intTypePromotion=3

TÍNH BAZƠ CỦA CÁC AMIN

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
682
lượt xem
84
download

TÍNH BAZƠ CỦA CÁC AMIN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tính bazơ của các amin', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÍNH BAZƠ CỦA CÁC AMIN

  1. TÍNH BAZƠ CỦA CÁC AMIN * Nguyên nhân gây ra tính bazơ của các amin là do phân tử Amin có nguyên tử Nitơ còn đôi electron chưa liên kết (tương tự như trong phân tử NH3) có thể nhường cho proton H+. * Mọi yếu tố làm tăng độ linh động của cặp electron tự do trong nguyên tử nitơ sẽ làm tăng tính bazơ của Amin và ngược lại. - Nếu R là gốc đẩy e sẽ làm tăng mật độ e trên nguyên tử Nitơ Tính Bazơ tăng. - Nếu R là gốc hút e sẽ làm giảm mật độ e trên nguyên tử Nitơ Tính Bazơ giảm. - Amin bậc ba khó kết hợp với proton H+ là do sự án ngữ không gian của nhiều nhóm R đã cản trở sự tấn công của H+ vào nguyên tử Nitơ. * Nhóm Ankyl có ảnh hưởng làm tăng mật độ electron ở nguyên tử nitơ do đó làm tăng lực bazơ; nhóm phenyl (C6H5-) làm giảm mật độ electron ở nguyên tử nitơ do đó làm giảm lực bazơ. * Lực bazơ giảm dần theo thứ tự: CnH2n+1-NH2 > H-NH2 > C6H5NH2 . * - Với các amin mạch hở, no, amin bậc 3 có tính bazơ yếu hơn amin bậc 2. - Nguyên tử H của NH3 (H-NH2) được coi là không đẩy e và cũng không hút e. - Đối với các Ankylamin: Gốc R càng lớn (càng nhiều nguyên tử C) thì khả năng đẩy e càng mạnh Tính bazơ càng mạnh. * Một vài ví dụ VD1: Cho các chất (1) C6H5NH2; (2) C2H5NH2; (3) (C2H5)2NH2; (4) NaOH; (5) NH3 Dãy các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần tính Bazơ là: A. (1) < (5) < (2) < (3) < (4) B. (1) < (2) < (5) < (3) < (4) C. (1) < (5) < (3) < (2) < (4) D. (2) < (1) < (3) < (5) < (4) Đáp án: A hut4ever@rocketmail.com – 01.6666.02.456
  2. VD2: Amin nào sau đây có tính bazơ mạnh nhất: A. CH3CH=CH-NH2 B. CH3C≡C-NH2 C. CH3CH2CH2NH2 D. CH3CH2NH2 Đáp án: C (Gốc R có nhiều liên kết Pi hơn thì khả năng hút e mạnh hơn Tính bazơ yếu hơn) VD3: Cho các chất sau: (1) p-CH3C6H5NH2; (2) m-CH3C6H5NH2; (3) C6H5NHCH3; (4) C6H5NH2 Dãy các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần tính Bazơ là: A. (1) < (2) < (4) < (3) B. (4) < (3) < (2) < (1) C. (4) < (2) < (1) < (3) D. (4) < (3) < (1) < (2) Đáp án: C (Do khả năng đẩy e giảm dần theo thứ tự: p-CH3C6H5-> m-CH3C6H5- > C6H5- và Amin bậc 2 có tính bazơ mạnh hơn amin bậc 1) VD5: Cho các chất sau:(1) p-NO2C6H4NH2; (2) p-ClC6H4NH2; (3) p-CH3C6H4NH2 Dãy các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần tính Bazơ là: A. (1) < (2) < (3) B. (1) < (3) < (2) C. (2) < (1) < (3) D. (3) < (2) < (1) Đáp án: A (Do khả năng đẩy e tăng dần theo thứ tự: p-NO2C6H4-< p-ClC6H4-
  3. Đáp án:D (Vì gốc Ankyl càngnhiều nhánh thì khả năng đẩy e càng mạnh Tính bazơ càng mạnh) hut4ever@rocketmail.com – 01.6666.02.456
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản