intTypePromotion=1

TÌNH HÌNH GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:4

0
67
lượt xem
4
download

TÌNH HÌNH GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tình hình giao dịch trên thị trường chứng khoán', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÌNH HÌNH GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

  1. TÌNH HÌNH GIAO DỊCH TRÊN Biểu số 0301.7 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Ban hành theo: QĐ 2331/QĐ-BTC (Ngày) của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngày nhận báo cáo: Ngày 20 tháng báo cáo Chỉ tiêu Đơn vị tính STT Chỉ số VN - INDEX (cuối ngày) 1 Chỉ số HNX - INDEX (cuối ngày) 2 Giá trị chứng khoán giao dịch toàn Ngàn đồng thị trường 3 Cổ phiếu Trái phiếu Chứng chỉ quỹ Khối lượng chứng khoán giao dịch 4 toàn thị trường Cổ phiếu Trái phiếu Chứng chỉ quỹ Tổng giá trị vốn hoá thị trường cổ Ngàn đồng phiếu 5 - SGDCKHCM - SGDCKHN Giao dịch khớp lệnh 6 Khối lượng giao dịch Cổ phiếu Chứng chỉ quỹ đầu tư Ngàn đồng Giá trị giao dịch Cổ phiếu Chứng chỉ quỹ đầu tư Giao dịch báo giá 7 Khối lượng giao dịch Cổ phiếu Trái phiếu Chứng chỉ quỹ đầu tư Ngàn đồng Giá trị giao dịch Cổ phiếu Trái phiếu Chứng chỉ quỹ đầu tư Giao dịch thoả thuận 8 Khối lượng giao dịch Cổ phiếu
  2. Trái phiếu Chứng chỉ quỹ đầu tư Ngàn đồng Giá trị giao dịch Cổ phiếu Trái phiếu Chứng chỉ quỹ đầu tư Giao dịch cổ phiếu quỹ 9 Khối lượng giao dịch Ngàn đồng Giá trị giao dịch Người lập biểu Người kiểm tra biểu (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
  3. Đơn vị báo cáo: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Đơn vị nhận báo cáo: Cục Tin học và Thống kê tài chính Giá trị
  4. ….,ngày…tháng…năm…. Thủ trưởng đơn vị (Ký, đóng dấu, họ tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2