản ánh sứ mệnh lịch sử của GCCN,dẫn dắt GCCN thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình nhằ m giảI phóng xã hội,giảI phóng con ngời.GCCN cóđảng tiên phong của mình làĐảng cộng sản. - Bốn là:GCCN có tinh thần cách mạng triệt để:Dới chếđộ TBCN,GCCN bị tước đoạt hết mọi tư liệu sản xuất và do đó bịáp bức bóc lột nặng nề.muốn tự giải phóng,họ phải lật đổách thống trị của giai cấp tư sản,xoá bỏ chếđộ sở hưũ tư nhân TBCN về tư liệu sản xuất sự nghiệp đấu tranh giải phóng GCCN chỉ có thể hoàn tất khi trong xã hội không còn tình trạng phân chia giai cấp.Do đó,muốn tự giải phóng giai cấp công nhân phải đồng thời tiến hành cuộc đấu tranh giả i phóng toàn xã hội.Mặt khác,tính triệt để cách mạng của GCCN còn thể hiện ở chỗ nóđược trang bị hệ thống tư tưởng tiên tiến là học thuyết Mác_Lênin,được đội ngũ tiên phong của nó làĐảng cộng sản lãnh đạo. -Năm là:GCCN có tính tổ chức kỷ luật cao:Điềukiện sản xuất tập trung và trình độ kỹ thuật ngày càng hiện đại,cớ cấu tổ chức sản xuất chặt chẽ …đã tôi luyện cho GCCN hiện đại tính tổ chức và kỷ luật cao.Mặt khác GCTS là một lực 5
 6. lương quốc tế,nên để chống lại lực lợng nay,GCCN phải đoàn kết lại thành một lực lượng quốc tế có tổ chức chặt chẽ và sự thống nhất cao. -Sáu là:GCCN là giai cấp có bản chất quốc tế:GCCN trên thế giới cóđịa vị kinh tế-xã hội giống nhau.Trong xã hội TBCN,ởđâu họ cũngchỉ là những người làm thuê,làđối tượng áp bức bóc lột của giai cấp tư sản.Do vậy, họ có mục tiêu đấu tranh chung là: xoá bỏ chếđộáp bức bóc lột TBCN,xây dung chếđộ XHCN không còn tình trang người bóc lột người .Chính những điểm chung đó tạo nê n bản chất quuốc tế của GCCN,họ phải đoàn kết lại,phối hợp đấu tranh trên pham vi quốc tế. Bản chất quốc tế của GCCN còn thể hiện ở chỗ lợi ích quốc tế khách quan của GCCN không tách rời mà gắn bó mật thiết với lợi ích chân chính của dân tộc,GCCN nước nào cũng phải trở thành giai cấp dân tộc. II.Nội dung vàđiều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 1.Nội dung: Lịch sử phát triển của thế giới chính là sự phát triển của các hình thái kinh tế xã hội từ thấp đến cao.Trong xã hội có giai cấp,để giải quyết mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất phát triển đến trình độ xã hội hoá cao với quan hẹ sản xuất cũ,giữa giai cấp thống trị với giai cấp lao động phải phát triển từ hình thái kinh tế xã hội thấp đến cao. Trong sự chuyển biến của hình thấi kinh tế trong xã hội,là giai cấp trung tâm, có nhiệm vụ phảI thảo mãn các điều kiện như: là giai cấp đại diện cho môtj phương thức sản xuất tiên tiến;là giai cấp có hệ tư tưởng độc lập;giai cấp này phảI tiến hành thuyết phục tập hợp và tổ chức quàn chúng làm cách mạng. Và hai nhiệ m vụ quan trọng là: tiến hành xoá bỏ chếđộ cũ, xây dung hình tháI kinh tế xã hội mới tiến bộ hơn. * Nội dung thực chất của sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ở đây chính là: Trong lĩnh vực kinh tế: GCCN tiến hành xoá bỏ chếđộ tư hữu tư nhân tư liệu sản xuât,xây dựng chếđộ công hữu tư liệu sản xuát,nâng cao năng suất lao 6
 7. động,thoả mãn từng bước nhu cầu phát triển của nhân dân.Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong lĩnh vực này chỉ rõ mục tiêu cuối cùng của giai cấp công nhân,thoả mãn nhu cầu ngày càng đầy đủ hơn:là m theo năng lực hưởng theo nhu cầu.Do đó càn phải được thực hiện một cách lâu dài, gian khổ, trải qua từng bước cụ thể.Xoá bỏ chếđộ chiếm hữu tư nhân tư liệu sản xuất; xây dựng chếđộ công hữu là quá trình phù hợp nhưng phải dần dần,từ từ tong bước. Trong lĩnh vực chính trị: GCCN phải trở thành giai cấp thống trị trong xã hội.đó là phải đập tan chính quyền tư sản.Xây dung chính quyền nhà nước(nền chuyên chính vô sản):thực chất làđểđả m bảo quyền lực chính trị thuộc về nhâ n dân,giữ vai trò quan trọng là công cụ xây dựng xã hội mới,là kiểu nhà nước nửa nhà nước và nhà nước tự tiêu vong. Trong lĩnh vực xã hội: Phải tiến hành xoá bỏ giai cấp bóc lột,phải xoá bỏ giai cấp nói chung,tạo ra sự bình đẳng trong quan hệ giữa người với người. Có thể nói nội dung sứ mệnh lịch sử của GCCN bao gồm bốn sự nghiệp.Đó là sự nghiẹp giải phóng giai cấp,sự nghiệp giải phóng xã hội,dân tộc.Giải phóng người lao động và sự nghiệp giải phóng con người.Đây chính là nấc thang phát triển trong sự phát triển của hình thái kinh tế xã hội.Sứ mệnh lịch sử của GCCN phải được thực hiện trên toàn thế giói.Vàđể thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN là một quá trình lâu dài,gian khổ phức tạp,nên những người cộng sản phải kiên trì,không nóng vội,nó phải được tiến hành hai giai đoạn:Tập trung lực lượng để giành chính quyền và tập trung lưc lượng để xây dung chếđộ xã hội mới. 2.Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của GCCN Học thuyết C.Mác vàĂngghen về sứ mệnh lịch sử của GCCN là luận chứng khoa học vềđịa lý kinh tế xã hội và vai trò lịch sử của GCCN ,về mục tiêu vàcon đường để giai cấp đó hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.Học thuyết đã chứng minh sứ mẹnh lịch sử của GCCN được quy định bởi những điều kiện kinh tế,xã hội khách quan. 7
 8. Trong xã hội có giai cấp,chỉ có GCCN là giai cấp duy nhất có khả năng đảm nhận và hoàn thành sứ mệnh lịch sử xoá bỏ mọi xã hội bóc lột giải phóng nhân loại,đó là do địa vị kinh tế xã hội vàđặc điểm của GCCN. Trong nền đại công ngiệp,giai cấp công nhân đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến.Bởi vì giai cấp công nhân luôn làđại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến.Bởi vì GCCN luôn làđại biểu cho lực lượng sản xuất,nắ m toàn bộ tiến bộ khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất để sáng tạo ra của cải vật chất cho xã hội.Có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển xã hội.Do đó GCCN có khả năng đưa ra một phương thức sản xuất có lực lượng sản xuất phat triển phù hợp với quan hệ sản xuất dựa trên cơ sở công hữu hoá về tư liệu sản xuất.Đây là phương thức sản xuất tiến bộ hơn phương thức sản xuất TBCN,hoà n toàn có khả năng thay thế phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.GCCN có lợi ích đối lạp với lợi ích giai cấp tư sản,có tinh thần cách mạng triệt để,cóý thức tổ choc kỷ luật cao,có hệ tư tưởng khoa học và cach mạng đó là chủ nghĩa Mác_Lênin,cóđảng tiên phong,đó làĐảng cộng sẩn. Những địa vị vàđặc điểm ấy không thể cóđược ở giai cấp nào ngoài giai cấp công nhân.Bởi vì nó là sản phẩ m của nền đại công nghiệp. Quá trình phát triển của nền đại công ngiệp giai cấp công nhân được trang bị nhiều kiến thức mới về văn hoá cơ bản,khoa học ,công nghệ,tay nghề,nhận thức chính trị,đó cũng là yêu cầu khách quan ngày càng cao của sự phát triển công nghiệp ngày càng hiện đại đối với GCCN,đó là những điều kiện trí tuệđối với một gai cấp lãnh đạo cách mạng. Nền công nghiệp ngày càng hiện đại và xã hội hoá,quốc tế hoá ngay cang cao thì GCCN càng tăng thêm lưc lượng.Sự gia tăng này là do các giai cấp và tầng lớp xã hội khác ngay càng được lôi cuốn vào nền sản xuất công nghiệp hiện đại.Đồng thời họ cũng tham gia vào nhiều hoạt động chính trị –xã hội khác cùng vươn lên là m chủ sản xuất,làm chủ xã hội.Nghĩa là cùng với sự phat triển của đại công nghiệp các giai cấp,tầng lớp xã hội khác thì bị phân hoá,còn trái lại giai 8
 9. cấp công nhân trỏ thành giai cấp ổn định và ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng.Đó là một xu thế khách quan của lịch sửđối với giai cấp công nhân. Trong chủ nghĩa tư bản,sự tiềm ẩn mâu thuẫn cơ bản,tiền đề của sứ mệnh lịch sử của GCCN đó là: + Về kinh tế:Đó là mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất ngày càng mang tính chất xã hội hoá vơí quan hệ sản xuất ngày càng tư hữu hoá tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. + Về chính trị: Đó là mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản.Cả hai mặt này không thể giải quyết trong khuôn khổ xã hội tư bản,tất yế u dẫn đến cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa do GCCN lãnh đạo.Ngày nay thế giới đang chứng kiến những đổi thay phong phú trong quan hệ quốc tế giữa các quốc gia dân tộc,trong đó nổi bật vẫn là quan hệ nhằm phát triển kinh tế xã hội.Điề u đóđã vàđang mang lại những cơ hội tiếp xúc nhiều hơn giữa phong trào công nhân các nước.đây làđiều kiện tốt để giai cấp công nhân các nước học hỏi lẫn nhau trong quá trình thưc hiện sứ mệnh lịch sử của mình.Những lý do trên là sự quy định khách quan sứ mệnh lịch sử của GCCN.Tầng lớp tri thức,giai cấp nông dân,sẽ là lưc lượng tham gia vào cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa,chứ không thể là lực lượng lãnh đạo,tổ chức tiến hành cuộc cách mạng này.Bởi vì tri thức và giai cấp nông dân không đại diện cho một phương thức sản xuất riêng trong lịch sử,không có một hệ tư tưởng riêng. Từ sự phân tích vềđịa vị kinh tế xã hội và những đặc điểm xã hội chính tr ị của giai cấp công nhân,chính đó là những cơ sở khách quan để khẳng định GCCN có sứ mệnh lịch sử làđấu tranh để thủ tiêu chếđộ tư bản chủ nghĩa và từng bước xây dựng thành công xã hội mới –xã hội xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa cộng sản trên phạm vi toàn thế giói. Đó là những quy định khách quan cho sứ mệnh lịch sử của GCCN.Trí thức,nông dân…,sẽ là lực lượng tham gia vào cuộc cách mạng XHCN chứ không thể là lực lượng lãng đạo và tổ chức cuộc cách mạng XHCN.Bởi vì, trí thức và nông dân không đại biểu cho một phương thức sản xuât riêng trong lịch 9
 10. sử,không có một hệ tư tưởng riêng.Vả lại,trong CNTB,mâu thuẫn cơ bản là mâu thuẫn trực tiếp giữa GCCN và giai cấp tư sản,do đó cách mạng XHCN phải là cách mạng của GCCN,đồng thời giải phóng cho cả nông dân,trí thức và nhân dân bị áp bức,bóc lột. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là đấu tranh xoá bỏ xã hội tư sản và từng bước xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản trên pham vi toàn thế giới.Quá trình đó chỉ được thực hiện thông qua cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa và cach mạng xã hội chủ nghiã là một tất yếu lịch sử vi: nguyên nhân sâu xa dẫn đến cách mạng xã hội chủ nghĩa là mâu thuẫn vốn có trong long xã hội tư bản,đó là mâu thuẫn giữa sự phát triển của lực lượng sản xuất đến trình độ xã hội hoá cao với quan hệ sản xuất dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân tư liệu sản xuất,mà quan hệ sản xuất này đã trở nên lỗi thời,kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất.Biểu hiện về mặt chính trị xã hội của mâu thuẫn cơ bản đó là mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản ,đây là mâu thuẫn đối kháng và không thể điều hoà,mâu thuẫn này trực tiếp dẫn đến cách mạng XHCN. Khi chủ nghĩa tư bản bước sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc thì một mặt những mâu thuẫn trên phát triển càng gay gắt,đòng thời xuất hiện them những mâu thuẫn mới đó là mâu thuẫn giữa chủ nghĩa đế quốc với các nước thuộc địa,phụ thựôc,giữa đế quốc với đế quốc.Tất cả những mâu thuẫn đó càng đẩy nhanh tới sự chin muồi của cách mạng xã hội chủ nghiã.Lênin đã chỉ rõ”chủ nghiã đế quốc là đêm trước,là phòng chờ của cách mạng xã hội chủ nghĩa”. Tuy nhiên cách mạng xã hội chủ nghĩa không phải diễn ra một cách tự phát,mà nó là kết quả của quá trình đấu tranh giai cấp lâu dài ,gian khổ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động chống lại sự thống trị của giai cấp tư sản.Cách mạng XHCN chỉ diễn ra ở những nơi có tình thế cách mạng.Tình thế cách mạng là biểu hiện của sự chin muồi của những điều kiện khách quan.Có tình thế cách mạng vẫn chưa đủ mà cần phải có những nhân tố chủ quan,bao 10
 11. gồm sự lãnh đạo của Đảng tiên phong và tinh thần,hành động cách mạng quần chúng. Như vậy,đỉnh điểm của sự chín muồi của những nhân tố khách quan và chủ quan sẽ đưa đến thời cơ cách mạng.GCCN thong qua Đảng tiên phong của mình chọn đúng thời cơ phát động quần chúng đứng lên dung bạo lực cách mạng để lật đổ ách thống trị của giai cấp tư sản và các thế lực phản động giành lấy chính quyền nhà nước,thiết lập chuyên chính vô sản,mở đường cho công cuộc cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội XHCN và CSCN. Do đó cách mạng XHCN là cả một quá trình bao gồm việc lật đổ chính quyền nhà nước của giai cấp tư sản,thiết lập chuyên chính vô sản và dung chuyên chính vô sản để cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hôị mới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống.Đó là quy luật phổ biến của quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Để hoàn thành sứ mệnh lịch sửđó,giai cấp công nhân phải tự tổ chức ra chính đảng của mình,tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa,thiết lập chuyê n chính vô sản,thực hiện quá trình cải tạo xã hội cũ và xây dung xã hội mới-xã hộ i xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Như vậy,GCCN sau khi tiến hành thành công cách mạng XHCN tức là sẽ hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.CHính vì vậy mà cách mạng XHCN chính là nội dung hành động quan trọng nhất trong quá trình thực hiện sư mệnh lịch sử của mình.Chỉ khi cách mạng XHCN thành công thì giai cấp công nhân mới hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. 3. Những điều kiện chủ quan để GCCN thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình: Do trưởng thành trong nền đại công nghiệp nên trình độ văn hoá khoa học kỹ thuật công nghệ,tay nghề ngày càng cao làm tăng hiệu quả sản xuất,nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của GCCN.tính tự giác xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa Mác_Lênin làm cho lập trường giai cấp càng vững vàng,hoạt động công 11
 12. đoàn nghiệp đoàn ngày càng có chất lượng cao,ý thức bảo vệ đảng bảo vệ nhà nước ,chế độ ngày càng củng cố.Có ý thức đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực và âm mưu chống phá cách mạng của kẻ thù,đi đầu trong quá trình sản xuất hiện đại và bảo vệ chủ nghĩa xã hội.Đó là những yếu tố tốt đẹp mà ngày nay GCCN ngày càng được bồi đắp và nuôi dưỡng. Đảng cộng sản,Đảng tiên phong của GCCN trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử ,được hình thành trên cơ sở của sự kết hợp gữa chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân.