Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học

Xem 1-20 trên 326 kết quả Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • "Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dùng cho các trường đại học, cao đẳng)" có kết cấu 12 chương với các nội dung như sau: Chương 1 - vị trí, đối tượng, phương pháp và chức năng của chủ nghĩa xã hội khoa học; chương 2 - lược khảo lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa; chương 3 - sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; chương 4 - cách mạng Xã hội chủ nghĩa chương 5 - thời đại ngày nay; chương 5 - xã hội Xã hội chủ nghĩa...

  pdf0p yentrankt90 17-12-2009 980 556   Download

 • Giáo trình "Chủ nghĩa xã hội khoa học" có nội dung gồm 12 chương trình bày về: vị trí, đối tượng, phương pháp và chức năng của chủ nghĩa xã hội khoa học, lược khảo lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, thời đại ngày nay, xã hội xã hội chủ nghĩa, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức t...

  pdf180p transang1 25-09-2012 518 164   Download

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (dùng cho các trường đại học và cao đẳng) do GS.TS. Đỗ Nguyên Phương chủ biên biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học ở trong chương trình giáo dục đại cương dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Giáo trình được chia làm 2 phần. Phần 1 gồm nội dung 7 chương đầu tài liệu.

  pdf172p talata_2 07-11-2014 106 45   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (dùng cho các trường đại học và cao đẳng) do GS.TS. Đỗ Nguyên Phương chủ biên biên soạn gồm nội dung chương VIII đến chương XIII. Nội dung phần này trình bày các nội dung: Liên minh giữa công nhân, nông dân và tri thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội,... Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf141p talata_2 07-11-2014 82 36   Download

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương X: Vấn đề tôn giáo trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội trình bày các nội dung chính: bản chất, nguồn gốc và tính chất của tôn giáo, vấn đề tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nguyên nhân tồn tại của tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, những quan điểm chỉ đạo giải quyết vấn đề tôn giáo trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, Vấn đề tôn giáo ở Việt Nam và chính sác...

  pdf10p quanghai87h 14-04-2014 91 14   Download

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương IX: Vấn đề dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội trình bày các nội dung chính: dân tộc và hai xu hướng khách quan của sự phát triển các dân tộc, hai xu hướng của sự phát triển các dân tộc và biểu hiện của hai xu hướng khách quan đó trong thời đại ngày nay, nội dung cương lĩnh dân tộc của Đảng Cộng sản, đặc điểm quan hệ dân tộc Việt Nam và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta hiện nay.

  pdf11p quanghai87h 14-04-2014 80 12   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Chủ nghĩa xã hội khoa học (dùng trong các trường đại học và cao đẳng)" giới thiệu tới người học các kiến thức: Vị trí, đối tượng, phương pháp và chức năng của chủ nghĩa xã hội khoa học; lược khảo lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa; sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf155p doinhugiobay_06 10-12-2015 44 12   Download

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương V: Thời đại ngày nay trình bày các nội dung chính: khái niệm về thời đại và thời đại ngày nay, tính chất và những mâu thuẫn cơ bản của thời đại ngày nay, những đặc điểm cơ bản và xu thế vận động của thời đại ngày nay, đấu tranh giai cấp và dân tộc diễn ra gay gắt trên phạm vi thế giới, cách mạng khoa học và công nghệ đang gây ra những thay đổi to lớn trên thế giới Khu vực châu á - Thái Bình Dương đang là kh...

  pdf12p quanghai87h 14-04-2014 67 9   Download

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương XI: Vấn đề gia đình trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội trình bày các nội dung: vị trí, chức năng của Gia đình trong xã hội, quan niệm về gia đình, đặc trưng các mối quan hệ cơ bản của gia đình, vị trí gia đình trong xã hội, các chức năng cơ bản của gia đình điều kiện xây dựng gia đình trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, những định hướng cơ bản và nội dung xây dựng gia đình ở Việt Nam hiện nay.

  pdf10p quanghai87h 14-04-2014 51 8   Download

 • Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương IV: Cách mạng xã hội chủ nghĩa trình bày các nội dung chính: Cách mạng xã hội chủ nghĩa và tính tất yếu của nó, những điều kiện của cách mạng xã hội chủ nghĩa Điều kiện chủ quan của cách mạng xã hội chủ nghĩa, tiến trình của cách mạng xã hội chủ nghĩa, mục tiêu, nội dung và động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa, nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa, động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa, lý lu...

  pdf14p quanghai87h 14-04-2014 41 6   Download

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương VIII: Cơ cấu xã hội - giai cấp và Liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội trình bày các nội dung chính: cơ cấu xã hội - giai cấp trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, vị trí của cơ cấu xã hội - giai cấp trong cơ cấu xã hội, xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội - giai cấp trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, liên minh công - nông - trí thức trong quá trình xây dựng...

  pdf12p quanghai87h 14-04-2014 55 4   Download

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương VII: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa trình bày các nội dung chính: nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, khái lược lịch sử của vấn đề dân chủ, bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa, đổi mới hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  pdf11p quanghai87h 14-04-2014 47 4   Download

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương VI: Xã hội xã hội chủ nghĩa trình bày các nội dung chính: hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, phân kỳ hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa quan niệm về xã hội xã hội chủ nghĩa và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, nội dung của thời kỳ quá độ ở nước ta Những phương hướng - nhiệm vụ cơ bản của thời kỳ quá độ lên c...

  pdf10p quanghai87h 14-04-2014 32 3   Download

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương XII: Vấn đề nguồn lực con người trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội trình bày các nội dung chính: nguồn lực con người và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát huy nguồn lực con người ở Việt Nam, những hạn chế của việc phát huy nguồn lực con người ở Việt Nam, những phương hướng và giải pháp phát huy nguồn lực con người ở Việt Nam hiện nay, một số giải pháp phát huy nguồn lực con ng...

  pdf14p quanghai87h 14-04-2014 45 2   Download

 • Triết học Mác-Lênin là cơ sở lý luận và phương pháp luận chung cho chủ nghĩa xã hội khoa học, còn chủ nghĩa xã hội khoa học có đối tượng nghiên cứu là những quy luật và tính quy luật chính trị - xã hội của quá trình phát sinh, hình thành và phát triển hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa; những nguyên tắc cơ bản, những điều kiện, con đường, hình thức và phương pháp đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân để thực hiện sự chuyển biến từ chủ n...

  pdf179p ntgioi120404 09-11-2009 1050 507   Download

 • Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học dùng trong các trường Đại học và Cao đẳng do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành. Nội dung cuốn "Sách hướng dẫn học tập môn chủ nghĩa xã hội khoa học" trình bày về: Nêu rõ mục đích, yêu cầu, trọng tâm của bài giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học do Bộ Giáo và đào tạo ban hành. Cuối mỗi chương là những nội dung câu hỏi và bài tập cùng những gợi ý, hướng dẫn nghiên cứu.

  pdf0p huemanvdoc 23-11-2009 838 364   Download

 • Để phục vụ việc giảng dạy và học tập các bộ môn lý luận chính trị Mác Leenin trong hệ thống trường Đại hoc, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội tái bản ,có sữa chữa và bổ sung cuốn hướng dẫn ôn thi chủ nghĩa xã hội khoa học

  pdf0p ntgioi120403 04-11-2009 624 211   Download

 • Theo nghĩa rộng, chủ nghĩa xã hội khoa học (hay chủ nghĩa cộng sản khoa học) là chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung với tính cách là sự luận chứng toàn diện (triết học, kinh tế chính trị và xã hội - chính trị) về sự diệt vong tất yếu của chủ nghĩa tư bản và thắng lợi tất yếu của chủ nghĩa cộng sản

  pdf72p meomay_12 26-12-2013 114 35   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Chủ nghĩa xã hội khoa học (dùng trong các trường đại học và cao đẳng)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Vấn đề dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, vấn đề tôn giáo trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, vấn đề gia đình trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf148p doinhugiobay_06 10-12-2015 34 10   Download

 • Bài giảng "Chủ nghĩa xã hội khoa học" do Bộ môn chủ nghĩa xã hội khoa học Trường Đại học Mở TPHCM biên soạn.

  doc103p tothanhliemqk2 06-06-2010 1327 656   Download

Đồng bộ tài khoản