TIN HỌC - Trò chơi blocks – dots

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
2.023
lượt xem
116
download

TIN HỌC - Trò chơi blocks – dots

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Bước đầu làm quen với chuột máy tính và luyện sd chuột - Di chuyển chuột đúng, chính xác. - Rèn luyện trí nhớ và tư duy một cách nhẹ nhàng II. Đồ dùng dạy học - Phần mềm trò chơi và máy tính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TIN HỌC - Trò chơi blocks – dots

  1. TIN HỌC Trò chơi blocks – dots (TPPCT: 06) I. mục đích – yêu cầu Giúp học sinh: - Bước đầu làm quen với chuột máy tính và luyện sd chuột - Di chuyển chuột đúng, chính xác. - Rèn luyện trí nhớ và tư duy một cách nhẹ nhàng II. Đồ dùng dạy học - Phần mềm trò chơi và máy tính. III. Các hoạt động dạy - học Nội dung Cách thức tiến trình A. Kiểm tra bài cũ ( 5 phút) HS: Ngồi theo nhóm ( 4 H) B. Dạy bài mới (30 phút) GV: Giới thiệu trực tiếp
  2. 1. Trò chơi block (15 phút) a) Khởi động trò chơi + Kích đúp chuột lên biểu tượng. GV: + GT cách KĐ H 35 - T31 SGK. + Chuột phải vào biểu tượng chọn open + Làm mẫu. b) Quy tắc chơi: ... HS: Qsát + lắng nghe (C.lớp) Time: Thời gian chơi. GV: + Giới thiệu về quy tắc chơi. Total Pairs Fipped: Tổng số cặp ô + Kết quả của một lượt chơi đã lật. + Bắt đầu và kết thúc lượt chơi - Bắt đầu lượt chơi mới ấn phím F2 + Cách chọn bảng có nhiều ô, - Thoát khỏi trò chơi, nháy chuột lên nhiều hình. X HS: Theo dõi SGK. (C.lớp) - Chọn bảng có nhiều ô, nhiều hình GV: Làm mẫu hơn HS: Quan sát + làm thử (4-6HS) + Nháy chuột lên mục skill + Chọn mục Big Board (H36) 2. Trò chơi Dots (15 phút) a) Khởi động trò chơi
  3. - Nháy đúp chuột vào biểu tượng - Kích chuột phải vào BT chọn Open b) Quy tắc chơi:.... - Ô vuông do em tô kín sẽ được (Cách tổ chức như trò chơi Block) máy đánh dấu O, còn ô vuông do MT tô được đánh dấu X. Kết quả hiện ở dòng phía dưới màn hình HS: Đọc SGK - T34 (1HS) My Score: Điểm của MT GV: Nhắc lại Your Score: Điểm của bạn. - Bắt đầu lượt chơi mới ấn phím F2 - Muốn quy định ai chơi trước GV: Hướng dẫn mở một lượt chơi + Chọn mục Game mới + Computer Starts MT chơi trước - Cách chọn ai chơi trước, chọn + You Starts bạn chơi trước màn hình nhiều lưới hơn. - Thoát khỏi trò chơi nháy X - Cách thoát khỏi trò chơi + Nháy chuột lên mục skill
  4. + Chọn mục Board Size (H36) HS: Chú ý lắng nghe + Chọn một trong các kích thước ở bảng. GV: NX giờ, dặn đọc lại bài C. Củng cố dặn dò: (5 phút) Duyệt của Ban giám hiệu Xác nhận của tổ chuyên môn Ngày….tháng…năm 2009 Ngày….tháng…năm 2009
Đồng bộ tài khoản