Đảng cộng sản lá nhân tố chủ quan hang đầu lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của GCCN.V ì đảng cộng sản là lãnh tụ chính trị,là bộ tham mưu chiến đấu và là đội tiên phong của GCCN và nhân dân lao động.Do đó Đảng phải thường xuyên được xây dựng vững mạnh cả về chính trị,tư tưởng và tổ chức. Trong điều kiện của thời đại ngày nay,khi nhân loại bước vào“nền văn minh tin học”,văn minh trí tuệ”và “kinh tế tri thức”thì càng có đủ tư liệu thực tiễn và lý luận để khẳng định rằng số lượng và chất lượng của GCCN không hề giảm mà ngày càng tăng lên (ví dụ theo điều tra của tổ chức lao động thế giới,và ngân hàng thế giới(WB) năm 1900 thế giới có 80 triệu công dân,đến năm 1900 đã có 615 triệu công dân và đến năm 1993 đã lên tới 800 triệu công nhân,vai trò có sứ mệnh của giai cấp công nhân vẫn được xác định một cách khách quan, càng chứng minh sâu hơn luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác_Lênin về giai cấp công nhân hiện đại và sứ mệnh lịch sử của nó.Điều đó đã là bằng chứng bác bỏ những luận điểm sai trái cho rằng trong thời đại”văn minh trí tuệ”,”kinh tế tri thức” thì giai cấp công nhân sẽ suy giảm vì không có trí tuệ ,rằng chỉ có tri thức mới có khả năng trí tuệ. Ngày nay,những mâu thuẫn về kinh tế,chính trị,xã hội trong chủ nghĩa tư bản tồn tại nhưng đang phát triển theo chiều sâu và kinh tế hơn do giai cấp tư sản bóc lột giá trị thặng dư tinh vi hơn đối với lao động kỹ thuật cao của giai cấp công nhân và trí thức.Chính vì vậy giai cấp tư sản đã phải điều chỉnh phúc lợi với thực hình thực tế,như điều chỉnh phúc lợi tạm thời, mua chuộc lãnh tụ công 12
 13. đoàn…Do đó chỉ có những Đảng cộng sản và”công đoàn vàng ở một số nước đã thoả hiệp,dao động,biến chất,về vấn đề sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.Đó là những biểu hiện sai trái chúng ta cần cảnh giác và phê phán. III.Sứ mệnh lịch sử của GCCN trong thời đại ngay nay. 1.Thực trạng của GCCN hiện nay: Để chứng minh cho sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân,ta sẽ xet trên tình hình thực tế của nước ta.GCCN Việt Nam là một trong những bộ phận của giai cấp công nhân quốc tế,nhưng do điều kiện ra đời và hoàn cảnh lịch sử nước ta nên nó còn mang những đặc điểm riêng: Nước ta ra đời từ môt nước nông nghiệp lạc hậu,một nước thuộc địa nửa phong kiến,sau các cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp(cuối thế kỉ XĨ,đầu thế kỉ XX),GCCN Việt Nam đã ra đời trước giai cấp tư sản Việt Nam và là giai cấp trực tiếp đối kháng với tư bản thực dân Pháp.Sinh ra và lớn lên ở một nước thuộc địa,nửa phong kiến,dưới sự thống trị của đế quốc Pháp,một thứ CNTV thực lợi không quan tâm mấy đến phát triển công nghiệp ở nước thuộc địa, nên GCCN Việt Nam phát triển chậm. Hiện nay theo thống kê,số lượng công nhân nước ta có 10,2 triệu trên tổng số 80 triệu dân,trong đó có 1,8 triệu công nhân trong doanh nghiệp nhà nước.Còn trình độ học vấn có: 62% có trình độ trung học phổ thông; 28% có trình độ phổ thông cơ sở; 5% có trình độ tiểu học và 0,32 không biết chữ.Chính những hạn chế đó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân. GCCN Việt Nam đại đa số xuất than từ nông dân nghèo ra đô thị,vào các đồn điền,xưởng máy nhỏ…làm thuê cho chủ tư sản xâm lược. Khi ra đời,GCCN Việt Nam có trình độ khoa học kỹ thuật,tay nghề và mức sống còn thấp. Tuy nhiên,GCCN Việt Nam sinh ra trong long một dân tộc có truyền thống đấu tranh bất khuất chống ngoại xâm,lao dộng cần c ù,gắn bó mật thiết với dân tộc,nhất là nông dân và các tầng lớp lao động. 13
