intTypePromotion=1

Tiểu luận: Đánh giá năng lực nhân viên

Chia sẻ: Dfxvcfv Dfxvcfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

0
338
lượt xem
58
download

Tiểu luận: Đánh giá năng lực nhân viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài Đánh giá năng lực nhân viên nêu năng lực, khung năng lực, từ điển năng lực và mục đích, vai trò, tác dụng, mô hình đánh giá năng lực. Năng lực là sự tổng hợp những thuộc tính của cá nhân con người. Đáp ứng những yêu cầu của hoạt động và đảm bảo cho hoạt động đạt được những kết quả cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Đánh giá năng lực nhân viên

 1. L/O/G/O ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊN TS. Vũ Việt Hằng Võ Trí Dũng Trần Viết Khanh Trương Đăng Khoa Đặng Thế Hiệp Nguyễn Thanh Sang (1989) Đinh Xuân Thắng
 2. NỘI DUN G Năng lực Khung năng lực Từ điển năng lực Mục đích, vai trò, tác dụng Mô hình đánh giá năng lực Thực tiễn
 3. Năng lực Sự tổng hợp những thuộc tính của cá nhân con người Định nghĩa Đáp ứng những yêu cầu của hoạt động và đảm bảo cho hoạt động đạt được những kết quả cao.
 4. Năng lực Phân loại: - Năng lực chung - Năng lực cụ thể, chuyên biệt Đặc điểm: - Năng lực không phải bẩm sinh - Năng lực mỗi người không giống nhau - Chịu sự chi phối của môi trường và hoạt động của bản thân.
 5. Năng lực Cấp độ của năng lực : • Mỗi năng lực cụ thể sẽ bao gồm một số cấp độ • Mỗi cấp độ sẽ được mô tả cụ thể dưới dạng một tập hợp các hành vi • Cấp độ sau bao gồm các năng lực của cấp độ trước đó. Tầm quan trọng của năng lực: Năng lực quyết định hiệu quả và hiệu suất làm việc của mỗi cá nhân.
 6. Khung năng lực Cấu trúc khung năng lực Xây dựng khung năng lực Ứng dụng của khung năng lực
 7. Khung năng lực Tập hợp các kiến thức, kỹ năng và đặc điểm cá nhân cần để hoàn thành tốt một vai trò/công việc. Định Khung năng lực là công cụ hữu hiệu nghĩa để quản lý, phát triển nguồn nhân lực cũng như đánh giá NV. Khung năng lực có thể do một tổ chức xây dựng, áp dụng cho toàn bộ tổ chức hoặc cho một vị trí làm việc.
 8. Khung năng lực Năng lực cốt lõi: đó là những năng lực chung mà một người làm việc cần để thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình. Năng lực theo vai trò: là các năng lực Cấu ứng dụng cho các vị trí cụ thể trong tổ trúc chức. Năng lực chuyên môn: là các kiến thức, kỹ năng chuyên môn để việc hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn.
 9. Ứng dụng Hoạch định kế hoạch nhân sự. Đánh giá và tuyển dụng nhân viên. Đào tào và phát triển nhân viên. Quản lý chức nghiệp.
 10. Xây dựng và triển khai • Mục đích xây dựng khung B1 năng lực. • Xây dựng hệ thống chức B2 danh. • Xác định các năng lực cần B3 thiết.
 11. Xây dựng và triển khai • Xác định cấp độ năng lực B4 cho từng vị trí. • Phát triển các công cụ đánh B5 giá năng lực. • Áp dụng vào thực tiễn. B6
 12. Từ điển năng lực Khái niệm Xây dựng từ điển năng lực Những khó khăn
 13. Khái niệm • Từ điển năng lực là hệ thống văn bản mô tả chi tiết các Khái năng lực và cấp độ niệm năng lực cần có của một tổ chức đảm bảo duy trì lợi thế cạnh tranh.
 14. Khái niệm Nhóm Nhóm năng lực năng lực chuyên chung môn Cấu trúc Nhóm năng lực quản lý
 15. Khái niệm Vị trí này cần năng lực gì? (mô tả công việc) Làm thế nào để tuyển đúng người đúng Vai vị trí đó. trò Làm thế nào để biết được một nhân viên có thể lãnh đạo để đào tạo. Làm thế nào để biết nhân viên đó đào tạo cái gì mà không nhờ vào cảm tính?
 16. Khái niệm Đề ra năng lực cho từng vị trí. Vai Phỏng vấn, tuyển dụng, đề bạt. trò Đánh giá, theo dõi. Tổ chức đào tạo, phát triển.
 17. Xây dựng từ điển năng lực Phương pháp chuyên gia Phương pháp khảo sát Phương pháp quan sát
 18. Xây dựng từ điển năng lực Xác định cơ cấu của công ty. Xác định năng lực công ty-năng lực lõi. Xác định năng lực khối.
 19. Xây dựng từ điển năng lực Xác định năng lực vị trí. Định nghĩa cấp độ cho từng năng lực. Tập hợp các năng lực thành từ điển năng lực.
 20. Xây dựng từ điển năng lực
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2