 14. Ra đời sau cách mạng tháng Mười Nga,trong bối cảnh quốc tế mà lực lượng cách mạng lớn mạnh ở nhiều nơi,nhất là ở nước Nga Xô Viết,GCCN Việt Nam có sự trưởng thành sớm.GCCN Việt Nam sớm được giác ngộ cáchmạng và thành lập Đảng tiên phong do Hồ Chí Minh- người đưa chủ nghĩa Mac-Lênin vào Việt Nam và Đông Dương-sáng lập và rèn luyện. GCCN Việt Nam là một bộ phận của GCCN quốc tế,thực sự là giai cấp tiên phong của dân tộc,kể cả trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và trong công cuộc xây dựng sự phồn vinh của dân tộc.GCCN Việt Nam thực sự là chỗ dựa vững chắc của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình đổi mới. Tuy nhiên, trong công cuộc đổi mới hiện nay,có một bộ phận công nhân không đáp ứng được yêu cầu và vai trò của giai cấp,thậm chí có sự suy thoái về phẩm chất,về đạo đức lối sống,tay nghề thấp,bất cập trứoc yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá,hiện đại hoá.Điều đó đòi hỏi giai cấp công nhân Việt Nam cần khắc phục nhanh chóng những hạn chế của mình,phát triển giai cấp công nhân cả về số lượng,chất lượng,không ngừng nâng cao trình độ tư duy,trình độ tổ chức hoạt động thực tiễn…chỉ có vậy mới đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn, mới hoàn thành được sứ mệnh đối với dân tộc Trong giai đoạn hiện nay,trong công cuộc xây dựng đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội,đội ngũ công nhân Việt Nam bao gồm những người lao động chân tay và lao động trí óc hoạt động sản xuất trong các ngành công nghiệp và dịch vụ công nghiệp thuộc các doanh nghiệp Nhà nước,hợp tác xã hay thuộc khu vực tư nhân,hợp tác lien doanh với nước ngoài.Họ hình thành một giai cấp công nhân thống nhất đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến,thông qua Đảng cộng sản Việt Nam được vũ trang bằng chủ nghĩa Mác_Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đang lãnh đạo công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Chính vì thế,để thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình,giai cấp công nhân Việt Nam phải được phát triển về số lượng và chất lượng,vươn lên khắc phục những hạn chế,từng bước đáp ứng những yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá,hịên đại hoá đất nước.Đại hội đại biểu toàn quốc làn thứ IX Đảng cộng sản 14
 15. Việt Nam đặc biệt chú trọng phương hướng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá,hiện đại hoa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.Đại hội chỉ rõ:”đối với giai cấp công nhân ,coi trọng phát triển về số lưọng và chất lượng,nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị,trình độ học vấn và nghề nghiệp,thực hiện”tri thức hoá công nhân”,nâng cao năng lực ứng dụng và sang tạo công nghệ mới,lao động đạt năng suất,chất lượng và hiệu quả ngày càng cao,xứng đáng là một lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá,hiện đại hoá đất nước và vai trò lãnh đạo cách mạng trong thời kỳ mới…” 2.Vai trò của đảng cộng sản trong quá tr ình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN: Để thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN,Đảng cộng sản là nhân tố quyết định trước tiên.Cuộc đấu tranh của GCCN chống giai cấp tư sản,trải qua nhiều giai đoạn từ thấp đến cao,từ tự phat đến tự giác.Yếu tố có ý nghĩa quyết định sự chuyển biến về chất là sự thâm nhập của chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân.Sự thâm nhập đó dẫn đến sự hình thành chính Đảng của GCCN. Sau khi ra đời,Đảng cộng sản với vai trò là người tiếp tục sự nghiệp kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân trên quy mô lớn hơn nhằm giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản,đã xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Trong cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản ,chỉ khi khi nào GCCN tự tổ chức ra chính Đảng của mình để lãnh đạo thì cuộc đấu tranh mới có thể đảm bảo giành được thắng lợi chon vẹn. Đảng cộng sản là bộ phận không thể tách rời của GCCN.Mục đích và lợi ích của đảng và của GCCN là thống nhất .Không có đảng cộng sản_hạt nhân chính trị của phong trào công nhân ,bản thân giai cấp công nhân không thể trở thành lực lượng chính trị độc lập,cũng không thể trở thành giai cấp lãnh đạo cách mạng 15
 16. Đảng cộng sản là người đại diện chân chính cho lợi ích của dân tộc.Trong phạm vi một nước đồng thời cũng vì lợi ích chung của phong trào cộng sản và quốc tế.Chính vì vậy ,GCCN dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tạo ra đựoc cơ sở thống nhất tư tưởng và hành động ,phát huy tư cách là người lãnh đạo trong đấu tranh chống áp bức bóc lột xây dựng xã hội mới. Sức mạnh để chiến thắng giai cấp tư sản và mọi kẻ thù khác ,không phải chỉ là ở số lượng và ở tinh thần chiến đấu của GCCN mà chủ yếu là ở trình độ tổ chức và giác ngộ chính trị của nó.Điều đó dược thể hiện tập trung ở chính đảng một tổ chức bao gồm những người ưu tú nhất,giác ngộ chính trị xã hội cao,có tinh thần đấu tranh kiên quyết nhất của GCCN và nhân dân lao động.Vì vậy Đảng cộng sản luôn là đội tiên phong chính trị của GCCN và của toàn xã hội.Đảng có nhiệm vụ sáng tạo chủ nghĩa Mác_Lênin ,phân tích đúng đắn hoàn cảnh lịch sử cụ thể trong mỗi giai đoạn cách mạng,đề ra mục tiêu,phương hướng, đường lối,chính sách đúng,phù hợp với yêu cầu phát triển khách quan của đất nước.Đồng thời Đảng giáo dục,tổ chức,lãnh đạo GCCN và toàn thể nhân dân thực hiện công cuộc xoá bỏ chế độ xã hội cũ,xây dựng thành công chế độ xã hội mới xã hội chủ nghĩa tiến lên chủ nghĩa cộng sản. 3.Những phương hướng và giải pháp xây dựng GCCN ở Việt Nam: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX,Đảng cộng sản Việt Nam đặc biệt chú trọng phương hướng xây dựng GCCN Việt Nam trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa,hiện đại hoáđát nước theo định hướng XHCN như sau: “Đối với GCCN,coi trọng việc phát triển về số lượng và chát lượng,nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị,trình độ học vấn và nghề nghiệp,thực hiện”trí thức hoá công nhân”, nâng cao năng lực ứng dụng và sáng tạo công nghệ mới,lao động đạt năng suất cao,chất lượng và hiệu quả ngày càng cao,xứng đáng là lực lượng đi đầu trong trong công nghiệp hoá , hiện đậi hoáđất nước và vai trò lãnh đạo cách mạng trong thời kì mới. Bảo vệ quyền lợi,nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của GCCN trong điều kiện thực hiện kinh tế thị trường.Tăng cường đào tạo cán bộ lănh đạo,quản lí và kết nạp đảng viên từ những công nhân 16
 17. ưu tú,tăng cường thành phần công nhân trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp,các ngành”. Công nhân Việt Nam hiện nay có mặt ở mọi thành phần kinh tế,nhưng định hướng XHCN đòi hỏi chú trọng và yêu cầu ngày càng cao với đội ngũ công nhân khu vực kinh tế nhà nước đẻ tạo cơ sở làm tốt vai trò chủđạo thực sự của kinh tế nhà nước;cùng kinh tế tập thể làm nền tảng vững vàng cho toàn bộ nề n kinh tế cả nước. Ngoài ra,phải gắn công nghiệp hoá với hiện đại hoá,vừa tạo điều kiện,vừa đặt ra yêu cầu để GCCN Việt Nam nâng cao trình độ học vấn,trình độ khoa học kĩ thuật,trình độ tay nghề… Mặt khác,từ chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp líđến chuyển giao khoa học công nghệ hiện đại hợp lí mà có căn cứđào tạo,đào tạo lại GCCN một cách khoa học,hiệu quả và thiết thực,từđó tạo việc làm,tăng thu nhập cho GCCN. Cuối cùng,để phát triển GCCN ở nước ta hiẹn nay,cần đổi mới hệ thống chính trịở các doanh nghiệp có công nhân,nhằm bảo vệđúng đắn lợi ích của cong nhân;giáo dục, tổ chức đào tạo và yêu cầu ngày càng cao đối với GCCN trong quá trình sản xuất kinh doanh,hoạt động chính trị-xã hội gắn với quá trìn công nghiệp hoá,hiện đại hoáđất nước theo định hướng XHCN. *Những nhiệm vụ và giải pháp: Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân trong thời kì phát triển mới của đất nước. Nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị,trình độ học vấn và tay nghề,bồ i dưỡng tác phong công nghiệp,thực hiện” trí thức hoá công nhân”. Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế,chính sách,tạo động lực cho GCCN. Đổi mới tổ chức,phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sởĐảng trong các doanh nghiệp. Kiện toàn tổ chức vàđổi mới phương thức hoạt động của công đoàn,đáp ứng yêu cầu xây dựng và phat triển giai cấp công nhân trong thời kì mới. Đẩy mạnh phong trào công nhân xây dựng nếp sống văn hoá trong lao động sản xuất,trong sinh hoạt,trong tổ chức đời sống gia đình và cộng đồng. 17
 18. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn quá trình xây dựng và phát triển giai cấp công nhân nước ta thời kìđổi mới. Như vậy,với những đặc điểm chính trị-xã hội của mình,GCCN tất yế u có sứ mệnh lịch sủ là lãnh đạo các tầng lớp nhân dân lao động bịáp bức,bóc lột trong cuộc đấu tranh từng bước xoá bỏ CNTB và xây dựng thành công CNXH và CNCS. GCCN Việt Nam-một bộ phận của GCCN quốc tế cũng có những sứ mệnh lịch sửấy.Tuy nhiên,để phát huy vai trò của mình,GCCN Viêt Nam phả i được phát triển về số lượng và chất lượng. 18
 19. KẾT LUẬN Qua những nội dung đã trình bày ở trên,từ các phân tích về sứ mệnh lịch sử của GCCN cả về lý luận lẫn thực tiễn, chúng ta khẳng định rằng sứ mệnh lịch sử của GCCN là không bao giờ thay đổi, ở bất cứ nước nào trong giai đoạn lịch sử nào,đó là một giai cấp tiên tiến,có vai trò to lớn trong lịch sử phát triển của thế giới,là lực lượng tiên phong trong công cuộc cải tạo khoa học công nghệ vào sản xuất của xã hội.GCCN,Đảng cộng sản và hệ tư tưởng Mác-Lênin không bao giờ tách rời nhau,là nhân tố lãnh đạo,tổ chức nhân dân lao động trong quá trình giải phóng xã hội, giải phóng con người.Hiểu được rõ về GCCN,đặc biệt là hiểu được sứ mệnh lịch sử của GCCN là một vấn đề hết sức quan trọng trong nhận thức của mỗi chúng ta,giúp ta có những nhận thức đúng đắn đố i với các giai cấp trong xã hội nói chung và giai cấp công nhân nói riêng.Qua đó,mỗi cá nhân trong xã hội cần không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm về giai cấp,về nhận thức xã hội để nâng cao tri thức văn hoá của mình. Trong giai đoạn hiện nay,khi hệ thống XHCN tan rã,các thế lực phản động ngày càng ra sức chống phá các Đảng cộng sản, phủ nhận sứ mệnh lịch sử của GCCN,vì thế hơn bao giờ hết Đảng,nhà nước cần tăng cường công tác tuyên truyền,học tập nâng cao nhận thức về vai trò,vị trí của giai cấp công nhân. Mặt khác, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một nội dung quan trọng đối với giai cấp công nhân nên nó rất cần được xã hội và nhất là Đảng cộng sản chú trọng, tạo điều kiện hoàn thành một cách tốt nhất, góp phần xây dựng một giai cấp công nhân hoàn thiện và vững mạnh trong thời đại ngày nay. 19
 20. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2